<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Eventer

Onsdag 24 Juni

På hvilken måte påvirker den stående posisjonen sentralnervesystemet (CNS)?

Zoom Webinar

Kl.11:00

Ved store nevrologiske skader vil pasienten ofte oppleve at stå- og gå-funksjonen påvirkes og endres. Hva må vi spesielt fokusere på med disse pasienter? Hvilken innvirkning har dynamisk stående på denne typen pasienter? Hva er forskjellen på å stå stille og det å introdusere bevegelse av både armen og ben? Hvordan kan vi motvirke endringer som kan oppstå i CNS i forbindelse med inaktivitet? Foredragsholder er Line Syre som er fysioterapeut, internasjonal Bobath-instruktør og spesialist i nevrologisk fysioterapi. Etter flere år som fysioterapeut på sykehus, kommune- og bedriftshelsetjeneste, gikk Line over til å jobbe med nevrologisk rehabilitering på heltid i 1999. Line driver i dag Neuroplastic Center i Marstrand, intensiv rehabilitering for pasienter med nevrologiske problemer. Hun er en anerkjent foreleser, og tilbyr jevnlig kurs innen nevrologisk rehabilitering. Webinaret vil være mest relevant for deg som jobber med voksne pasienter.