<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Eventer

Torsdag 24 September

Hvordan fasilitere gange hos barn med en funksjonsnedsettelse på den mest effektive måten?

Webinar

10:00 - 11:00

Foredragsholder er Ria Cuppers som er fysioterapeut. Hun retter fokus på utvikling av gangfunksjon hos barn med funksjonsnedsettelse.

Onsdag 28 Oktober

Smerte og tretthet

Rollonhuset, Husafjellet 9, Ålesund

9:30 - 14.00

Smerte og tretthet: Relasjon til fysioterapeuters praksis av Per Brodal professor emeritus i nevroanatomi ved Universitetet i Oslo. Foredraget vil formidle grunnleggende forståelse av smerte og tretthet (og frykt) som alarmer som varsler om trusler mot vår fysiske og mentale integritet. Det nevrobiologiske grunnlaget for slike alarmer blir behandlet, fordi kjennskapen til de grunnleggende mekanismene gir mulighet til bedre forståelse av hva som kan være hensiktsmessig terapi. Læringsaspektet ved utvikling av langvarig smerte og tretthet blir også behandlet.

Torsdag 29 Oktober

Smerte og tretthet

Træffhuset, Aukravegen 34, Molde

9:30 - 14.00

Smerte og tretthet: Relasjon til fysioterapeuters praksis av Per Brodal professor emeritus i nevroanatomi ved Universitetet i Oslo. Foredraget vil formidle grunnleggende forståelse av smerte og tretthet (og frykt) som alarmer som varsler om trusler mot vår fysiske og mentale integritet. Det nevrobiologiske grunnlaget for slike alarmer blir behandlet, fordi kjennskapen til de grunnleggende mekanismene gir mulighet til bedre forståelse av hva som kan være hensiktsmessig terapi. Læringsaspektet ved utvikling av langvarig smerte og tretthet blir også behandlet.

Tirsdag 3 November

Smerte og tretthet

Quality Hotel Strand, Elvegata 2-4, Gjøvik

9:30 - 14:00

Smerte og tretthet: Relasjon til fysioterapeuters praksis av Per Brodal professor emeritus i nevroanatomi ved Universitetet i Oslo. Foredraget vil formidle grunnleggende forståelse av smerte og tretthet (og frykt) som alarmer som varsler om trusler mot vår fysiske og mentale integritet. Det nevrobiologiske grunnlaget for slike alarmer blir behandlet, fordi kjennskapen til de grunnleggende mekanismene gir mulighet til bedre forståelse av hva som kan være hensiktsmessig terapi. Læringsaspektet ved utvikling av langvarig smerte og tretthet blir også behandlet.

Onsdag 4 November

Smerte og tretthet

Per Gynt Hotell og spiseri, Rustvegen 81, Vinstra

9:30 - 14.00

Smerte og tretthet: Relasjon til fysioterapeuters praksis av Per Brodal professor emeritus i nevroanatomi ved Universitetet i Oslo. Foredraget vil formidle grunnleggende forståelse av smerte og tretthet (og frykt) som alarmer som varsler om trusler mot vår fysiske og mentale integritet. Det nevrobiologiske grunnlaget for slike alarmer blir behandlet, fordi kjennskapen til de grunnleggende mekanismene gir mulighet til bedre forståelse av hva som kan være hensiktsmessig terapi. Læringsaspektet ved utvikling av langvarig smerte og tretthet blir også behandlet.