<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Eventer

Onsdag 29 Januar

Et evidensbasert perspektiv på gangrehabilitering og ganghjelpemidler

Fellesskapshuset, Langerudhaugen 1, 1187 Bydel Østensjø

Kl. 08:30 - 10:30

Foredragsholder for dagen er Ria Cuppers. Ria har 35 års erfaring som fysioterapeut fra Belgia. Hun er en dedikert og engasjert fysioterapeut som ønsker å forbedre hvert enkelt barns motoriske kapasitet for å være aktiv og delta i hverdagen.

Tirsdag 4 Februar

Minimesse - Koppang

Storstua, Storgata 122, 2480 Koppang

Kl. 10.30 - 14.30

Vi ønsker deg velkommen til minimesse innen hjelpemidler.

Fredag 7 Februar

Minimesse - Elverum

Terningen Arena, Hamarvegen 112, 2411 Elverum

Kl.10.00 - 14.30

Vi ønsker deg velkommen til minimesse innen hjelpemidler

Onsdag 12 Februar

Smerte og tretthet: Relasjon til fysioterapeuters praksis

Auditoriumet, Sandefjord Medisinske Senter, Skiringssalveien 26, 3208 Sandefjord

Kl. 09:30 - 14:00

Foredragsholder for dagen er Per Brodal, professor emeritus i nevroanatomi ved Universitetet i Oslo. Foredraget vil formidle grunnleggende forståelse av smerte og tretthet (og frykt) som alarmer som varsler om trusler mot vår fysiske og mentale intergritet.

Tirsdag 17 Mars

Sterk hjerne med aktiv kropp

Stokka forum, Adjunkt Hauglandsgate 50, 4022 Stavanger

Kl. 10:00 - 14:30

Foredragsholder er Ole Petter Hjelle som er lege, hjerneforsker, bestselgende forfatter og profesjonell foredragsholder. Ole Petter er kjent som "treningslegen" etter at han startet en egen mosjonsgruppe hvor han trener med pasientene sine. Opplegget ble beskrevet på NRK og videoen av innslaget har blitt sett over 1,5 millioner ganger på Facebook. Ole Petter er en av Norges mest erfarne formidlere. Han engasjerer og inspirerer publikum og gir dem konkret kunnskap de kan bruke i sine egne liv.