<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

EVENTER

Registrer deg på et av våre kommende seminarer eller webinarer og få verdifull påfyll og nyttig informasjon.

SE ALLE EVENTER

25
AUG
Ole Petter Hjelle. Får barn muligheten, vil de leke og bevege seg men norske barn er ikke så aktive som vi liker å tro. Og hva med oss voksne? 25.08.2021 SEMINAR | 25.08. | 09:30 - 14:00 | test 09:30 Bergen, Norway

For barn er det unaturlig å sitte i ro lenge av gangen. Får de muligheten, vil de leke og bevege seg. Dessverre er skolen, med all stillesittingen i klasserommet, med på å avlære fysisk aktivitet hos barna våre. Norske barn er nemlig ikke så aktive som vi liker å tro. En større undersøkelse fra 2011, utført av Norges Idrettshøgskole, på oppdrag fra Helsedirektoratet, viser en dyster trend når det gjelder norske barns aktivitetsnivå. Blant norske seksåringer, er det over 90 % som oppfyller myndighetenes anbefaling om minst én times fysisk aktivitet per dag. Når barna blir ni år, er tallet redusert til omtrent 75%. Og verre blir det. Ole Petter vil snakke om hvor viktig fysisk aktivitet og lek er for barns fysiske, mentale og kognitive helse., og hvor viktig fysisk aktivitet er i voksen alder for minne og læringsevne.

8
SEP
Per Brodal: Smerte og tretthet 08.09.2021 SEMINAR | 08.09. | 09:30 - 14:00 | test 09:30 Notodden, Norge

Smerte og tretthet: Relasjon til fysioterapeuters praksis av Per Brodal professor emeritus i nevroanatomi ved Universitetet i Oslo.

21
SEP
Ole Petter Hjelle. Får barn muligheten, vil de leke og bevege seg men norske barn er ikke så aktive som vi liker å tro. Og hva med oss voksne? 21.09.2021 SEMINAR | 21.09. | 09:30 - 14:00 | test 09:30 Trondheim, Norway

For barn er det unaturlig å sitte i ro lenge av gangen. Får de muligheten, vil de leke og bevege seg. Dessverre er skolen, med all stillesittingen i klasserommet, med på å avlære fysisk aktivitet hos barna våre. Norske barn er nemlig ikke så aktive som vi liker å tro. En større undersøkelse fra 2011, utført av Norges Idrettshøgskole, på oppdrag fra Helsedirektoratet, viser en dyster trend når det gjelder norske barns aktivitetsnivå. Blant norske seksåringer, er det over 90 % som oppfyller myndighetenes anbefaling om minst én times fysisk aktivitet per dag. Når barna blir ni år, er tallet redusert til omtrent 75%. Og verre blir det. Ole Petter vil snakke om hvor viktig fysisk aktivitet og lek er for barns fysiske, mentale og kognitive helse., og hvor viktig fysisk aktivitet er i voksen alder for minne og læringsevne.

5
OKT
Ole Petter Hjelle: Fysisk aktive voksne og barn er sunnere og lærer bedre 05.10.2021 SEMINAR | 05.10. | 09:30 - 14:00 | test 09:30 Tønsberg, Norge

Får barn muligheten, vil de leke og bevege seg men norske barn er ikke så aktive som vi liker å tro. Og hva med oss voksne? Foredragsholder er Ole Petter Hjelle som er lege, hjerneforsker, bestselgende forfatter og profesjonell foredragsholder.

27
OKT
Per Brodal: Smerte og tretthet 27.10.2021 SEMINAR | 27.10. | 09:30 - 14:00 | test 09:30 Gjøvik, Norge

Smerte og tretthet: Relasjon til fysioterapeuters praksis av Per Brodal professor emeritus i nevroanatomi ved Universitetet i Oslo. Foredraget vil formidle grunnleggende forståelse av smerte og tretthet (og frykt) som alarmer som varsler om trusler mot vår fysiske og mentale integritet. Det nevrobiologiske grunnlaget for slike alarmer blir behandlet, fordi kjennskapen til de grunnleggende mekanismene gir mulighet til bedre forståelse av hva som kan være hensiktsmessig terapi. Læringsaspektet ved utvikling av langvarig smerte og tretthet blir også behandlet.

24
NOV
Hanne Ludt Fossmo: Fysioterapi og fysisk aktivitet hos voksne med arvelig nevrologisk eller nevromuskulær sykdom 24.11.2021 SEMINAR | 24.11. | 09:30 - 14:00 | test 09:30 Oslo, Norge

Det finnes mange sjeldne nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, som de fleste fysioterapeuter kun kommer innom en sjelden gang I løpet av et langt yrkesliv. I dette foredraget vil Hanne snakke litt om ulike sjeldne nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, men mer spesifikt om hvordan du skal gå fram i møte med «det ukjente». Hvilken kunnskap er det viktig å tilegne seg om grunnsykdommen til pasienten, men enda viktigere hvordan skal du bruke den kunnskapen du allerede har som fysioterapeut til å behandle en pasient med en sykdom du ikke har erfaring med?