<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Eventer

Tirsdag 10 September

Læring og nervesystemets plastisitet

Norsk Fagutdanning, Strandvegen 136, 9006 Tromsø

Kl. 09:30 - 14:00

Per Brodal har lang erfaring som forsker og foreleser og har publisert en lang rekke med artikler og lærebøker, blant annet klassikeren Sentralnervesystemet. Per Brodal vil belyse sammenhengen mellom læring og plastiske prosesser i hjernen og betydningen for fysioterapeuters praksis.

Tirsdag 17 September

FULLT - Smerte og tretthet

Nord universitet, Universitetsallèen 11, 8049 Bodø

Kl. 09:30 - 14:00

Foredraget vil formidle grunnleggende forståelse av smerte og tretthet (og frykt) som alarmer som varsler om trusler mot vår fysiske og mentale intergritet. Det nevrobiologiske grunnlaget for slike alamer blir behandlet, fordi kjennskapen til de grunnleggende mekanismene gir mulighet til bedre forståelse av hva som kan være hensiktsmessig terapi. Læringsaspektet ved utvikling av langvarig smerte og tretthet blir også behandlet.