<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

EVENTER

Registrer deg på et av våre kommende seminarer eller webinarer og få verdifull påfyll og nyttig informasjon.

SE ALLE EVENTER

25
MAR
Per Brodal: Smerte og tretthet 25.03.2021 SEMINAR | 25.03. | 09:30 - 14:00 | Notodden, Norge

Smerte og tretthet: Relasjon til fysioterapeuters praksis av Per Brodal professor emeritus i nevroanatomi ved Universitetet i Oslo.

15
APR
Hvordan fasilitere gange hos barn med en funksjonsnedsettelse på den mest effektive måten? 15.04.2021 WEBINAR | 15.04. | 09:00 - 10:00 | ONLINE

Hvordan forbedre barns motoriske ferdigheter for å være aktiv og delta i hverdagen? Evidensbaserte metoder som inkluderer hjelpemidler i et rehabiliteringsperspektiv for å støtte barnets utvikling. Fokus på økt kunnskap om utvikling av gangfunksjon blant barn med en funksjonsnedsettelse, forskning på Hibbot og Hibbot som en brobygger.

20
APR
Ole Petter Hjelle: Fysisk aktive voksne og barn er sunnere og lærer bedre 20.04.2021 SEMINAR | 20.04. | 09:30 - 14:00 | Tønsberg, Norge

Får barn muligheten, vil de leke og bevege seg men norske barn er ikke så aktive som vi liker å tro. Og hva med oss voksne? Foredragsholder er Ole Petter Hjelle som er lege, hjerneforsker, bestselgende forfatter og profesjonell foredragsholder.

6
MAI
Per Brodal: Smerte og tretthet 06.05.2021 SEMINAR | 06.05. | 09:30 - 14:00 | Gjøvik, Norge

Smerte og tretthet: Relasjon til fysioterapeuters praksis av Per Brodal professor emeritus i nevroanatomi ved Universitetet i Oslo. Foredraget vil formidle grunnleggende forståelse av smerte og tretthet (og frykt) som alarmer som varsler om trusler mot vår fysiske og mentale integritet. Det nevrobiologiske grunnlaget for slike alarmer blir behandlet, fordi kjennskapen til de grunnleggende mekanismene gir mulighet til bedre forståelse av hva som kan være hensiktsmessig terapi. Læringsaspektet ved utvikling av langvarig smerte og tretthet blir også behandlet.

3
JUN
Hanne Ludt Fossmo: Fysioterapi og fysisk aktivitet hos voksne med arvelig nevrologisk eller nevromuskulær sykdom 03.06.2021 SEMINAR | 03.06. | 09:30 - 14:00 | Oslo, Norge

Det finnes mange sjeldne nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, som de fleste fysioterapeuter kun kommer innom en sjelden gang I løpet av et langt yrkesliv. I dette foredraget vil Hanne snakke litt om ulike sjeldne nevrologiske og nevromuskulære sykdommer, men mer spesifikt om hvordan du skal gå fram i møte med «det ukjente». Hvilken kunnskap er det viktig å tilegne seg om grunnsykdommen til pasienten, men enda viktigere hvordan skal du bruke den kunnskapen du allerede har som fysioterapeut til å behandle en pasient med en sykdom du ikke har erfaring med?