<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Image: Ada, a girl. Smiling, in her pink room.

Møt Ada!

Ada er 4 år. Hun ble født 3 måneder før termin og har Cerebral Parese med funksjonsnivå GMFCS IV.

For mamma og pappa har det vært viktig å stimulere henne i en aktiv stående stilling med vektbæring og i et gangmønster.

Halvannet år etter at Ada begynte å bruke Innowalk, bruker hun den fortsatt hver dag i barnehagen, en halv time 2 ganger om dagen. Hun står i Innowalk og deltar sammen med de andre barna i aktiviteter som lesing, tegning og samlingsstunder.

Mål

Målet for Ada har vært at hun skal opparbeide mer styrke og stabilitet i kroppen, noe som vil gi henne mulighet for mer aktivitet og sosial interaksjon.

Valg av hjelpemiddel

Fra hun var 1 1⁄2 år gammel brukte hun ståskall i 1 år. Ada fikk Innowalk da hun var 2 1⁄2 år, og i forbindelse med utprøvningsperioden var hun involvert i et prosjekt der ulike funksjoner ble testet og målt både før og etter utprøvning.

Resultat og effekt

Det ble målt endringer på forflytning fra stående til sittende på benk, og den selvs- tendige sittefunksjonen økte fra noen få minutter til en halv time. Det ble også målt klinisk viktige endringer i leddbevegelighet, noe som på sikt vil kunne ha betydning for Adas evne til å kunne gå i andre ganghjelpemidler.

“Barnehagen er flinke til å integrere treningen i Innowalk med aktiviteter sammen med andre barn. Ada liker å stå i Innowalk.”

– ADA´S MAMMA