<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Alf_2064_crop.jpg

Møt Alf!

Alf er en 3 år gammel gutt med cerebral parese (CP), dyskinestisk dystoni, GMFCS V. Han har ingen selvstendig sitte, stå- eller gåfunksjon.

Muskeltonus stimuleres positivt når han støttes i stående, vektbærende stilling, - han får en skikkelig «tonus boost» som hjelper ham med å holde kroppen oppe mot tyngdekraften.

Ellers er Alf overveiende hypoton. Når han beveger seg, blir dyskinestisk mønster fremtredende og det kommer til utrykk gjennom ukoordinerte og ukontrollerte bevegelser. Han har noe innskrenket leddbevegelighet i anklene, knærne og skuldrene.

Mål

Målet med et ganghjelpemiddel var å få muligheten til stående aktivitet med vektbæring.I tillegg var det å stimulere til gange og mindre kryssmønster.

Valg av hjelpemiddel

Alf har ikke verbalt språk og kommuniserer blant annet ved å trampe med foten, som betyr «ja». I sitt ordinære ståstativ, hvor han spentes fast og dermed ikke kunne bevege foten, mistrives han og ble frustrert. Andre ganghjelpemidler har vært prøvd ut, men det har vært utfordrende å bevege seg fremover pga. kraftig kryssmønster.

Da han var 2 år gammel, valgte foreldrene, i samarbeid med fysioterapeut, å teste ut NF-Walker 2 som har vist seg å være optimal for Alf. Han får full vektbæring, og bena korrigeres slik at kryssmønsteret ikke hindre ham i å bevege seg fremover. Samtidig har han full anledning til å kommunisere ved å trampe. Alf har nå brukt NF-Walker 2 i 1 år, en time om gangen, 1-2 ganger om dagen.

Resultat og effekt

Alf mestrer nå å gå i og navigere NF-Walker 2 selvstendig rundt omkring. Håpet har vært å redusere kryssmønsteret noe, slik at han kan være med på racerunning, uten at føttene kommer inn under understellet til RaceRunneren. Han krysser fortsatt noe, men det ses enn forbedring i forhold til før han begynte med NF-Walker 2. Alf følges kontinuerlig opp med røntgen av hoftene i CPOP (cerebral parese oppfølgingsprogram) og de ser helt fine ut på nåværende tidspunkt. Alf har fått bedre kontroll over hode og overkropp, og han har ikke lengere behov for hodestøtte og firepunktssele i NF-Walker 2.

Viktigst av alt er Alfs mulighet for å kommunisere ved hjelp av tramping i NF-Walker 2, som er med på å øke hans selvstendighet og ikke minst mestringsfølelse.

Når han har vektbæring får han en «tonus boost» som hjelper til med å
holde ham oppe mot tyngdekraften, ellers er han overveiende hypoton.

– ALFS MAMMA