<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Haakon_mfm_20.jpg

Møt Håkon!

Håkon er en 5 år gammel gutt med det sjeldne Vici syndromet, som har gitt psykisk og fysisk funksjonsnedsettelse. Han er asymmetrisk, dvs. at det er forskjell i funksjon i de to kroppshalvdelene, spesielt beina var inaktive og slappe. Håkon har relativ god funksjon i overkropp og armer, og i dag kjører han rullestolen sin selv inne.

Syndromet Håkon har ga seg tidlig utslag i manglende spontanaktivitet i beina, og etter hvert ble han spastisk i beina og det utviklet seg til betydelig spastisitet. Til tross for dette, likte han godt å komme opp og stå. Dette trigget fysioterapeut Synøve Rusten til å sette i gang tiltak tidlig.

Mål

Målsetningen var å få Håkon opp i dynamisk stående posisjon med vektbæring for å få i gang sirkulasjonen, øke bolstabilitet, beholde bevegelighet og om mulig redusere kontrakturer. Det var også viktig å få utviklet kommunikasjon og samspill med andre.

Valg av hjelpemiddel

Da Håkon var 15 måneder, fikk han sin første NF-Walker. Både i barnehagen og hjemme trente de på gangbevegelser med strikk og gåstag. For å intensivere gangaktivitet ble Innowalk introdusert ett år senere. I barnehagen begynner de gjerne med en økt på 20-30 minutter i Innowalk for så å gå direkte over i NF-Walker. Etterhvert så de at den motoriserte gangbevegelsen ble til et innlært gangmønster, og Håkon tok sine første selvinitierte skritt.

Resultat og effekt

Til tross for fremgang, og en storfornøyd Håkon når han kommer opp og beveger seg, utviklet han kontrakturer i beina. Kirurgisk inngrep var uunngåelig, og da han var 4 1/2 år, ble hamstrings og gastrocnemus forlenget på begge sider. Allerede uka etter operasjonen ble NF-Walker stilt inn slik at han fikk tøyd muskulaturen på baksiden av lårene ved bruk av bare stropper. Håkon brukte NF-Walker på denne måten i 3 måneder. Slik sikret vi oss gode leddutslag med vektbæring for å fremme hans mulighet for gangfunksjon seinere. Inngrepet har i stor grad slått ut spastisiteten og resultert i et løft i spontanmotorikken. Han klarer nå å sette seg opp selv, drar seg fram på magen og kommer opp i firfotstående og skyver aktivt fra med beina når han skal opp.Hodekontrollen har også blitt bedre.

Gode utgangsstillinger i både Innowalk og NF-Walker stimulerer til aktiv bruk av hendene i lek og samspill. Håkon er også veldig glad i musikk og har et keyboard hjemme og et piano i barnehagen han står og spiller på mens han er i NF-Walker. Ved å bryte opp stillesitting har de sett en god bedring i tarmfunksjonen.

Når Håkon kommer opp i stående, er han et stort smil!

– SYNØVE RUSTEN, FYSIOTERAPEUT