<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Møt Jonathan!

Jonathan er en ung mann på 26 år med nedsatt funksjonsnivå som følge av en tumor som har gitt varig skade på hjernen. Han har selvstendig sittefunksjon og kan stå med hjelp av støtte.

Forflytning fra stol til seng er mulig å gjøre for Jonathan med støtte fra hjelpemidler og en voksen person, og han mestrer også å komme seg ned på gulvet fra stående. I perioder med stor epileptisk aktivitet, der almenntilstanden til Jonathan er dårligere, kan han oppleve redusert motorisk funksjon. Når formen er bedre igjen, er tapte funksjoner lett trenbare.

Mål

Jonathan sitter stille store deler av dagen og er avhengig av mye støtte for forflytning og generelle stillingsendringer. Målet med Innowalk er å tilføre mer aktivitet i hverdagen, noe som har positiv effekt på helse og velvære, samtidig med at økt aktivitet kan være med på å forbedre evnen til selvstendig forflytning.

Resultat og effekt

Jonathan liker seg godt i Innowalk og er motivert for å bevege seg i den. De som er rundt ham opplever at humøret hans blir bedre når han er i mer aktivitet, og han blir også mer motivert for andre aktiviteter enn Innowalk. Det er ønskelig å bruke hjelpemidlet så ofte som mulig. Med aktivitet i Innowalk observeres det mindre ødemer i beina, kroppsvekten blir mer stabil, samtidig med at mage- og tarmfunksjonen fungerer bedre. Motorisk funksjon er noe varierende pga. svingende almenntilstand, men i periodene hvor Jonathan er i dårlig form, er aktiviteten i Innowalk det eneste som fungerer og dermed en viktig bidragsyter for å redusere tapet av selvstendig funksjon.

Valg av hjelpemiddel

Innowalk ble valgt siden det hjelpemiddelet gir Jonathan nok støtte til å han kan stå trygt og komfortabelt. Samtidig får han han assistanse til å bevege beina med mange repetisjoner på kort tid. Han kan velge mellom å bruke armene eller støtte underarmene på bordet. Radarveien dagsenter opplever at det er et enkelt hjelpemiddel å bruk. Det krever lite ressurser fra assistenter og er dermed en aktivitet som er gjennomførbar i hverdagen.

“I perioder hvor Jonathan er i dårlig form og mindre opplagt, er han lite mottakelig for trening og aktivitet. Det eneste som fungere godt er treningen og aktiviteten han får i Innowalk. Vi som er rundt ham opplever at han blir mer opplagt, smiler og gir uttrykk for velvære.”

– Fysioterapeut, Stiftelsen Radarveien