<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Image: Ludvig

Møt Ludvig!

Så snart Ludvig kunne sitte og stå oppreist regelmessig, ble de fleste aspekter av livet hans forandret til det bedre. Han har til og med klart å stå på ski og skøyter – de store lidenskapene hans – helt uten frostskader!

Ludvig, CP GMFCS V v1_NOR (1)


Ludvig er en seks år gammel gutt med Cerebral Parese, GMFCS V. Foreldrene håper at han en gang i fremtiden vil kunne forflytte seg selv med hjelpemidler. Ludvig har ingen evne til å stå selvstendig, og han klarer heller ikke sitte uten støtte. Leddbevegeligheten er noe innskrenket og muskeltonusen er spastisk. Tilleggsdiagnoser er terapiresistent epilepsi og skoliose.

Mål

I samråd med fysioterapeuten, satte Ludvigs foreldre en rekke mål: Å få i gang tarmfunksjonen, styrke overkropp og ben, øke Ludvigs hodekontroll og forbedre blodsirkulasjonen.

I tillegg håpet de at økt aktivitet ville føre til bedre nattesøvn. Samtidig ønsket fysioterapeuten å forebygge feilstillinger som følge av spastisitet.

Valg av hjelpemiddel

I ett år har Ludvig brukt Innowalk hjemme, og mange av delmålene er allerede blitt innfridd. Han beveger seg i 15-30 minutter, fem ganger i uken, og ståskall brukes nå bare i barnehagen.

“Innowalk byr på helhetlig trening med god støtte, noe ingen andre hjelpemidler gir. Ludvig liker godt å trene i Innowalk, han blir veldig stolt og strekker seg på en måte som han ikke gjør i noen andre former for terapi. Dessuten føler Ludvig seg mer selvstendig i Innowalk; selv om han er fastspent opplever han det ikke som begrensende.”

– Mammaen til Ludvig

Ludvig8

Resultat og effekt

Ludvig har begynt å aktivere bena på eget initiativ, sparker og beveger seg, noe han aldri gjorde før han fikk Innowalk. Botox-dosene er også blitt redusert. Han blir varmere på føtter samtidig som han har fått bedre hodekontroll.

En ny Ludvig

Mammaen til Ludvig har vært nærmeste vitne til sønnens forvandling. Takket være Innowalk-en ivrer han etter å hjelpe til hjemme, han er mer aktiv og generelt veldig glad. Han blir begeistret bare foreldrene nevner Innowalk-en – et sterkt vitnesbyrd om hvor godt han liker å være i bevegelse.