<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Møt Marla!

Marla er en jente på 13 år med Rett syndrom. Hun ble anbefalt Innowalk av sin lege etter en hofteoperasjon. I dag er Innowalk et viktig treningshjelpemiddel som hun bruker hjemme.

“Innowalk er enkel og avlastende for oss å bruke i hverdagen og Marla får opplevelsen av å bevege seg selvstendig.

Innowalk gjør hverdagen til Marla enklere. Den gir Marla muligheten til å bevege bena samtidig med vektbæring - som er tilnærmet lik normalbevegelsen til en funksjonsfrisk person. Hun er veldig glad i å bruke Innowalk.

Uten Innowalk ville Marlas mulighet for bevegelse være svært begrenset. Hun ville gått glipp av viktig mental stimulering. Vi opplever er at Innowalk dekker et grunnleggende behov for bevegelse hos vår datter”

– Marlas foreldre