<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Image: Martine

Møt Martine!

Martine er en 5 år gammel jente med diagnosen EDS syndrom (Ehlers-Danlos syndrom) og uspesifisert encefalopati. Hun har ingen selvstendig gangfunksjon, men krabber aktivt rundt og er svært nysgjerrig på sine omgivelser. Helt siden hun var 2 ½ år gammel har hun brukt NF-Walker, og i dag manøvrerer hun sin NF-Walker på en beundringsverdig måte.

Martine har ikke selvstendig gangfunksjon, men forflytter seg raskt rundt ved hjelp av krabbing. Hun reiser seg opp i stående når hun finner en stol eller et bord med noe å leke med eller ønsker å undersøke nærmere.

Siden Martine er svært hypermobil er det viktig å trene styrke og stabilitet over leddene. Gjentakende oppreisninger fra sittende til stående og krabbing med ulike utfordringer er derfor viktig, i tillegg til gange i NF-Walker.

“Jeg opplever at det er enklere og raskere å forflytte Martine inn i den nye NF-Walker 2, der hun samtidig blir mer aktiv deltakende i situasjonen.”

– ASSISTENT I BARNEHAGEN

Mål

Martine ble introdusert for NF-Walker da hun var 2 ½ år gammel. Motivasjonen var å stimulere til gange og øke hennes selvstendige forflytningsevne.

Det sosiale aspektet med posisjon i fysisk øyehøyde med andre barn var også viktig for å stimulere til sosial interaksjon. Bevegelse og gange i NF-Walker har i tillegg hatt til hensikt å styrke hennes muskulatur og bedre generell stabilitet.

Valg av hjelpemiddel

Det var fysioterapeuten som anbefalte NF-Walker til Martine. Foreldrene hadde på daværende tidspunkt lite kunnskap om produktet og dets muligheter. Men de fikk raskt erfare at NF-Walker gir henne mulighet for fysisk å forflytte seg dit hun vil, når hun vil – både inne og ute.

Hjelpemiddelet gir henne den støtte og trygghet hun trenger for å kunne forflytte seg selvstendig. Skinnesystemet på NF-Walker forhindrer i tillegg overstrekk av hypermobile ledd.

Resultat og effekt

Siden oppstart av NF-Walker har Martine hatt en fin og jevn utvikling. Hun mestrer i dag NF-Walker på en beundringsverdig måte der hun navigere seg rundt hindringer og går dit hun selv ønsker – noe som øker hennes selvstendighet.

Hun oppnår opplevelse av mestring og glede av å være på samme øyehøyde som andre barn. Hun tar initiativ til og gir tydelige signaler på at hun ønsker å bruke NF-Walker.

Ifølge foreldrene har Martines fordøyelsen har blitt bedre etter at hun begynte å gå i NF-Walker. Samtidig forteller de at bevegelsen har bidratt til å stimulere muskelstyrke og generell stabilitet.

De opplever at bruken av NF-Walker har medvirket til å fremme datterens forutsetninger for egenforflytning og deltagelse i sosialt samspill.

De siste 4 månedene har Martine hatt den nye versjonen, NF-Walker 2. Både foreldre og ansatte i barnehagen, som bruker hjelpemiddelet hver dag, forteller at de er svært godt fornøyd med det oppgraderte og forbedrede produktet. De opplever NF-Walker 2 som robust og stødig, samtidig med at den har et flott design.

Gode polstringer på deler som er i direkte kontakt med kroppen har økt komforten til Martine betraktelig. Seteløsningen gjør at de i dag kan forflytte Martine inn i en sittende stilling på NF-Walker 2, i stedet for fra liggende stilling. Det gjør at hun kan være mer aktiv deltakende i forflytningssituasjonen.

 

Walker_1920x1080_NO (1)

 

 

Jeg er klar for å laste ned!