<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tobias-story.jpg

Møt Tobias!

Sosialt samspill med andre barn er gjort mulig med NF-Walker, og Innowalk spesielt har bidratt til å forebygge sekundære komplikasjoner.

Tobias er en 10 år gammel gutt med Cerebral Parese, GMFCS V. Han er født med store skader på hjernen, og legene forespeilet et kort liv. Tobias er imidlertid en fighter og har, mot alle odds, hatt en veldig fin utvikling.

Han startet med Innowalk da han var 4 år og kunne utvide aktiviteten med NF-Walker da han var 8 år. For de pårørende er det viktigste at gutten har det godt og kan delta i hverdagen.

“NF-Walker bidrar til deltakelse og sosialt samspill med de andre barn, idet nærheten som oppnås er mye større enn i andre hjelpemidler.”

– TOBIAS SIN ASSISTENT

Klinisk bakgrunn

Tobias har ingen selvstendig sitte, gå eller stå-funksjon; i tillegg er han spastisk. Han sliter med slimdannelse, og som konsekvens bruker han CPAP fire ganger i døgnet.

I mai 2011 ble Tobias er operert i begge hofter pga dobbeltsidig luksasjon. I tillegg løsnet de hamstrings på begge sider. Hoftene følges opp med røntgen årlig i forbindelse med CPOP, og de har holdt seg stabile siden inngrepet.

Tobias har for øvrig ingen skjevhet i rygg eller kontraktur i bena, og han bruker fotortoser minst mulig da de er ukomfortable for ham. Håndortose brukes regelmessig.

Mål

Terapeuten ønsket å forbedre helseaspekter som respirasjon, slimdannelse, magefunksjon og forebygge kontrakturer og feilstillinger. I tillegg mente assistenten til Tobias at sosial interaksjon og inkludering var viktige parametere å jobbe med på skolen.

Hun hadde erfart hvordan NF-Walker bidrar til deltagelse og sosialt samspill, ikke minst med andre barn, der nærheten som oppnås er mye større enn i rullestol og andre hjelpemidler.

Valg av hjelpemiddel

Innowalk ble først valgt for å kunne få Tobias opp i stående med assistert bevegelse. Bevegelsen stimulerer igangsetting av systemet for bedre respirasjon og mage/tarmfunksjon. Vektbæringen og korreksjonen er med på å forebygge feilstillinger og kontraktur.

Resultat og effekt

Tobias har hatt en utrolig fin utvikling etter at han startet med hjelpemidlene. Bevegelse i Innowalk stimulerer til hosting og til å få opp slim.

I tillegg har magefunksjonen blitt bedre. Så langt har også summen av tiltak forebygget kontrakturer og feilstillinger.

Med både Innowalk og NF-Walker er det lettere å få kontakt med Tobias siden han kommer opp på samme høydenivå som andre, som tilrettelegger for samspill med lek og læring. Han responderer godt på nærhet og kroppskontakt og gir klart uttrykk for at han gleder seg over bruken, både før, under og etter. Han har blitt en veldig fornøyd gutt!