<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

INNOWALK PRO

INNOWALK PRO

Innowalk Pro er et banebrytende, allsidig og motorisert aktivitetshjelpemiddel for institusjoner med klinisk fokus. Utstyret er enkelt justerbart og kan lett tilpasses flere pasienters individuelle behov.

Innowalk Pro bidrar til å styrke dine behandlingsstrategier for personer med store fysiske funksjonsnedsettelser. Det er ingen krav om at pasienten skal kunne stå eller gå selvstendig. God og riktig støtte i vertikal posisjon med vektbæring er avgjørende for vellykket aktivitet og trening.

De som har størst nytte av trening i Innowalk Pro er pasienter med hypotoni og andre bevegelseshemninger som krever rehabilitering.


Downloads

Fordeler med aktiv stående posisjon

Sosial interaksjon

Sosial interaksjon

deltakelse og kommunikasjon med andre i samme øyehøyde

Respiration & circulation

Respirasjon & sirkulasjon

stimuleres positivt i stående posisjon og under aktivitet.

Bentetthet

Bentetthet

utvikles gjennom hensiktsmessig ernæring, vektbæring og muskelbruk

Aktiv stående posisjon

Aktiv stående posisjon

er fysisk aktivitet med lav intensitet

Mental funksjon

Mental funksjon

stimuleres positivt i stående posisjon

Trykksår

Trykksår

forebygges gjennom trykkavlastning og økt blodgjennomstrømning

Mage-tarm systemet

Mage-tarm systemet

stimuleres i aktiv stående posisjon

Aktiv tøying av muskler og ledd

Aktiv tøying av muskler og ledd

forebygger kontrakturer og deformiteter, samt at muskeltonus reduseres

Fordeler og egenskaper

Individuell, høyfrekvent trening

Ca 1500-2000 skritt i en treningsøkt med medium intensitet

Rask og enkel tilpasning til en individuell størrelse og egnethet

Et praktisk og effektivt hjelpemiddel som er ideelt for behandling av flere pasienter daglig med ulike behov

Integrert, justerbar spasmekontroll

For sikker bruk har Innowalk Pro en automatisk avbrytelse av motor i tilfeller der brukeren får muskelspasmer

Trening av armer

Uavhengige armbevegelser gir en balansert bevegelse og styrkeutvikling som er effektiv for hele kroppen

 

Stabile og korrigerte beinbevegelser i sittende og stående posisjon

Forbedrer og vedlikeholder bevegelsesutslag og leddfleksibilitet

Sikker og pålitelig hodestøtte

Innowalk Pro blir levert med liten eller stor hodestøtte som standard

Oppfølging og service

Våre faglig dyktige og erfarne hjelpemiddelkonsulenter deler kunnskap, gir gode råd og motiverer brukere, omsorgspersoner og terapeuter.

De sikrer at våre skreddersydde hjelpemidler er optimalt innstilt, utfører opplæring og følger opp hver institusjon for maksimal effekt.

Our services

Tilgjengelig ekstrautstyr

Vi tilbyr en portefølje av ekstrautstyr som gir deg som terapeut muligheten til å
konfigurere Innowalk Pro til hver enkel pasients behov

BORD

  • Supert for leker og aktivitet
  • Stimulerer til sosial interaksjon med andre barn
  • Gir støtte for hender og armer for bedre stabilitet
  • Øker følelsen av trygghet

Skulderstopper

  • Gir støtte til overkropp

Display

  • Måler tid, fart, distanse, skritt (omdreininger)

Hoftestøtte med posisjoneringsbelte

  • Forebygger asymmetri
  • Forenkler justering

Skreddersydd hodestøtte

  • Kan justeres etter individuelt behov

Størrelser

Innowalk Pro Small
Max vekt på bruker 75 kg
Høyde 100-140 cm

Innowalk Pro Medium
Max vekt på bruker 75 kg
Høyde 130-180 cm