<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

INNOWALK

INNOWALK

Innowalk er et effektivt 3-i-1 hjelpemiddel for sikker og komfortabel bevegelse i sittende og stående posisjon.

Dette banebrytende, dynamiske og motoriserte hjelpemiddelet bidrar til fysisk og psykisk velvære ved å gi mulighet for fysisk aktivitet. Innowalk er skreddersydd og gjør bevegelse mulig for personer med store funksjonsnedsettelser. Det kreves ingen selvstendig evne til å stå eller gå.

Assisterte, korrigerte og repeterende bevegelser i en oppreist, vektbærende posisjon stimulerer grovmotorikk og reduserer risiko for negative helseeffekter.


Downloads

Fordeler med aktiv stående posisjon

Social interaction

Sosial ineteraksjon

deltakelse og kommunikasjon med andre i samme øyehøyde

Respirasjon & sirkulasjon

Respirasjon & sirkulasjon

stimuleres positivt i stående posisjon og under aktivitet.

Bentetthet

Bentetthet

stimuleres og utvikles gjennom hensiktsmessig ernæring, vektbæring og muskelbruk

Aktiv stående posisjon

Aktiv stående posisjon

er fysisk aktivitet med lav intensitet

Mental funksjon

Mental funksjon

stimuleres positivt i stående posisjon

Trykksår

Trykksår

forebygges gjennom trykkavlastning og økt blodgjennom-strømning

Mage-tarm systemet

Mage-tarm systemet

stimuleres i aktiv stående posisjon

Aktiv tøying av muskler og ledd

Aktiv tøying av muskler og ledd

forebygger kontrakturer og deformiteter, samt at muskeltonus reduseres

Fordeler og egenskaper

Individuell, høyfrekvent trening

ca 1500-2000 skritt i en treningsøkt med medium intensitet

Stabile og korrigerte beinbevegelser i sittende og stående posisjon

Forbedrer og vedlikeholder bevegelsesutslag og leddfleksibilitet

Integrert, justerbar spasmekontroll

For sikker bruk har Innowalk en automatisk avbrytelse av motor i tilfeller der brukeren får muskelspasmer

Sikker og pålitelig hodestøtte

Innowalk blir levert med liten eller stor hodestøtte som standard

Oppfølging og service

Våre faglig dyktige og erfarne hjelpemiddelkonsulenter deler kunnskap, gir gode råd og motiverer brukere, omsorgspersoner og terapeuter.

De sikrer at våre skreddersydde hjelpemidler er optimalt innstilt og følger opp hver individuell bruker for maksimal effekt.

Our Services

Størrelser

Innowalk Extra Small

Innowalk Extra Small
Brukerhøyde 80-120 cm
Max brukervekt 35 kg

Innowalk Small

Innowalk Small
Brukerhøyde 110-145 cm
Max brukervekt 55 kg

Innowalk Medium
Innowalk Medium
Brukerhøyde 130-165 cm
Max brukervekt 75 kg
Innowalk Large
Innowalk Large
Brukerhøyde 150-190 cm
Max brukervekt 95 kg

Tilgjengelig tilbehør

Vi tilbyr en portefølje av tilbehør som gir deg som terapeut muligheten til å konfigurere Innowalk til hver enkel brukers behov

Bord

  • Supert for leker og aktivitet
  • Stimulerer til sosial interaksjon med andre barn
  • Gir støtte for hender og armer for bedre stabilitet
  • Øker følelsen av trygghet

Skulderstopper

  • Gir støtte til overkropp

Hoftestøtte med posisjoneringsbelte

  • Forebygger asymmetri

Skreddersydd hodestøtte

  • Kan justeres etter individuelt behov