<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

ANVÄNDBARA GUIDER

Hitta inspiration, hjälp och stöd för ett liv med mer rörelse - oavsett fysisk funktion.

VARFOR ska man använda Hibbot föratt underlätta stående och gående?

ILLUSTRATION

Vi har skapat en illustration för att visa hur Hibbot kan underlätta stående och gående.

Ladda ner

Fördelar med ett aktivt stående

ILLUSTRATION

Vi har skapat en infografisk förklaring som illustrerar fördelarna med ett aktivt stående för människor med komplexa fysiska nedsättningar.

Ladda ner

Roliga och sociala aktiviteter för barn som använder walkers

GUIDE

Barn med funktionsnedsättningar får också stora hälsofördelar av att öka den fysiskt aktiviteten och bryta den stillasittande tiden.

Ladda ner

Fysisk aktivitet och träning för vuxna med cerebral pares

GUIDE

Med hjälp av träning och aktivitet kommer du att kunna öka muskelstyrkan, rörligheten i lederna och uthålligheten. Detta ger inte bara en positiv effekt på humöret och livsglädjen – det har även flera fysiska fördelar.

Ladda ner

Illustration om Neuroplasticitet

ILLUSTRATION

Din hjärna utvecklas ständigt.

Ladda mer

Aktivitetsguide för barn med funktionsnedsättningar

GUIDE

Det kan vara en utmaning för ett barn att kunna delta i vanliga lekar och aktiviteter, men det betyder inte att det behöver vara en utmaning att hjälpa dem att vara aktiva på andra sätt. Vi har satt samman olika lekar som du kan göra tillsammans, antingen hemma eller utomhus.

Ladda ner