<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Evenemang

Måndag 16 Mars

Inställt! Borlänge: Fysiologiska effekter av statisk jämfört med dynamisk ståträning för barn och unga med cp

Dalarnas Hjälpmedelscenter, Skomakargatan 22, Borlänge

Kl. 13:00 – 16:30

Katarina Lauruschkus, Dr.med.vet, har i samarbete med sin kollega docent Åsa Tornberg från Lunds Universitet forskat på fysiologiska effekter hos barn och ungdomar med CP GMFCS nivå IV och V när de står i en statisk (ståstöd) respektive dynamisk (Innowalk) position.Katarina kommer också att berätta om en pågående träningsstudie, där två olika träningsformer jämförs för att kunna ge rekommendationer om typ av träning

Torsdag 19 Mars

Inställt! Västerås: Fysiologiska effekter av statisk jämfört med dynamisk ståträning för barn och unga med cp

Culturen, Sintervägen 6, 721 30 Västerås

Kl. 09:30 – 12:30

Katarina Lauruschkus, Dr.med.vet, har i samarbete med sin kollega docent Åsa Tornberg från Lunds Universitet forskat på fysiologiska effekter hos barn och ungdomar med CP GMFCS nivå IV och V när de står i en statisk (ståstöd) respektive dynamisk (Innowalk) position.Katarina kommer också att berätta om en pågående träningsstudie, där två olika träningsformer jämförs för att kunna ge rekommendationer om typ av träning