<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Evenemang

Fredag 6 December

Fysiologiska effekter av statisk jämfört med dynamisk ståträning för barn och unga med cp

Repslagarhuset Oskarshamn, lokal Farleden, Garvaregatan 11, 572 32 Oskarshamn

kl. 09.30 – 13.00

Katarina Lauruschkus, Dr.med.vet, har i samarbete med sin kollega docent Åsa Tornberg från Lunds Universitet forskat på fysiologiska effekter hos barn och ungdomar med CP GMFCSnivå IV och V när de står i en statisk (ståskal) respektive dynamisk (Innowalk) position.