<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Evenemang

Onsdag 23 September

Västerås: Fysiologiska effekter av statisk jämfört med dynamisk ståträning

Växthuset, Viktor Larssons plats 1, 7 22 14 Västerås

Kl. 09:30 – 12:30

Katarina Lauruschkus, Dr.med.vet, har i samarbete med sin kollega docent Åsa Tornberg från Lunds Universitet forskat på fysiologiska effekter hos barn och ungdomar med CP GMFCS nivå IV och V när de står i en statisk (ståstöd) respektive dynamisk (Innowalk) position.Katarina kommer också att berätta om en pågående träningsstudie, där två olika träningsformer jämförs för att kunna ge rekommendationer om typ av träning.

Torsdag 15 Oktober

Fysisk aktivitet är viktig för alla!

Webinarium för föräldrar/assistenter/användare

19:00-20:00

Fysisk aktivitet är viktig för alla oavsett funktionsnivå och fördelarna är många. Att få en stående ställning i olika hjälpmedel hjälper till att öka nivån av fysisk aktivitet, men bör stående alltid vara statisk eller kan ett dynamiskt stående också vara en lösning? Fysioterapeut Katarina Lauruschkus och hennes kollega Åsa Tornberg från Lunds universitet har forskat på skillnaden mellan statisk och dynamisk ställning bland barn med cerebral pares. I detta webinarium berättar Katarina om resultaten från studien och vilka fördelar dynamisk ställning kan ha för barn och ungdomar med CP.

Onsdag 21 Oktober

Publicerad studie avslöjar signifikanta skillnader mellan statisk och dynamisk ståträning bland barn med CP

Webinarium för terapeuter

13:00-14:00

En evidensbaserad studie konkluderar att dynamiskt stående i Innowalk ökar passiv ledrörlighet och reducerar spasticitet hos barn med CP, GMFCS IV-V! Vi bjuder in dig till ett webinarium där forskaren Katarina Lauruschkus presenterar den senast publicerade artikeln “Non-ambulatory children with cerebral palsy: effects of four months of static and dynamic standing exercise on passive range of motion and spasticity in the hip”.

Måndag 16 November

Hur påverkar spasticitet vardagen för barn och unga?

Webinarium för terapeuter

13:00-14:00

Sjukgymnast Britt-Marie Rydh Berner har många års erfarenhet av neurologi och habilitering, med specialintresse för svår spasticitet. Hon kan berätta och ge kvalificerade svar på frågor om spasticitet. Britt-Marie arbetar idag på Tonusmottagningen vid Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm Danderyds Sjukhus lokaliserad på både Huddinge och Danderyds sjukhus.

Tisdag 17 November

Hur påverkar spasticitet vardagen för barn och unga?

Webinarium för föräldrar/assistenter/användare

18:30-19:30

Sjukgymnast Britt-Marie Rydh Berner har många års erfarenhet av neurologi och habilitering, med specialintresse för svår spasticitet. Hon kan berätta och ge kvalificerade svar på frågor om spasticitet. Britt-Marie arbetar idag på Tonusmottagningen vid Rehabiliteringsmedicinska Universitetskliniken Stockholm Danderyds Sjukhus lokaliserad på både Huddinge och Danderyds sjukhus.

Onsdag 7 Oktober

Mänsklig balans

https://info.madeformovement.com/sv/sv/webinar-line-syre-m%C3%A4nsklig-balans

09:00-10:00

Hur ser förutsättningarna ut för optimal balans?Detta webinarium ger en introduktion till mänsklig balans, fotens roll i stående balans och betydelsen för uppträning av balans vid neurologiska skador.Föredragshållare är Line Syre. Hon är fysioterapeut, internationell Bobath-instruktör och specialist inom neurologisk fysioterapi. Efter flera år som sjukgymnast på sjukhus, i kommunal regi samt företagshälsovård, gick Line över till att jobba med neurologisk rehabilitering på heltid 1999. Line driver i dag Neuroplastic Center i Marstrand, intensiv rehabilitering för patienter med neurologiska problem. Hon är en uppskattad föreläsare, och ger regelbundet kurser inom området neurologisk rehabilitering.Varaktighet: 1 timmeDet här webinariet är för terapeuter.

Onsdag 2 December

Dalarna: Fysiologiska effekter av statisk jämfört med dynamisk ståträning

Domnarvsgården, Kontorsviksvägen 1, 784 44 Borlänge

Kl. 09:00 – 13:00

Katarina Lauruschkus, Dr.med.vet, har i samarbete med sin kollega docent Åsa Tornberg från Lunds Universitet forskat på fysiologiska effekter hos barn och ungdomar med CP GMFCS nivå IV och V när de står i en statisk (ståstöd) respektive dynamisk (Innowalk) position.Katarina kommer också att berätta om en pågående träningsstudie, där två olika träningsformer jämförs för att kunna ge rekommendationer om typ av träning.