Utöka dina rehabiliteringsmetoder

Innowalk Pro är ett robotiserat rehabiliteringshjälpmedel som erbjuder högintensiv träning av hela kroppen för personer med måttliga till svåra funktionshinder. Det aktiverar hela kroppen i en stöttad och korrigerad position, med optimal belastning.

Vem är Innowalk Pro avsedd för?

Innowalk Pro har visat sig vara ett effektivt hjälpmedel i rehabilitering och tidig mobilisering. Hela vägen från intensivvårdsenheter (ICU) till rehabiliteringscenter i slutenvård respektive öppenvård.

Användare är barn, ungdomar och vuxna med motorisk funktionsnedsättning orsakad av exempelvis traumatiska skador, ryggmärgsskada, neuromuskulära sjukdomar och medfödda tillstånd såsom: Cerebral pares, muskeldystrofi, spina bifida, multipel skleros (MS), Amyotrofisk lateralskleros (ALS).

De fyra viktigaste fördelarna med att använda Innowalk på din klinik

1
Få ut mesta möjliga av patientens behandlingstid

Funktionell flexibilitet möjliggör variationer i positioneringen och även att vila i sittande ställning utan krånglet med att ta sig ut. Denna flexibilitet säkerställer att patienterna får ut mesta möjliga av sitt träningspass, oberoende av fysisk kapacitet.


2
Spara tid och resurser

Innowalk Pro är snabb och enkel att använda, vilket innebär att man lägger mindre tid på att anpassa enheten för nya användare. På så sätt gör Innowalk Pro att terapeuter kan fokusera på patienten och eventuellt köra parallella sessioner med andra behandlingsformer.


3
Spara utrymme

Enheten har kompakta mått och kan enkelt flyttas av en person från ett rum till ett annat, vilket ger personer möjlighet att träna i avskildhet.


4
Motiverade patienter

En session på 30 minuter motsvarar cirka 2000 steg (65 RPM), och en display mäter och dokumenterar framsteg.


Läs mer om Innowalk Pro
Pricing_financing_Web

Priser och finansiering

Vi kommer att arbeta direkt med dig för att säkerställa att du får tillgång till bästa möjliga behandling genom att erbjuda en prisvärd lösning genom leasing.

Läs mer

Backas av kliniska bevis

Effekterna och fördelarna med dynamiskt stående, som Innowalk Pro, bekräftas av experter i klinisk praxis.

VETENSKAPLIGA ARTIKLAR

Vetenskapliga artiklar

Nedan visas en lista över relevanta papers som har publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Du kan läsa sammanfattningen av varje paper här. Det finns även en länk till källan. Artiklarna handlar om cerebral pares, funktionshinder, aktivitet, stående, rörelse, användning av hjälpmedel osv.

Läs mer

PRODUKTSTUDIER OCH AFFISCHER

Produktstudier och affischer

Effekterna och fördelarna med Made for Movements hjälpmedel bekräftas av experter i klinisk praxis. Läs mer om studier och resultat för NF-Walker, Innowalk och Innowalk Pro.

Läs mer

FÖRDELAR MED AKTIV STÅENDE

Social interaktion

SOCIAL INTERAKTION

Trycksår

TRYCKSÅR

Andning-cirkulation

ANDNING-CIRKULATION

Aktivt stående

AKTIVT STÅENDE

Mag-tarmfunktionen

MAG-TARMFUNKTIONEN

Töjning av muskler och leder

TÖJNING AV MUSKLEROCH LEDER

Mental funktion

MENTAL FUNKTION

Bentäthet

BENTÄTHET