<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Image: Ada, a girl. Smiling, in her pink room.

Möt Ada!

Ada är 4 år gammal. Hon föddes tre månader för tidigt och har cerebral pares med en funktionsnivå av GMFCS IV. För hennes föräldrar har det varit viktigt att stimulera hennes utveckling i en aktiv stående position med belastning och i ett gångmönster. Målet har varit att Ada ska bygga upp sin kroppsstyrka och stabilitet, något som kommer att ge henne möjlighet till ökad aktivitet och social interaktion.

Från det att Ada var 18 månader använde hon ett ståskal i ett år. Hon hade Innowalk när hon var 2,5 år gammal och var under försöksperioden involverad i ett projekt för att testa och mäta diverse funktioner före och efter att hon hade fått tillgång till hjälpmedlet.

Förändringar i form av övergång från stående till sittande på en bänk mättes, och sittande utan assistans ökade från några minuter till en halvtimme. Mätningar gjordes även av kliniskt viktiga förändringar i rörligheten i leder, vilket kan vara betydande på lång sikt för Adas förmåga att gå i andra gånghjälpmedel.

Arton månader efter att Ada började använda Innowalk använder hon den fortfarande varje dag på förskolan, i 30 minuter två gånger om dagen. Hon står i Innowalk och deltar tillsammans med de andra barnen i aktiviteter som läsning, teckning och grupptid.

Tack vare Innowalk har Ada blivit starkare i kroppen och fått bättre balans, och den ökade aktiviteten stimulerar och förbättrar hennes mag-tarmfunktion, som nu är bättre än tidigare.

”Pedagogerna på förskolan är bra på att integrera hennes träning i Innowalk med aktiviteter tillsammans med de andra barnen. Ada gillar att stå i Innowalk.”

– Adas mamma