<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Image: Arthur

Möt Arthur!

Arthur är en kille på 18 år som har diagnostiserats med cerebral pares, GMFCS III och autism. Han kan både sitta och gå själv med hjälp av en gåstol, men han kan även klara kortare sträckor utan extra stöd. Arthur har dock kontrakturer i knälederna, vilket gör det svårt för honom att sträcka ut maximalt från knäna och det begränsar hans förmåga att gå. Daglig aktivitet i Innowalk har förbättrat hans förmåga att förflytta sig enormt.

Innowalk rekommenderas till Arthur för två år sedan av hans fysioterapeut hemma som en möjlig behandling för att förbättra hans totala styrka, rörlighet och balans.

Från början hade Arthurs fysioterapeut specifika mål i åtanke och i synnerhet att han skulle utveckla ökade funktioner för självständig rörelse och gång. Hon belyste möjligheten till intensiv träning som Innowalk skulle ge som något verkligen viktigt för framtida behandlingsmål.

“Vi ser stora förändringar för Arthur. Hans förmåga att förflytta sig har förbättrats enormt och han känner sig mycket starkare. Han är gladare och mer nöjd och tycker om träningen. Tack vare Innowalk upplever jag att Arthur har blivit mycket mer fysiskt aktiv. Som hans fysioterapeut tycker jag att det är mycket viktigt att se effekter för användaren, något jag verkligen ser med regelbunden användning av Innowalk.”

– Arthurs fysioterapeut