<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Möt Jonathan!

Jonathan är en ung man på 23. Han är fysiskt funktionshindrad och har nedsatt kognitiv funktion till följd av en godartad tumör på hypotalamus. Han får epileptiska anfall dagligen.

Jonathan genomgick en operation för detta när han var sju år. Hans funktionsnivå reducerades ytterligare efter att han drabbades av status epileptikus för sex år sedan, då han förlorade förmågan att gå.

I maj 2014 började Jonathan träna i Innowalk på stiftelsen Radarveiens dagcenter i Oslo. Målet med Innowalk var att öka hans aktivitetsnivå och se hur aktivitet med belastande och upprepade rörelser skulle påverka hans motoriska funktionsnivå.

Idag delar Jonathan mer i överföringar. Hans bålstabilitet har förbättrats avsevärt och det är tydligt att han gillar känslan av rörelse i Innowalk. Hans humör förbättras och personer i hans omgivning upplever att det är lättare att motivera honom att delta i andra aktiviteter.

Jonathan använder Innowalk fyra gånger i veckan i upp till 40 minuter.


Ibland när Jonathan är i dålig form och inte så motiverad är han inte så mottaglig för träning och aktiviteter. Något som fungerar bra är träningen och aktiviteten han får i Innowalk. Vi som finns i närhet tycker att hans humör blir bättre, han ler och uttrycker en känsla av välbefinnande.”

– Fysioterapeut på stiftelsen Radarveien