<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Image: Ludvig

Möt Ludvig!

Så fort som Ludvig fick möjligheten till att sitta och stå regelbundet har hans liv ändrats till det bättre. Efter att ha stått i Innowalk har han uppnått flera milstolpar under resans gång, som när han fick leva ut sin passion och åka skidor och skridskor på vintern utan att få köldskador!

Ludvig är en kille på 6 år som har diagnostiserats med cerebral pares, GMFCS V. Hans föräldrars hopp är att han i framtiden ska kunna röra sig självständigt utan hjälpmedel. Ludvig har ingen självständig stå- eller gåfunktion och kan inte sitta upprätt utan stöd. Hans rörlighet i lederna är något begränsad och han har muskelspasticitet. Han har dessutom diagnostiserats med behandlingsresistent epilepsi och skolios.

Ludvig, CP GMFCS V v1_SE (1)

Mål

Tillsammans med Ludvigs fysioterapeut började Ludvigs föräldrar med flera mål: att förbättra hans bålfunktion, blodcirkulationen, styrkan i överkroppen och benen samt att förbättra hans förmåga att kontrollera sina huvudrörelser. De hoppades även att en ökad aktivitetsnivå skulle öka hans sömnkvalitet. Fysioterapeuten ville även förhindra kontrakturer på grund av spasticitet.

Valet av hjälpmedel

Under mer än ett år har Ludvig använt Innowalk hemma och han har redan uppnått många av de första målen. Fem dagar i veckan använder Ludvig Innowalk för att träna, cirka 15–30 minuter åt gången, det är enbart på förskolan som han står statiskt i ett ståskal.

Innowalk ger allsidig träning med bra stöd, något som andra hjälpmedel inte kan ge. Ludvig älskar att träna i sin Innowalk; han är stolt och sträcker på sig på ett sätt han aldrig gör vid annan terapi. Man ser att han känner sig mer självständig i Innowalk och även om han är fastspänd känner han sig inte begränsad.

– Ludvigs mamma

Resultat och effekt

Han har börjat aktivera sina ben mer självständigt i form av både sparkar och förflyttning, rörelser som han aldrig gjorde innan han började använda hjälpmedlet. Detta har även gjort att man har kunnat minska doserna för de Botox-behandlingar han får.

Ludvig8