<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Möt Marla!

Marla är en tjej på 13 år med Retts syndrom. Hennes läkare rekommenderade Innowalk efter en höftoperation. Idag är Innowalk ett viktigt hjälpmedel som hon använder hemma.


Innowalk ger avlastning och är enkel att använda varje dag, vilket gör att Marla kan uppleva självständig rörelse. Innowalk gör vardagen enklare för Marla. Den gör att hon kan röra benen samtidigt som hon bär upp sin egen vikt – vilket liknar rörelsen hos en person som inte har en funktionsnedsättning.

Hon gillar verkligen att använda Innowalk. Utan Innowalk skulle Marlas möjlighet till rörelse kraftigt begränsas. Hon skulle då gå miste om viktig mental stimulering. Vi tycker att Innowalk fyller ett grundläggande behov hos vår dotter.

Marla är en tjej på 13 år med Retts syndrom. Hennes läkare rekommenderade Innowalk efter en höftoperation. Idag är Innowalk ett viktigt hjälpmedel som hon använder hemma.

– Marlas föräldrar