<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Möt May-Britt!

May-Britt är en 44-årig mamma till två som diagnostiserades med MS för sju år sedan. Hennes funktionsnivå har gradvis försämrats och det senaste året har hon förlorat förmågan att stå och gå. Hennes rådgivare på hjälpmedelscentralen rekommenderade att hon skulle prova Innowalk för att underlätta fysisk aktivitet och lindra och förebygga stelhet i kroppen.

Efter att ha blivit mer beroende av en rullstol har livet kretsat mer kring stillasittande aktiviteter och möjligheterna till rörelse är begränsade. Benen ”stelnar” och musklerna blir spända och mindre rörliga. Hon är beroende av hjälp från andra för att byta position och röra kroppen i största allmänhet.

May-Britt har gått i Innowalk i upp till 40 minuter dagligen sedan juni 2015 och har en positiv syn på aktivitet, såväl fysisk som psykisk. Hon pratar entusiastiskt om glädjen över att kunna sträcka på kroppen i stående position, och känner att hon står på egna fötter igen.

Möjligheten till rörelse som Innowalk ger är en frisk fläkt i min dagliga rutin. Spasmerna som jag upplever, speciellt i mitt högra ben, minskar när jag använder Innowalk, och effekten varar i upp till 24 timmar. Stelheten jag känner minskar och kroppen känns friare efter en session i Innowalk. Jag har mer energi för att ta itu med vardagen med MS när jag är fysiskt aktiv och jag ser fram emot sessionen varje dag.

– May-Britt