<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Per-Oivind-story.jpg

Möt Per Øivind!

Per Øivind är en 25-årig man som har diagnostiserats med cerebral pares, GMFCS II. Han gillar att vara så fysiskt aktiv som möjligt och kan gå utan stöd. Han klarar de flesta aktiviteterna i vardagen, trots att han har begränsad rörlighet i vissa områden, speciellt i höger armbåge och höger knä, kombinerat med en betydande synnedsättning.

I takt med att han blir äldre har Per Øivind upplevt en stadig försämring av sina bruttomotoriska färdigheter. Hans gångförmåga försämrades successivt med tiden, och gjorde att han behövde mer stöd när han gick än tidigare. Ökade kontrakturer ledde till krökning av skelettet i höfter och knän, liksom höga nivåer av muskelkramper.

De högre nivåerna av funktionsnedsättning av hans olika motoriska funktioner innebar att han blev mer och mer stillasittande i sitt dagliga liv, vilket minskade de fysiska aktiviteter han gillar så mycket.

I det här läget fattade man beslutet att låta Per Øivind genomgå en höftoperation 2015, och månaderna innan och efter operationen rekommenderade fysioterapeuten att Per Øivind använde Innowalk som ett komplement för att förstärka de fördelar som han skulle få av operationen. Till en början använde han Innowalk 20–30 minuter per dag och idag har han gått till att träna med den i en timme två gånger om dagen.

Innowalk erbjuder ett enkelt sätt att uppnå bra rörelsemönster, vilket ger oss en metod för att ge en dynamisk belastning för hans muskuloskelettala system, i motsats till de förhållandevis statiska metoder där man antingen använder ett ståskal eller ståbräda. Enheten är lättillgänglig för både användaren och assistenterna, och där aktiviteten som den stöder bidrar till att upprätthålla och förbättra den bruttomotoriska funktionen, inte minst gångförmågan.

Per Øivind har fått bättre ork och ökat spänningsnivån i musklerna i höfterna och knäna, vilket har lett till ökad steglängd. Dessa förbättringar ska ses mot bakgrund av hans höftoperation, men Innowalk har tveklöst haft stor inverkan när det gäller att upprätthålla korrekta och minska felaktiga rörelsemönster. Lika viktigt är att han visar en enorm tillfredsställelse och är märkbart glad när han får träna med Innowalk>.

– Haldis, fysioterapeut