<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Möt Peter!

Peter har cerebral pares (GMFCS IV). En höft som gick ur led resulterade i en operation av vänster höft med samtidig förlängning av höftflexorerna, hälsenorna och adduktorerna på båda sidor. Efter att ha varit gipsad i sex veckor kunde Peter påbörja sin rehabilitering.

Innowalk har varit en central del av rehabiliteringen. Målet med att använda Innowalk var att få Peter i en säker stående position med belastning så snart som möjligt efter att gipset hade tagits bort. Detta gjorde att han kunde röra benen passivt med ett korrekt gångmönster och stimulerade även musklerna och lederna. Peter hade gått i NF-Walker fram till operationen, och målet var att se till att han kunde fortsätta använda den.

Redan innan operationen introducerades Peter till Innowalk så att han skulle känna sig trygg med att använda hjälpmedlet. Detta gjorde att han kunde börja använda Innowalk så fort det var möjligt efter att gipset hade tagits bort.

Bara en vecka efter det att gipset hade tagits bort gick Peter i Innowalk i 40 minuter i taget. Han kunde själv bestämma hastighet och traktionen på hans höft och knä.

Peter använde Innowalk på förskolan – mellan 30 och 50 minuter varje dag. Han tycker om att röra sig i Innowalk. Den användes ofta i kombination med andra aktiviteter vid bordet, som att spela på en iPad.

Jag har sett exempel på barn som har gått med NF-Walker före en höftoperation, men där de tyvärr har förlorat förmågan att gå efter operationen eller där det har tagit för lång tid att återfå den. De har ofta upplevt kraftig smärta i samband med mobilisering och hantering. Vi ville därför se om Peter kunde komma igång och röra sig snabbare efter operationen om träningen kompletterades med rörelser i Innowalk.

Som fysioterapeut tycker jag omedelbart att Peter är mer mobil och tolererar rörelse och traktion i muskler och leder bättre efter att han har förflyttat sig med Innowalk.

– Peters terapeut