<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Tobias-story.jpg

Möt Tobias!

Social interaktion med andra barn möjliggörs med NF-Walker, och speciellt Innowalk bidrar till att förhindra sekundära komplikationer.

Tobias är en charmig liten kille på 10 år med CP, GMFCS V. Han föddes med en allvarlig hjärnskada och läkarna förutspådde att han inte skulle leva så länge. Mot alla odds, eftersom Tobias är en sådan kämpe, visade han alla att de hade fel och han har haft en mycket bra utveckling.

Han började använda Innowalk när han var 4 år och utökade aktiviteten till att även inkludera användning av NF-Walker när han var 8. För vårdgivarna är den viktigaste aspekten av hans liv att han mår bra och kan delta i vardagliga aktiviteter.

NF-Walker ger möjlighet att komma nära och känna sig inkluderad med vänner på förskolan och i skolsituationer på ett mycket bättre sätt än med andra hjälpmedel.

– Tobias skolassistent

Klinisk bedömning

Tobias kan inte sitta, stå eller gå själv, och han är dessutom spastisk. Han kämpar med slembildning och använder därför en CPAP fyra gånger om dagen och på natten.

I maj 2011 genomgick Tobias en operation av höfterna på grund av dubbelsidig luxation. De lossade även lårens baksida något. Hans höfter följs upp varje år med röntgen och de har varit stabila sedan ingreppet. Tobias har heller inte längre någon skolios eller ryggradsmissbildning och inga kontrakturer i benen.

Mål

Terapeuten ville förbättra de fysiska hälsoaspekterna såsom andning, slembildning, matsmältning och förebyggande av kontrakturer och missbildningar. Tobias assistent i skolan ansåg också att social interaktion och inkludering är vitala parametrar att arbeta med i skolmiljön.

Hon hade tidigare upplevt hur NF-Walker hade bidragit till deltagande och kommunikation, speciellt med andra barn där intimitet är mycket enklare att uppnå med NF-Walker än exempelvis en rullstol.

Valet av hjälpmedel

Från början valdes Innowalk för att Tobias skulle komma upp i stående position med assisterad rörelse. Rörelsen aktiverar det kardiorespiratoriska systemet och förbättrar mag-tarmfunktionen. Belastning och korrigering hjälper till att förebygga missbildningar och kontrakturer. Det initierar också självständig användning av benen och hjälper till att lära in ett normalt gångmönster.

Idag använder Tobias Innowalk hemma en timme på morgonen och en timme på eftermiddagen.

Efter några år med Innowalk ville assistenten att Tobias skulle prova NF-Walker. Att kunna gå självständigt i ett hjälpmedel var något som få trodde att han någonsin skulle klara, men Innowalk har förmodligen lagt grunden för den färdigheten.

Nu använder Tobias NF-Walker i skolan 3–4 gånger i veckan och ett ståskal resten av dagarna. Assistenten ser stora skillnader i hans förmåga att röra sig självständigt beroende på hur ofta han använder gånghjälpmedel jämfört med ett ståskal. Hon drar slutsatsen att regelbunden rörelseträning är avgörande för optimala resultat.

Resultat och effekt

Efter att ha börjat med hjälpmedlet har Tobias haft en fantastisk utveckling. Rörelsen och den fysiska aktiviteten i Innowalk gör det lättare för honom att hosta och bli av med slemmet. Matsmältningen har också förbättrats.

Kombinationen av insatser har också förhindrat kontrakturer och missbildningar.

I såväl Innowalk som NF-Walker är det mycket enklare att ta kontakt med Tobias eftersom han då är i samma ögonhöjd som alla andra. Positionen underlättar interaktion, lek och lärande. Han svarar bra på intimitet och kroppskontakt och uttrycker glädje när han förstår att det är dags för rörelseträning – både före, under och efter aktiviteten. Han har blivit en mycket glad kille!