<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Möt Ulrik!

Ulrik är en kille på sex år med cerebral pares (GMFCS IV), spastisk tetraplegi. Grunden för att ansöka om Innowalk var att Ulrik visade intresse för att använda sin kropp. Målet var att öka hans aktivitetsnivå och uppnå mer rörelse och ökad muskelstyrka.

Ulrik har haft Innowalk sedan 2012 och använder den regelbundet hemma 30–60 minuter om dagen. Efter endast en kort tid upplevde Ulrik en positiv förändring i sin mag-tarmfunktion. Rörelsen i Innowalk har även resulterat i ökad aptit och att han sover bättre om natten. Ulrik har blivit starkare och har fått bättre hållning, vilket har lett till ökad stabilitet och kontroll i överkroppen.

Ulrik är en glad och nyfiken kille som gillar att vara aktiv. När han står i Innowalk är han stolt och känner att han har åstadkommit något. Innowalk ger honom positiv energi och ökad livskvalitet. Han gillar att vara i samma höjd som andra och att kunna se saker ur ett normalt perspektiv. Ulrik ler och skrattar. Innowalk gör att han kan njuta av livet.

– Ulriks föräldrar