<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Seminarier

Seminar

Made for Movement strävar efter att tillhandahålla den senaste kunskapen inom fysiska funktionshinder till kliniker och arrangera seminarier med en extern talare på regelbunden basis. Seminarierna hålls lokalt och varar i en halv dag.

Typiskt upplägg

  • Ett 2 timmar långt tal av en inbjuden talare.
  • 1 timmes teoretisk och 1 timmes praktisk presentation från Made for Movement. Totalt 4 timmar inklusive pauser och lunch.

Seminarierna är kostnadsfria.

Klicka här för att se om det kommer att hållas ett seminarium i ditt område!

Om inga seminarier är inplanerade i ditt område och du är intresserad av att arrangera ett, vänligen kontakta oss så undersöker vi möjligheterna till ett framtida seminarium.

Workshops

Made for Movement tillhandahåller dynamiska skräddarsydda rörelsehjälpmedel som ger personer med begränsad rörelseförmåga möjlighet att delta i dagliga aktiviteter. Vi tror på att ha ett nära samarbete med dig som kliniker för att säkerställa att våra produkter hjälper dig i ditt dagliga arbete och stärker dina strategier för patienternas förmåga att förbättra livskvaliteten.

Vi uppskattar möjligheten att träffa kliniker i en workshop där vi levererar evidensbaserat lärande och arbetar praktiskt med produkterna.

Typiskt upplägg

En workshop-miljö kan se ut på följande sätt, men upplägget kan också anpassas efter dig och dina kollegors behov.

  • 45 min teoretisk presentation
  • 45 min praktisk workshop

Workshopen är kostnadsfri.

Intresserad av att hålla en workshop?

Kontakta din lokala konsult eller landsdistributör.

 

Workshop-uai-1440x960