<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Image: Arthur

Møt Arthur!

Arthur er en 18 år gammel gutt diagnostiert med Cerebral Parese, GMFCS III, i tillegg til autisme. Han sitter selvstendig og går med rullator, men kan også forflytte seg korte avstander uten støtte.

Arthur har kontrakturer i kneledd, noe som gjør det vanskelig for han å strekke knær når han går. Han har også noen feilstillinger i ankelledd og fotledd.

Innowalk ble for 2 år siden anbefalt brukt av fysioterapeuten på skolen som et hjelpemiddel til å øke styrke, bevegelighet og balanse. Han benytter Innowalk stort sett hver dag i 20-30 minutter og oppfatter det svært positivt å trene på denne måten.

“For Arthur har det skjedd store endringer. Han mestrer svært mye bedre å forflytte seg, og han opplever selv at han har blitt sterkere. Han er stort sett mye mer fornøyd og glad, og han liker å trene. Med bruk av Innowalk opplever jeg at Arthur har blitt mye mer fysisk aktiv. Som fysioterapeut ser jeg det som svært viktig å oppnå resultater for bruker, noe regelmessig bruk av Innowalk gir.”

– ARTHURS FYSIOTERAPEUT

Mål

Målsetningen med å starte med Innowalk var å bedre;

  • Forflytningsevnen
  • Gangfunksjon
  • Opprettholde gangfunksjon

Valg av hjelpemiddel

Innowalk ble anbefalt for å øke intensiteten i treningen og dermed kunne påvirke styrke, bevegelighet og balanse.

Resultat og effekt

Ifølge Arthurs fysioterapeut har intensiv trening i Innowalk hatt stor betydning for hans fremgang.

Han har blitt sterkere i kroppen og har fått bedre bevegelighet i hofte-, kne- og ankelledd. Arthur sitt gangmønster og balanse er bedret, samtidig som hans kondisjon har økt.

HubSpot Video

Jeg er klar for å laste ned!