FAQ

Samlet informasjon og veiledning om de vanligste spørsmålene knyttet til våre hjelpemidler.

Hibbot

Barn som har potensiale til å lære å gå, enten selvstendig eller ved hjelp av enklere ganghjelpemidler, kan ha nytte av å bruke Hibbot som gangtreningshjelpemiddel. Det kan være barn med cerebral parese GMFCS nivå II-III eller andre nevrologiske lidelser med tilsvarende motorisk funksjonsnivå. En god indikasjon på om Hibbot er relevant for barnet eller ikke, er å teste om barnet tolererer stående og/eller gående om barnet støttes rundt bekkenet. Andre indikasjoner er at barnet ikke har noen strukturelle deformiteter og er motivert for å stå og gå.

Hibbot er et gåtreningshjelpemiddel, som gir mulighet for høy, intensiv gangtrening for barn som har potensial til å lære å gå, enten selvstendig eller ved hjelpe av et håndholdt ganghjelpemiddel. Hibbot skiller seg fra et konvensjonelt ganghjelpemiddel ved at barnet ikke støtter seg med hendene, men et korsett stabilisere bekkenet for å  stimulere til aktivisering og styrking av muskulatur. Slik fremmes barnets forutsetning for selvstendig gange. Støtten i Hibbot tilpasses barnets behov og motorisk progresjon for utvikling av gangfunksjon.

Det anbefales å begynne og stimulere stå- og gåfunksjon fra 11-13 måneders alder. I denne alderen vil barnet typisk begynne å utvikle disse motoriske ferdighetene. Hibbot er et gangtreningshjelpemiddel som har til hensikt å støtte og stabilisere bekkenet og overkroppen og gir akkurat nok støtte til at barnet kan stå i en mer funksjonell og oppreist stilling, tilsvarende støtten som fysioterapeutens hender gir.
Hjelpemidlet stimulerer til aktivitet i ekstensjon muskulatur og fremmer postural kontroll og balanse, som er en forutsetning for å kunne oppnå optimal, funksjonell gange.
Når barnet har utviklet nok styrke til å kunne stå på egenhånd og har oppnådd evnen til å ekstendere over hoftene stående i Hibbot, kan barnet videre trene sin gangfunksjon.

Hibbot kan brukes av barn med høyde helt ned fra 60 cm og opp til 125 cm. Maksimal vekt er 30 kg. Hibbot leveres som et komplett produkt, tilpasset barnets størrelse på leveringstidspunktet. De eneste delene som skal byttes når barnet vokser, er korsettet og hjulene, som leveres i fire størrelser.

Det er 4 hovedforskjeller: 

 1. Hibbot har en bekkenstøtte (et korsett) som imiterer hendene til terapeuten slik at barnet kan stå 
 2. Barnet trenger ikke holde seg fast med hendene for å stå oppreist – hendene er frie.
 3. Hibbot utfordrer barnet til å bruke og styrke ekstensjonsmuskulaturen samt finne balansen og dermed bevege seg bort fra en flektert posisjon.
 4. Små justeringer på Hibbot gjøre det mulig å tilpasse mengde støtte som trengs for enten å gi mer støtte eller for å redusere støtten når barnet utvikler sine motoriske ferdigheter.

Intensjonen med Hibbot er å implementere bruken i daglige aktiviteter enten hjemme, i barnehage eller utendørs. Vi oppfordrer deg til å la barnet utføre stå- og gå-trening i funksjonelle og aldersrelevante aktiviteter. Eksempler: Lag "lunsj" på et lekekjøkken, eller hva med å la barnet leke "butikk"? La barnet gå med en vogn, innendørs eller utendørs, eller la barnet sparke en ball i gangen sammen med venner. Barn elsker denne typen leker. Alle disse aktivitetene lar barnet fokusere på aktiviteten og deltakelsen med jevnaldrende og familie samtidig med at barnet trener på å stå og gå. Dette gjør treningen av ferdigheter meningsfullt for barnet.

Vi har forøvrig laget en Hibbot aktivitetsguide til deg.

Ja, Hibbot er godkjent for utendørs bruk. Vi anbefaler at hjelpemidlet kun brukes på jevne overflater og at barnet alltid er under oppsyn av en ansvarlig voksen når Hibbot brukes.   

Hibbot er utstyrt med to “fall-armer”. Fall-armene er justert til å være 5-10 cm over gulvet.
I tilfelle barnet mister balansen enten fremover eller til siden vil fall-armene gå i bakken og beskytte barnet mot å falle.

I tillegg har Hibbot et kompass som er slått PÅ eller AV for å kontrollere bevegelse til sidene. Om barnet lener seg til en av sidene vil kompasset hjelpe Hibbot tilbake til midtlinjen og barnet stimuleres til å gå rett fremover. Fall-armene og kompasset gjør det mulig for barnet å trene trygt på balanseferdigheter i Hibbot.

Selv om Hibbot umiddelbart ser enkel ut i sin utforming, er det et gjennomtenkt og smart hjelpemiddel med innebygd avansert teknologi. Det har alltid vært utfordrende å kopiere menneskehendene i robotteknologi, men Hibbot imiterer alle håndbevegelsene en fysioterapeut vanligvis bruker når hun støtter et barn mens det går. Hibbot-støtten er justerbar og smart nok til å gi barnet akkurat den støtten det trenger for å utvikle seg videre. Dette gjør Hibbot unik mens den forblir brukervennlig.

Våre kompetente hjelpemiddelspesialister; trener enkeltpersoner, gir råd og motivere brukere, omsorgspersoner og terapeuter.

Ved først utprøving tilpasser vår konsulent Hibbot til barnets spesifikke behov. Vi gir ansvarlig terapeut opplæring i hvordan hjelpemidlet enkelt justeres dersom barnet vokser og/eller det er behov for justering relater til progresjon i motorisk funksjon.

Hibbot er et personlig hjelpemiddel og skal bare brukes av barnet det er tilpasset til.

Hibbot levers som et komplett produkt, tilpasset barnets størrelse på leveringstidspunktet. Korsett og hjul vil være de eneste delene som det vil være behov for å bytte ut når barnet vokser.

Ta kontakt med den ansvarlige terapeut som vil kontakte hjelpemiddelsentralen for bestilling av en justering/bytting av deler. Du kan også ta kontakt med Made for Movements kundekonsulent på telefon 35 50 51 20, som kan veileder deg i hvordan du bør gå frem.

Hibbot kan enkelt demonteres for transport. I bruksanvisningen er det beskrevet hvordan fjerne fall-armer og hjul. Rammen, fall-armer og korsettet kan transporteres i en bag og hjulene ved siden av.

NF-Walker

NF-Walker er spesielt utviklet for barn og unge med begrenset eller ingen evne til å gå selvstendig. Det unike støtte- og skinnesystemet gir barnet omfattende støtte og korrigering av både overkroppen og beina, sammenlignet med andre gåtreningshjelpemidler. Det sikrer at barnet får en hensiktsmessig posisjonering og muliggjør gange og deltakelse i aktiviteter. Den passer for personer med ulik grad av fysisk funksjonsnedsettelse og diagnoser som:

 • Cerebral parese
 • Syndromer som Rett Syndrom og Trisomi 21
 • Ryggmargsskade
 • Ryggmargsbrokk
 • Hodetraumeskade

NF-Walker gjør det mulig for barn som har svært redusert motorisk funksjon å stå og gå selvstendig. Det stimulerer til økt sosialt samspill og deltakelse i hverdagsaktiviteter. I tillegg økes nivået av fysisk aktivitet gjennom mer mobilitet, og stillesittende adferd reduseres, hvilket har vist seg å ha positive helseeffekter.

Nei. Hjelpemidlet er utformet slik at brukeren får støtte til å kunne stå og bevege seg på en trygg og komfortabel måte uansett funksjonsnivå. Det er dermed ikke er nødvendig at barnet ditt kan stå og gå på egenhånd.

Et gåtreningshjelpemiddel har som formål å understøtte barnets utvikling, øke selvstendigheten og la barnet utforske verden til tross for sin funksjonsnedsettelse. Hjelpemiddelet brukes hovedsakelig av barn og unge med nedsatt fysisk funksjon der selvstendig ståfunksjon eller gange med lett støtte, som for eksempel en rullator, ikke er oppnåelig. Et gåtreningshjelpemiddel som NF-Walker tilbyr mer støtte og flere støttepunkter sammenlignet med mer enkle gåhjelpemidler. Sammenlignet med andre gåtreningshjelpemidler har NF-Walker et unikt skinnesystemet. Skinnesystemet sikrer korreksjon av beina og overkroppenen uansett om barnet er svakt, har lav muskeltonus eller har høy grad av spastisitet. Hjelpmiddelet tilpasses individuelt utafra barnets behov og hva som er ønskelig å oppnå. Det betyr at NF-Walker gir mulighet for mye støtte hele veien fra føttene til hodet for å stimulere til og sikre en hensiktsmessig stående stilling. Dette gir i tillegg tilstrekkelig støtte slik at barnet skal kunne mestre å gå. Det er mulig å gradvis fjerne støtte for å initiere og stimulere motorisk utvikling. 

Det er ikke noe sete å sitte på, så ja, barnet vektbærer gjennom føttene sine. Den totale mengden vektbæring avhenger av hvor oppreist stilling barnet kan innta i stående. Jo rettere stående stilling, desto mer vektbæring.

I NF-Walker vil vektbæringen være inne i skoen pga. at skinnen er festet til skosålen. Det betyr at kontakten mellom skoens såle og gulvet ikke påvirker graden av vektbæring. Vektbæringen forblir konstant inne i skoen. Vektbærende aktivitet er spesielt viktig for å utvikle og opprettholde god beinhelse.

Å gå er en kompleks bevegelse. Våre konsulenter vil justere hjelpemiddelet individuelt for å skape de beste forutsetninger for å oppnå en vellykket gangbevegelse. Barnets styrke og fysiske begrensinger vil selvsagt påvirke potensialet for bevegelse. Det kan ta tid for barnet å finne sin måte å gå på og bygge nok styrke til å oppnå det.

Noen barn mestrer det å gå i NF-Walker allerede første gang de prøver den, mens andre trenger tid til å tilpasse seg.

NF-Walker er et gåtreningshjelpemiddel som gir en mulighet til å utvikle barnets potensiale for selvstendig gange i oppreist stående posisjon. Hjelpemiddelet bør brukes i daglige aktiviteter sammen med jevnaldrende for å fremme aktivitet og deltakelse.

Når det gjelder anbefalt tid brukt i NF-Walker, ser vi til de generelle anbefalingene for det å være i en stående stilling som er minimum 1 time/dag. Vi anbefaler derfor at barnet får stå/gå i NF-Walker inntil 1 time per dag. Den totale mengden kan gjerne deles inn i 2-3 kortere økter gjennom dagen. For eksempel kan brukeren ha 3 økter på en dag av en varighet på 20 min per gang. Imidlertid må tiden i NF-Walker alltid tilpasses og kontinuerlig evalueres i henhold til brukerens helsetilstand. 

Ja, NF-Walker er godkjent for utendørs bruk. Vi anbefaler at brukeren alltid er under oppsyn av en ansvarlig voksen når NF-Walker brukes.

Barnets ståprogram og generell posisjonering bør diskuteres løpende med ansvarlig terapeut og i henhold til barnets helsetilstand. Generelle retningslinjer for stående posisjon er minimum 1 time per dag. I noen tilfeller kan det være nødvendig å ha ulike hjelpemidler tilgjengelig, for eksempel på ulike arenaer hvor barnet er i løpet av dagen, for å kunne imøtekomme nok stående aktivitet i løpet av en dag. Imidlertid er det mange terapeuter som mener at NF-Walker fungerer fint som både stå- og gåtreningshjelpemiddel.

Ja, det er til en viss grad mulig å tilpasse produktet når barnet har skoliose eller redusert leddbevegelighet. Det vil være behov for en individuell vurdering for å evaluere om produktet er den beste løsningen. I noen tilfeller vil det være behov for å bruke korsett i produktet for å sikre god og hensiktsmessig posisjonering, samt komfort for barnet. I tilfelle redusert leddbevegelighet, kan det eksepsjonelt fleksible skinnesystemet tilpasses barnets individuelle behov slik at barnet kan stå og gå til tross for sine begrensinger.

Alle typer brudd i undersktremitetene og/eller overkroppen eller åpne sår i huden på de deler av kroppen som er kommer direkte kontakt med NF-Walker er kontraindikasjoner.  

Generelt anbefaler vi at personer som ønsker å bruke NF-Walker, sammen med ansvarlig terapeut, vurdere mulige fordeler og eventuelle risikoer ved å bruke hjelpemiddelet. Tilstedeværelsen av følgende tilstander eller symptomer bør imidlertid alltid vurderes før og under bruk: 

 • Store feilstillinger (i ryggen og underekstremitetene)
 • Alvorlige eller fikserte kontrakturer i underekstremitetene (hofter, knær og ankler)
 • Osteoporose med tidligere eller mistenkt sppontane frakturer i underekstremiteter
 • Leddinstabilitiet i underekstremitetene (hofter, knær og ankler)
 • Sirkulasjonsforstyrrelser
 • Respirasjonsforstyrrelser
 • Hjertesykdommer
 • Epilepsi med ukontrollerbare anfall
 • Alvorlig spastisitet som forbindre hensiktsmessig posisonering og bevegelse i produktet
 • Smerter i såtende vektbærende stilling eller ved bevegelse av benene

Det finnes ulike metoder for å forflytte barnet inn og ut av gåtreningshjelpemiddelet. Vi tilbyr både sete- og løftestropper (til heis/personløfter) som tilbehør. Når vår produktspesialist levere NF-Walker til ditt barn, tilbyr vi omfattende opplæring for deg og andre omsorgspersoner i hvordan du bruker produktet trygt for å  forebygge skader på enten barnet eller deg selv. Produktspesialisten vil også, sammen med deg, vurdere hva som er den mest hensiktsmessige måten å forflytte barnet ditt inn i NF-Walker.

Vi tilbyr standardhodestøtter, men vi har også stor erfaring med å bruke spesialtilpasset hodestøtter. Vi vil alltid prøve å finne den riktige løsningen om standard alternativet ikke fungere. Ta kontakt med din hjelpemiddelkonsulent i Made for Movement for å diskutere alternative løsninger.

NF-Walker er individuelt tilpasset til den enkelte personen og krever jevnlig justering. Dette for å sikre at produktet er optimalt innstilt i forhold til vekst og endring i funksjon eller behov.

Ta kontakt med den ansvarlige terapeut som vil kontakte hjelpemiddelsentralen for bestilling av en justering/bytting av deler. Du kan også ta kontakt med Made for Movements kundekonsulent på telefon 35 50 51 20, som kan veileder deg i hvordan du bør gå frem.

I Norge er NF-Walker på rammeavtale med NAV. Det betyr at du kan søke på NF-Walker på samme måten som du søker på andre hjelpemidler. Det er vanligvis fysioterapeuten i  hjemkommunen som er behjelpelig med å søke.
For eventuelle spørsmål kan du kontakte NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke. Du er også velkommen til å kontakt oss i Made for Movement for veiledning

Innowalk

Innowalk et et dynamisk stå- og gåtreningshjelpemiddel som er spesielt utviklet for personer med begrenset eller ingen evne til å bevege seg selvstendig. Den finnes i forskjellige størrelser og kan derfor både brukes av barn, unge og voksne. Den støtter personen i en oppreist stående stilling og gir mulighet for assistert bevegelse på en sikker og hensiktsmessig måte. Den passer for personer med moderate til betydelige fysiske funksjonsnedsettelser og diagnoser som:

 • Cerebral parese
 • Syndromer som Rett Syndrom og Trisomi 21
 • Ryggmargsskade
 • Ryggmargsbrokk
 • Hodetraumeskade
 • Slag
 • MS

Personer med nedsatt funksjonsevne som har begrenset eller ingen mulighet for å gå, bruker ofte en stor del av sine våkne timer på å være stillesittende. Innowalk gir personer med moderate til alvorlige funksjonsnedsettelser mulighet til å være i fysisk aktivitet. Forskning har vist at bevegelse i Innowalk er lett fysisk aktivitet. Det oppfordres til en generelt øking i den totale mengden med fysisk aktivitet og reduksjon av stillesitting for å øke den generelle helsetilstanden. Økt fysisk aktivitet har positiv innvirkning på blant annet respirasjon og sirkulasjon, mage- og tarmfunksjon, muskler og ledd, bentetthet og mental helse.

Nei. Hjelpemidlet er utformet slik at brukeren får støtte til å kunne stå og bevege seg på en trygg og komfortabel måte uansett funksjonsnivå.

Alle typer brudd i undersktremitetene og/eller overkroppen eller åpne sår i huden på de deler av kroppen som er kommer direkte kontakt med Innowalk er kontraindikasjoner.  

Generelt anbefaler vi at personer som ønsker å bruke Innowalk, sammen med ansvarlig terapeut/lege, vurdere mulige fordeler og eventuelle risikoer ved å bruke hjelpemiddelet. Tilstedeværelsen av følgende tilstander eller symptomer bør imidlertid alltid vurderes før og under bruk: 

 • Store feilstillinger (i ryggen og underekstremitetene)
 • Alvorlige eller fikserte kontrakturer i underekstremitetene (hofter, knær og ankler)
 • Osteoporose med tidligere eller mistenkt sppontane frakturer i underekstremiteter
 • Leddinstabilitiet i underekstremitetene (hofter, knær og ankler)
 • Sirkulasjonsforstyrrelser
 • Respirasjonsforstyrrelser
 • Hjertesykdommer
 • Epilepsi med ukontrollerbare anfall
 • Alvorlig spastisitet som forbindre hensiktsmessig posisonering og bevegelse i Innowalk
 • Smerter i såtende vektbærende stilling eller ved bevegelse av benene

Totalt anbefaler vi at personen tar sikte på minimum 1 time/dag, basert på WHO's anbefalinger om fysisk aktivitet. 
Den totale mengden kan gjerne inndeles i 2-3 kortere økter gjennom dagen. For eksempel kan brukeren ha 3 økter på en dag av en varighet på 20 min per gang. Imidlertid må tiden i Innowalk alltid tilpasses og kontinuerlig evalueres i henhold til brukerens helsetilstand. Det anbefales også at man har korte økter når man starter med å bruke Innowalk og gradvis øker tiden i Innowalk for å oppnå målet med inntil en time per dag.

Innowalk er designet til å stimulere til så mye vektbæring som mulig på en sikker og hensiktsmessig måte. Den totale mengde vektbæring avhenger av hvor rett stilling brukeren kan innta i stående. Jo rettere stående stilling, desto mer vektbæring.

Aktiviteten foregår i stående stilling med vektbæring. Den motoriserte bevegelsen stimulerer til ganglignende bevegelse av ben og armer. Det tilbys både aktiv og passiv bevegelse av kroppen. Brukeren kan blant annet aktivt overstyre motoren og bruke egen muskelkraft. Aktiv bevegelse stimulerer muskelaktiviteten og tilpasses brukerens evner, kapasitet og til og med dagsform.

Ja, det er til en viss grad mulig å tilpasse produktet til personer med en skoliose eller som har begrenset leddbevegelighet. Det vil være behov for en individuell vurdering for å bestemme om produktet er den beste løsningen. Om personen har kontrakturer i hofter og knær, kan dette kompenseres av sitte-til-stå funksjonen i Innowalk, slik at personen kan ha noen grader av fleksjon i leddene. I tilfeller med skoliose kan det være behov for å bruke korsett i produktet, og produktet tilpasses deretter. I andre tilfeller kan det være behov for spesialtilpassede støtteordninger eller polstringer.

Personens ståprogram og generell posisjonering bør diskuteres løpende med ansvarlig terapeut og i henhold til barnets helsetilstand. Generelle retningslinjer for stående posisjon er minimum 1 time per dag. I noen tilfeller kan det være nødvendig å ha flere ståhjelpemidler tilgjengelig for eksempel på ulike arenaer hvor barnet er i løpet av dagen for å kunne imøtekomme nok stående aktivitet i løpet av en dag.

Imidlertid er det mange terapeuter som mener at Innowalk dekker kravet for både statisk og dynamisk stående aktivitet.

Innowalk er tilgjengelig i 3 forskjellige størrelser,f or å passe brukere i størrelsesområdet 80-200 cm.


Innowalk Small
 • Høyde på bruker  80 - 125 cm
 • Max vekt på bruker  35 kg


Innowalk Medium
 • Høyde på bruker 120-165 cm
 • Max vekt på bruker 80 kg


Innowalk Large
 • Høyde på bruker 150-200 cm
 • Max weight på bruker 110 kg

Innowalk har svingsete, lav inngangshøyde, utsvingbare leggbøyler og bakovertilt, som forenkler forflytning inn og ut av hjelpemiddelet. Bruker kan forflytte seg, enten selvstendig eller med assistanse direkte fra rullestol, via stående eller ved hjelp av personløfter/heis. 

Det er krav til at det skal gjøres en teknisk inspeksjon av produktet på år 3 og 5, og deretter hvert år. Denne inspeksjonen utføres av en opplært representant. I tillegg vil det være behov for jevnlig justering av produktet for å sikre  optimalt innstilling og posisjonering i forhold til vekst og endring i funksjon eller behov.

Ta kontakt med den ansvarlige terapeuten som vil kontakte hjelpemiddelsentralen for bestilling av en justering/bytting av deler. Du kan også ta kontakt med Made for Movements kundekonsulent på telefon 35 50 51 20, som veileder deg i hvordan du bør gå frem.

Innowalk er definert som et trenings- og aktiviseringshjelpemiddel, og det kan søkes om utlån fra NAV hjelpemiddelsentral. Innowalk er på rammeavtale. Du finner den her på Hjelpemiddeldatabasen. Når det søkes på Innowalk vil det være forskjell på om personen er under eller over 26 år. Vi har lagd en guide på hvordan du søker som du finner her.

Innowalk har vært tilgengelig på markedet siden 2008. Erfaringer fra flere tusen brukere har gjort oss i stand til å utvikle en enda bedre modell hvor følgende er endret:

 • ENKLERE Å BRUKE. Ny Innowalk har svingsete, lav inngangshøyde, utsvingbare leggbøyler og bakovertilt som til sammen forenkler forflytningen inn og ut av hjelpemiddelet. Det blir tryggere og mer skånsomt å forflytte bruker, enten selvstendig eller med assistanse. Belastningen på assistenter og omsorgspersoner minskes.

 • MER KOMFORT. Alle polstringer er blitt vesentlig tykkere og mer omsluttende for at det skal være komfortabelt for brukeren å stå over lengere tid. Bordet har også blitt større og mer stabilt for å gir mer støtte og være funksjonelt i bruk. Det er mulighet for enda mer tilt (14 grader) for å gi bedre stabilitet og komfort for de med rusert bol- og hodekontroll.

 • ØKT SELVSTENDIGHET. Brukeren kan nå være aktivt med i bevegelsen av arme og ben for å stimulere til enda mer egenaktivitet. Hvor mye, avhenger av den enkeltes evner og kapasitet. Fjernkontrollen er lettere tilgengelig med flere funksjoner og oppfordrer til ytterligere brukermedvirkning. 

Evolv

Evolv er ment for barn, unge og voksne som har liten eller ingen selvstendig ståfunksjon. Personen har gjerne noe nedsatt muskelstyrke og stabilitet i overkropp. Det kan være forårsaket av diagnoser som: 

 • Cerebral parese 
 • Ulike typer syndromer 
 • Ryggmargsskade 
 • Ryggmargsbrokk 
 • Hodetraumeskade 
 • Slag 
 • MS

Personer som tilbringer mye av dagen i rullestol sitter i en stilling der bein og hofter er bøyd. Muskler og ledd kan over tid i samme stilling bli forkortet og stive. I stående posisjon strekkes muskler og ledd, noe som har vist seg å forebygge utvikling av kontrakturer. I vektbærende posisjon blir skjelettet utsatt for belastning, og det er viktig for å bevare styrken i knoklene.

Vedvarende trykk på de samme punktene over lang tid, som for eksempel på setet i sittende, kan gi ubehag og smerte. I verste fall kan det oppstå trykksår. Dette kan forebygges med variasjon av stillinger. Blant annet vil det å komme opp i stående avlaste utsatte trykkpunkter.   

I tillegg har det vist seg at hjerte- og karsystemet, fordøyelse og respirasjon påvirkes av å stå oppreist.    

Å komme opp i en stående posisjon er ikke minst uvurderlig i sosiale sammenhenger. Samhandling og kommunikasjon i samme øyehøyde styrker følelsen av å være inkludert, å kunne delta, mestre og få selvtillit. 

Forskning har vist at det er gunstig for helse og velvære å stå. Anbefalt tid en bør stå er 60 minutter minimum 5 dager i uken, for å oppnå effekt på ledd, muskler og skjelett. Fordelen med Evolv er at personen enkelt kan variere stillingen fra sittende til stående ved hjelp av en fjernkontroll. Det betyr at bruker har anledning til å sette seg ned for å ta en pause og reise seg opp i stående igjen, uten at man må ut av hjelpemiddeletDette sannsynliggjør at den totale tiden i stående blir lenger.  

Evolv er tiltenkt personer som har liten eller ingen selvstendig ståfunksjon. Det kan være personer med cerebral parese, ulike syndromer, multippel sklerose, ryggmargsskade, hodeskade eller andre nevrologiske lidelser. Det er en fordel at personen har noe stabilitet i overkroppen og hodekontroll. Evolv gir god og komfortable støtte av kroppen, og det kan settes på ekstrautstyr som dekker den individuelle personens behov for å oppnå en hensiktsmessig og komfortabel stående posisjon. 

Evolv er konstruert slik at brukeren selv skal kunne komme seg inn og ut av hjelpemiddelet, eller med assistanse fra en person og/eller personløfter. 

Ja, Evolv er et ståhjelpemiddel som mange personer med ryggmargsskade over hele verden bruker daglig. Muligheten for svingbart bord og leggstøtter gjør selvstendig forflytning inn og ut av hjelpemiddelet enkelt. Elektrisk oppreisning fra sittende til stående gir en verdig og trygg opplevelse. Oppreisningen kan enkelt håndteres og kontrolleres av brukeren selv med fjernkontroll. 

Evolv finnes i to størrelser: 

Evolv Medium 

 • Brukerhøyde 122-168 cm 
 • Maksimal brukervekt 90 kg 

Evolv Large 

 • Brukerhøyde 152-188 cm 
 • Maksimal brukervekt 127 kg 

Evolv er rangert som nr. 1 i rammeavtalen med NAV og er det eneste ståstativ på rammeavtale hvor personen kommer fra sittende til stående posisjon. Det finnes også en Evolv XT som passer brukere som er mellom 183-209 cm og veier opptil
159 kg. Denne modellen er ikke på rammeavtale. Om du ønsker mer informasjon, ta kontakt med vår kundekonsulent på telefon
35 50 51 20.
 

Alle typer brudd i ben, bekken og ryggrad og/eller åpne sår i huden på de deler av kroppen som kommer direkte i kontakt med Evolv er kontraindikasjoner. 

Generelt anbefales det at terapeuten som anbefaler/søker om hjelpemiddelet vurderere mulige fordeler og eventuelle risikoer for den enkelte personen som skal bruke produktet. Dette gjelder spesielt ved tilstander som:  

 • Alvorlige kontrakturer eller nedsatt bevegelighet i underekstremitetene 
 • Alvorlig osteoporose 
 • Alvorlig blodtrykksfall ved stillingsforandring 
 • Lukserte ledd i underekstremitetene 

Det er enkelt å justere hjelpemiddelet til den individuelle personen. Det er i utgangspunktet sittehøyde og sittedybde som justeres i henhold til personens mål. Setedybden justeres under setet, mens høyden på fotplatene bestemmes av sittehøyden. Det følger med en utførlig beskrivelse i brukermanualen av hvordan justeringene utføres. Om det skulle være behov for assistanse kan kundekonsulenten i Made for Movement kontaktes på telefon 35 50 51 20.  

Ta kontakt med ansvarlig terapeut som vil kontakte hjelpemiddelsentralen for bestilling av en justering/bytting av deler. Du kan også ta kontakt med Made for Movements kundekonsulent på telefon 35 50 51 20.

Evolv leveres som standardkonfigurasjon med fast bordlav rygg og kneputer som er oppfellbare. Det er mulighet for få ulike typer ekstrautstyr for å tilpasse hjelpemiddelet til personens behov. Blant annet er utsvingbar frontramme svært populært da det kan forenkle personens mulighet for å komme inn og ut av Evolv. «Shadow-bord» er også ekstrautstyr og velges ofte i de tilfeller hvor personen ønsker å kunne veksle mellom sittende og stående. Bordet følger bevegelsen og kan brukes både i sittende og stående, eksempelvis i en skolesituasjon. I tillegg finnes det flere varianter av setepute, hoftestøtte, ryggramme og hofte- og brystbelte. Bestillingsskjema til Evolv finner du her. 

Evolv er på rammeavtale med NAV og kan søkes på som et hvert annet hjelpemiddel fra NAV. Fysioterapeuten eller ergoterapeuten i din hjemkommune vil være behjelpelig med å søke. For eventuelle spørsmål kan du kontakte rådgiveren på NAV hjelpemiddelsentral i ditt fylke. Du er også velkommen til å kontakte kundekonsulenten i Made for Movement på telefon
35 50 51 20.
  

Bantam

Bantam er ment for barn som har liten eller ingen selvstendig ståfunksjon. Barnet har vanligvis noe nedsatt muskelstyrke og stabilitet i overkropp. Det kan være forårsaket av diagnoser som: 

 • Cerebral parese 
 • Ulike typer syndromer 
 • Ryggmargsskade 
 • Ryggmargsbrokk 
 • Hodetraumeskade 

Barn som tilbringer mye av dagen i rullestol sitter i en stilling der bein og hofter er bøyd. Muskler og ledd kan over tid i samme stilling bli forkortet og stive. I stående posisjon strekkes muskler og ledd, noe som har vist seg å forebygge utvikling av kontrakturer. I vektbærende posisjon blir skjelettet utsatt for belastning, og det er viktig for å bevare styrken i knoklene.

Vedvarende trykk på de samme punktene over lang tid, som for eksempel på setet i sittende, kan gi ubehag og smerte. I verste fall kan det oppstå trykksår. Dette kan forebygges med variasjon av stillinger. Blant annet vil det å komme opp i stående avlaste utsatte trykkpunkter.   

I tillegg har det vist seg at hjerte- og karsystemet, fordøyelse og respirasjon påvirkes av å stå oppreist.    

Å komme opp i en stående posisjon er ikke minst uvurderlig i sosiale sammenhenger. Samhandling og kommunikasjon i samme øyehøyde styrker følelsen av å være inkludert, å kunne delta, mestre og få selvtillit. 

Forskning har vist at det er gunstig for helse og velvære å stå. Anbefalt tid en bør stå er 60 minutter minimum 5 dager i uken, for å oppnå effekt på ledd, muskler og skjelett. Fordelen med Bantam er at barnet enkelt kan variere stillingen fra sittende til stående. Bantam gir anledning til å sette seg ned for å ta en pause og reise seg opp i stående igjen, uten at man må ut av hjelpemiddeletDette sannsynliggjør at den totale tiden i stående blir lenger.  

Bantam er tiltenkt barn som har liten eller ingen selvstendig ståfunksjon. Det kan være barn med cerebral parese, ulike syndromer, ryggmargsskade, hodeskade eller andre nevrologiske lidelser. Det er en fordel at barnet har noe stabilitet i overkroppen og hodekontroll. Bantam gir god og komfortable støtte av kroppen, og det kan settes på ekstrautstyr som dekker den individuelle barnets behov for å oppnå en hensiktsmessig og komfortabel stående posisjon.

Bantam er konstruert slik at barnet selv skal kunne komme inn og ut av hjelpemiddelet eller med assistanse fra en person og/eller personløfter. 

Ja, Bantam er et ståhjelpemiddel som er svært hensiktsmessig å bruke for personer med en ryggmargsskade. Muligheten for svingbart bord og leggstøtter gjør selvstendig forflytning inn og ut av hjelpemiddelet enkelt. Elektrisk oppreisning fra sittende til stående gir en verdig og trygg opplevelse. Oppreisningen kan enkelt håndteres og kontrolleres av barnet selv med fjernkontroll.

Bantam er tilgjengelig i tre størrelser:

Xtra Small som passer barn fra 71-102 cm, maks brukervekt på 23 kg.

Small som passer barn fra 91 - 137 cm, maks brukervekt på 45 kg.

Medium som passer barn fra 122 - 168 cm, maks brukervekt  på 90 kg.

Alle typer brudd i ben, bekken og ryggrad og/eller åpne sår i huden på de deler av kroppen som kommer direkte i kontakt med Bantam er kontraindikasjoner. 

Generelt anbefales det at terapeuten som anbefaler/søker om hjelpemiddelet vurderer mulige fordeler og eventuelle risikoer for den enkelte personen som skal bruke produktet. Dette gjelder spesielt ved tilstander som:  

 • Alvorlige kontrakturer eller nedsatt bevegelighet i underekstremitetene 
 • Alvorlig osteoporose 
 • Alvorlig blodtrykksfall ved stillingsforandring 
 • Lukserte ledd i underekstremitetene 

Det er enkelt å justere hjelpemiddelet til det individuelle barnet. Det er i utgangspunktet sittehøyde og sittedybde som justeres i henhold til barnets mål. Setedybden justeres under setet, mens høyden på fotplatene bestemmes av sittehøyden. Det følger med en utførlig beskrivelse i brukermanualen av hvordan justeringene utføres. Om det skulle være behov for assistanse kan kundekonsulenten i Made for Movement kontaktes på telefon 35 50 51 20. 

Ta kontakt med ansvarlig terapeut som vil kontakte hjelpemiddelsentralen for bestilling av en justering/bytting av deler. Du kan også ta kontakt med Made for Movements kundekonsulent på telefon 35 50 51 20.

Bantam er ikke på rammeavtale med NAV og det er derfor ikke en standard konfigurasjon på produktet. Et pristilbud vil blitt gitt individuelt basert på barnets behov og inkludere ekstrautstyr. Utstyr som oftest velges til Bantam er blant annet «Shadow-bord». Bordet følger bevegelsen og kan brukes både i sittende og stående, eksempelvis i en skolesituasjoner. Bordet velges ofte i de tilfeller hvor barnet ønsker å kunne veksle mellom sittende og stående. I tillegg kan det velges mellom manuell (hydraulisk) eller elektrisk oppreisningsfunksjon. Elektrisk oppreisningsfunksjon fremmer selvstendighet og kan enkelt håndteres og kontrolleres med fjernkontroll av barnet selv. Ulike varianter av støtte for hofte, overkropp og hode kan velges for å gi barnet den støtten og komforten som er nødvendig for å oppnå en hensiktsmessig posisjonering.   

Skal du/dere søke om Bantam som hjelpemiddel fra NAV, kan du ta kontakt med Made for Movement for å få et pristilbud, som skal legges ved søknaden. En konsulent fra Made for Movement vil sammen med deg vurdere hvordan Bantam bør bygges opp for å dekke barnets behov på best mulig måte.

Bantam er ikke på rammeavtale med NAV, men det kan søkes om dispensasjon for innkjøp av produktet, dersom ståhjelpemidlene på rammeavtalen ikke dekker søkerens behov (Ref. NAV). I søknaden må det begrunnes tydelig hvorfor ingen av ståhjelpemidlene på rammeavtale dekker behovet til barnet det søkes for og hva som gjør at Bantam er mer hensiktsmessig. 

Fysioterapeuten eller ergoterapeuten i din hjemkommune vil være behjelpelig med å søke. For eventuelle spørsmål kan du kontakte rådgiveren på NAV hjelpemiddelsentral i ditt fylke. Du er også velkommen til å kontakte kundekonsulenten i Made for Movement på telefon 35 50 51 20.

Nakkekrage

Ja, Nakkekragen er ikke festet til posisjoneringsutstyret, men rundt personens hals for å støtte hodet. Den kan derfor brukes i kombinasjon med alle typer rullestoler, sittehjelpemidler, stå- og gåhjelpemidler.

Nakkekragen finnes i 3 ulike størrelser og dekker omkrets på hals fra 25-55 cm, slik at den passer både barn og voksne.

Nakkekragen passer for barn, ungdom og voksne med moderat til betydelig funksjonsnedsettelse der musklene er for svake til å bære vekten av hodet og personen har redusert kontroll over hodet. Den gir nødvendig støtte for å muliggjør en naturlig posisjon av hodet i sittende, stående og ved forflytning. 

Vi anbefaler alltid at du har en dialog med din fysioterapeut eller ergoterapeut i forhold til behovet for posisjoneringsutstyr. Ved eventuelle spørsmål er du velkommen til å kontakte oss i Made for Movement. 

Ja, Nakkekragen oppfyller EU direktivene for medisinsk utstyr (MDR) og er CE merket.