<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

FAQ

Velkommen til siden med ofte stilte spørsmål. Her finner du svar på kunde- og tekniske spørsmål.

Hibbot

Barn som har potensiale til å lære å gå enten selvstendig eller ved hjelp av enklere ganghjelpemidler. Det kan være barn med cerebral parese GMFCS nivå II-III eller andre nevrologiske lidelser med tilsvarende motorisk funksjonsnivå. Barnet bør ikke ha noen strukturelle deformiteter og bør være motivert for å stå og gå.

Fra så lite som 60 cm høyt til maksimal høyde på 125 cm. Maksimal vekt er 30 kg.

Hibbot er et treningshjelpemiddel som bidrar til effektiv stå- og gåtrening i dagliglivet og letter dermed deltagelse i hverdagsaktiviteter. Det anbefales å begynne og stimulere stå- og gåfunksjon fra 11-13 måneders alder. I denne alderen vil barnet typisk begynne å utvikle disse motoriske ferdighetene. 

Hibbot har til hensikt å støtte og stabilisere bekkenet og overkroppen og gir akkurat nok støtte til at det enkelte barn kan stå i en mer funksjonell og oppreist stilling, tilsvarende den støtten som fysioterapeutens hender gir.

Hjelpemidlet stimulerer til aktivitet i ekstensjonsmuskulatur og fremmer postural kontroll og balanse, som er en forutsetning for å kunne oppnå optimal funksjonell gange.

Når barnet har utviklet nok styrke til å kunne stå på egenhånd og har oppnådd evnen til å ekstendere over hoftene stående i Hibbot, kan barnet videre trene sin gangfunksjon.

Vi har utviklet en aktivitetsguide for både fysioterapeuter og foreldre, med ideer på aktiviteter som kan gjøres sammen med barnet når det bruker Hibbot. Forslag til aktiviteter har til hensikt å fremme balanse og styrke.

Du kan laste den ned her.

Ja, Hibbot er godkjent for utendørs bruk. Vi anbefaler at hjelpemidlet kun brukes på jevne overflater og at barnet alltid er under oppsyn av en ansvarlig voksen når Hibbot brukes.   

Våre kompetente hjelpemiddelkonsulenter; trener enkeltpersoner, gir råd og motivere brukere, omsorgspersoner og terapeuter.

Ved først utprøving tilpasser vår konsulent Hibbot til barnets spesifikke behov. Vi gir ansvarlig terapeut opplæring i hvordan hjelpemidlet enkelt justeres dersom barnet vokser og/eller det er behov for justering relater til progresjon i motorisk funksjon.

Hibbot er et personlig hjelpemiddel og skal bare brukes av barnet det er tilpasset til.

Hibbot levers som et komplett produkt, tilpasset barnets størrelse på leveringstidspunktet. Korsett og hjul vil være de eneste delene som det vil være behov for å bytte ut når barnet vokser.

Delene kan bestilles hos Made for Movement.

Hibbot har en bekkenstøtte (korsett) som imiterer hendene til terapeuten slik at barnet kan stå. Barnet trenger ikke holde seg fast med hendene for å stå oppreist – hendene er frie.

Hibbot utfordrer barnet til å bruke og styrke ekstensjonsmuskulaturen sakt finne balansen og dermed bevege seg bort fra en flektert posisjon.

Små justeringer på Hibbot gjøre det mulig å tilpasse mengde støtte som trengs for enten å gi mer støtte eller for å redusere støtten relatert til progresjon av barnets motoriske ferdigheter.

Hibbot er utstyrt med to «fall-armer». Fall-armene er justert til å være 5-10 cm over gulvet. I tilfelle barnet mister balansen enten fremover eller til siden vil fall-armene gå i bakken og beskytte barnet mot å falle.

I tillegg har Hibbot et kompass som er slått PÅ eller AV for å kontrollere bevegelse til sidene. Fall-armene og kompasset gjør det mulig for barnet å trene trygt på balanseferdigheter i Hibbot.

Hibbot kan enkelt demonteres for transport. I bruksanvisningen er det beskrevet hvordan fjerne fall-armer og hjul. Rammen, fall-armer og korsettet kan transporteres i en bag og hjulene ved siden av.

Hibbot vokser med barnet bare ved å bytte ut korsett og hjul. Øvre grense er en vekt på 30 kg og høyde på 125 cm. Tidsperioden et barn kan bruke Hibbot avhenger av størrelse og funksjonsnivå ved oppstart. Barn med større motoriske utfordringer kan ha behov for å bruke Hibbot over flere år.

Det er anbefalt å begynne så tidlig så mulig, hvor stå- og gåfunksjon naturlig bør etableres. Treningen i Hibbot gjør det mulig å trene stå- og gåfunksjon på en så hensiktsmessig måte at gode vaner etableres og barnets forutsetninger for selvstendighet økes. Intensitet, repetisjon, og spesifisitet i treningen er viktige faktorer i læringsprosessen.

Selv om Hibbot umiddelbart ser enkel ut i sin utforming, er det et gjennomtenkt og smart hjelpemiddel med innebygd avansert teknologi. Det har alltid vært utfordrende å kopiere menneskehendene i robotteknologi, men Hibbot imiterer alle håndbevegelsene en fysioterapeut vanligvis bruker når hun støtter et barn mens det går. Hibbot-støtten er justerbar og smart nok til å gi barnet akkurat den støtten det trenger for å utvikle seg videre. Dette gjør Hibbot unik mens den forblir brukervennlig.

NF-Walker

NF-Walker er spesielt utviklet for personer med begrenset eller ingen evne til å bevege seg selvstendig. Den støtter brukeren i en oppreist stående stilling og gir mulighet for å utvikle brukerens potensial for selvstendig gange. Den passer for brukere med ulik grad av fysiske funksjonsnedsettelser og diagnoser som:

 • Cerebral parese
 • Syndromer som Rett Syndrom og Trisomi 21
 • Ryggmargsskade
 • Ryggmargsbrokk
 • Hodetraumeskade

NF-Walker er et dynamisk stå- og gåtreningshjelpemiddel, som gir en mulighet til å utvikle brukerens potensial for selvstendig gange i oppreist stående posisjon. Hjelpemidlet bør brukes i daglige aktiviteter sammen med jevnaldrende for å fremme aktivitet og deltakelse.

Vi anbefaler derfor at brukeren bruker NF-Walker inntil 1 time per dag. Den totale mengden kan gjerne inndeles i 2-3 kortere økter gjennom dagen. For eksempel kan brukeren ha 3 økter på en dag av en varighet på 20 min per gang. Imidlertid må tiden i NF-Walker alltid tilpasses og kontinuerlig evalueres i henhold til brukerens helsetilstand. Gjerne spør din Made for Movement hjelpemiddelkonsulent om råd.

Nei. Hjelpemidlet er utformet slik at brukeren får støtte til å kunne stå og bevege seg på en trygg og komfortabel måte uansett funksjonsnivå.

Ja, NF-Walker er godkjent for utendørs bruk. Vi anbefaler at brukeren alltid er under oppsyn av en ansvarlig voksen når NF-Walker brukes.

NF-Walker er designet til å stimulere til så mye vektbæring som mulig på en sikker og hensiktsmessig måte.

Den totale mengde vektbæring avhenger av hvor rett stilling brukeren kan innta i stående. Jo rettere stående stilling, desto mer vektbæring.

I NF-Walker vil vektbæringen være inne i skoen pga. at skinnen er festet til skosålen. Det betyr at kontakten mellom skoens såle og gulvet ikke påvirker graden av vektbæring. Vektbæringen forblir konstant inne i skoen.

Ja, det er til en viss grad mulig å tilpasse produktet til personer med en skoliose. Det vil være behov for en individuell vurdering for å bestemme om produktet er den beste løsningen. I noen tilfeller vil det være behov for å bruke korsett i produktet, og produktet tilpasses deretter. I andre tilfeller vil det være behov for spesialtilpasset støtteordninger eller polstringer.

Ansvarlig lege/terapeut som anbefaler/foreskriver hjelpemiddelet bør vurdere mulige fordeler og eventuell risiko for den enkelte pasient som skal bruke produktet.

For å avdekke mulige kontraindikasjoner, bør følgende observeres:

 • Store feilstillinger
 • Fikserte kontrakturer
 • Osteoporose
 • Instabil beinstruktur
 • Instabile ledd
 • Åpne sår i huden i områder på kroppen som kommer i kontakt med Innowalk
 • Sirkulasjonsforstyrrelser
 • Respirasjonsforstyrrelser
 • Hjertelidelser
 • Epilepsi

Å gå er en kompleks bevegelse. Når du bruker NF-Walker, støttes barnet i en oppreist stilling. Våre konsulenter vil justere hjelpemiddelet individuelt for å skape de beste forutsetninger for å oppnå en vellykket gangbevegelse.

Brukerens styrke og fysiske begrensinger vil selvsagt påvirke potensialet for bevegelse. Det kan ta tid for brukeren å finne sin måte å gå på og bygge nok styrke til å oppnå det.

Noen brukere mestrer det å gå i NF-Walker allerede første gang de prøver den, mens andre trenger tid til å tilpasse seg.

Ja, det finnes alternative metoder for å få en bruker inn og ut av NF-Walker. Vi tilbyr både sete- og løftestropper (til heis/personløfter) som tilbehør. Kontakt din hjelpemiddelkonsulent i Made for Movement for å finne den rette løsningen for deg. Vi tilbyr også omfattende opplæring for deg og andre omsorgspersoner i hvordan du bruker produktet trygt for å forebygge skader på enten brukeren eller deg selv.

Vi tilbyr standardhodestøtter, men vi har også stor erfaring med å bruke spesialtilpasset hodestøtter. Vi vil alltid prøve å finne den riktige løsningen om standard alternativet ikke fungere. Ta kontakt med din hjelpemiddelkonsulent i Made for Movement for å diskutere alternative løsninger.

NF-Walker er individuelt tilpasset til den enkelte bruker og krever jevnlig justering. Dette for å sikre at produktet er optimalt innstilt til brukeren i forhold til vekst og endring i funksjon eller behov.

Ta kontakt med den ansvarlige terapeut som vil ta kontakt hjelpemiddelsentralen for bestilling av en justering/bytting av deler. Du kan også ta kontakt med Made for Movements hjelpemiddelkonsulent i ditt fylke, som kan veileder deg i hvordan du bør gå frem.

Barnets ståprogram og generell posisjonering bør diskuteres løpende med ansvarlig terapeut og i henhold til barnets helsetilstand. Generelle retningslinjer for stående posisjon er minimum 1 time per dag.

I noen tilfeller kan det være nødvendig å ha ulike hjelpemidler tilgengelig for eksempel på ulike arenaer hvor barnet er i løpet av dagen for å kunne imøtekomme nok stående aktivitet i løpet av en dag.

Imidlertid er det mange terapeuter som mener at NF-Walker fungerer fint som både stå- og gåtreningshjelpemiddel.

I Norge dekkes NF-Walker av hjelpemiddelsentralen. Fysioterapeuten eller ergoterapeuten i din hjemkommune vil være behjelpelig med å søke. For eventuelle spørsmål kan du kontakte enten NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke. Du er også velkommen til å kontakt oss Made for Movement for veiledning.

Innowalk

Innowalk er spesielt utviklet for personer med begrenset eller ingen evne til å bevege seg selvstendig. Den støtter brukeren i en oppreist stående stilling og gir mulighet for assistert bevegelse på en sikker og hensiktsmessig måte. Den passer for brukere med ulik grad av fysiske funksjonsnedsettelser og diagnoser som:

 • Cerebral parese
 • Syndromer som Rett Syndrom og Trisomi 21
 • Ryggmargsskade
 • Ryggmargsbrokk
 • Hodetraumeskade
 • Slag
 • MS

Forskning har vist at det er gunstig for helse og velvære å bryte opp stillesittende atferd med fysisk aktivitet.

Vi anbefaler derfor at brukeren står i Innowalk inntil 1 time per dag. Den totale mengden kan gjerne inndeles i 2-3 kortere økter gjennom dagen. For eksempel kan brukeren ha 3 økter på en dag av en varighet på 20 min per gang. Imidlertid må tiden i Innowalk alltid tilpasses og kontinuerlig evalueres i henhold til brukerens helsetilstand. Gjerne spør din Made for Movement hjelpemiddelkonsulent om råd.

Nei. Hjelpemidlet er utformet slik at brukeren får støtte til å kunne stå og bevege seg på en trygg og komfortabel måte uansett funksjonsnivå.

Treningen foregår i stående stilling med vektbæring. Den motoriserte bevegelsen stimulerer til vektskifte mellom de to kroppshalvdeler og dermed muskelaktivitet i hele kroppen – aktiv stående stilling.

Innowalk er designet til å stimulere til så mye vektbæring som mulig på en sikker og hensiktsmessig måte.

Den totale mengde vektbæring avhenger av hvor rett stilling brukeren kan innta i stående. Jo rettere stående stilling, desto mer vektbæring.

Ja, det er til en viss grad mulig å tilpasse produktet til personer med en skoliose. Det vil være behov for en individuell vurdering for å bestemme om produktet er den beste løsningen. I noen tilfeller vil det være behov for å bruke korsett i produktet, og produktet tilpasses deretter. I andre tilfeller vil det være behov for spesialtilpasset støtteordninger eller polstringer.

Ansvarlig lege/terapeut som anbefaler/foreskriver hjelpemiddelet bør vurdere mulige fordeler og eventuell risiko for den enkelte pasient som skal bruke produktet.

For å avdekke mulige kontraindikasjoner, bør følgende observeres:

 • Store feilstillinger
 • Fikserte kontrakturer
 • Osteoporose
 • Instabil beinstruktur
 • Instabile ledd
 • Åpne sår i huden i områder på kroppen som kommer i kontakt med Innowalk
 • Sirkulasjonsforstyrrelser
 • Respirasjonsforstyrrelser
 • Hjertelidelser
 • Epilepsi
Innowalk Extra Small

bredde 63 cm, lengde 95 cm, max høyde 140 cm, vekt 27.5 kg

 • Høyde på bruker 80 – 120 cm
 • Max vekt på bruker 35 kg


Innowalk Small

bredde 76 cm, lengde 150 cm, max høyde 210 cm, vekt 78 kg

 • Høyde på bruker 110-145 cm
 • Max vekt på bruker 55 kg


Innowalk Medium

bredde 76 cm, lengde 150 cm, max høyde 210 cm, vekt 78 kg

 • Høyde på bruker 130-165 cm
 • Max weight of user 75 kg


Innowalk Large

bredde 76 cm, lengde 170 cm, max høyde 210 cm, vekt 110 kg

 • Høyde på bruker 150-190 cm
 • Max weight of user 95 kg

Vi tilbyr standardhodestøtter, men vi har også stor erfaring med å bruke spesialtilpasset hodestøtter. Vi vil alltid prøve å finne den riktige løsningen om standard alternativet ikke fungere. Ta kontakt med din hjelpemiddelkonsulent i Made for Movement for å diskutere alternative løsninger.

Innowalk er definert som medisinsk teknisk hjelpemiddel og anbefales derfor periodisk ettersyn en gang årlig. I tillegg er det behov for justering og oppfølgning av produktet for å sikre at hjelpemiddelet er optimalt innstilt til brukeren i forhold til vekst og endring i funksjon. Det sikrer at brukeren har maksimal effekt av Innowalk.

Ta kontakt med den ansvarlige terapeut som vil kontakte hjelpemiddelsentralen for bestilling av en justering/bytting av deler. Du kan også ta kontakt med Made for Movements hjelpemiddelkonsulent i ditt fylke, som kan veileder deg i hvordan du bør gå frem.

Barnets ståprogram og generell posisjonering bør diskuteres løpende med ansvarlig terapeut og i henhold til barnets helsetilstand. Generelle retningslinjer for stående posisjon er minimum 1 time per dag. I noen tilfeller kan det være nødvendig å ha ulike hjelpemidler tilgengelig for eksempel på ulike arenaer hvor barnet er i løpet av dagen for å kunne imøtekomme nok stående aktivitet i løpet av en dag.

Imidlertid er det mange terapeuter som mener at Innowalk fungerer fint som både stå- og bevegelseshjelpemiddel.

I Norge dekkes Innowalk av hjelpemiddelsentralen. Fysioterapeuten eller ergoterapeuten i din hjemkommune vil være behjelpelig med å søke. For eventuelle spørsmål kan du kontakte enten NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke. Du er også velkommen til å kontakt oss Made for Movement for veiledning.

Contact us_Orange

Har du fortsatt noen ubesvarte spørsmål?

Vi har representasjon i mange land. Her finner du kontaktinformasjon til ditt lokale salgsteam.

Kontakt oss