<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Forskning har vist at det er gunstig for helse og velvære å bryte opp stillesittende atferd med fysisk aktivitet.

Vi anbefaler derfor at brukeren står i Innowalk eller NF-Walker inntil 1 time per dag. Den totale mengden kan gjerne inndeles i 2-3 kortere økter gjennom dagen. For eksempel kan brukeren ha 3 økter på en dag av en varighet på 20 min per gang. Imidlertid må tiden i NF-Walker eller Innowalk alltid tilpasses og kontinuerlig evalueres i henhold til brukerens helsetilstand. Gjerne spør din Made for Movement hjelpemiddelkonsulent om råd.

Våre gå- og bevegelseshjelpemidler er spesielt utviklet for personer med begrenset eller ingen evne til å bevege seg selvstendig. De støtter brukeren i en oppreist stående stilling og gir mulighet for enten assistert eller selvstendig bevegelse på en sikker og komfortabel måte.

De passer for brukere med ulik grad av dysiske funksjonsnedsettelser og diagnoser som:

 • Cerebral parese
 • Syndromer som Rett Syndrom og Trisomi 21
 • Ryggmargsskade
 • Ryggmargsbrokk
 • Hodetraumeskade

Nei. Hjelpemidlet er utformet slik at brukeren får støtte til å kunne stå og bevege seg på en trygg og komfortabel måte uansett funksjonsnivå.

Treningen foregår i stående stilling med vektbæring. Den motoriserte bevegelsen stimulerer til vektskifte mellom de to kroppshalvdeler og dermed muskelaktivitet i hele kroppen – aktiv stående stilling.

Ja, NF-Walker er godkjent for utendørs bruk. Vi anbefaler at brukeren alltid er under oppsyn av en ansvarlig voksen når NF-Walker brukes.

NF-Walker og Innowalk er designet til å stimulere til så mye vektbæring som mulig på en sikker og hensiktsmessig måte.

Den totale mengde vektbæring avhenger av hvor rett stilling brukeren kan innta i stående. Jo rettere stående stilling, desto mer vektbæring.

I NF-Walker vil vektbæringen være inne i skoen pga. at skinnen er festet til skosålen. Det betyr at kontakten mellom skoens såle og gulvet ikke påvirker graden av vektbæring. Vektbæringen forblir konstant inne i skoen.

Ja, det er til en viss grad mulig å tilpasse produktene når personen har en skoliose. Det vil være behov for en individuell vurdering for å bestemme om produktene er den beste løsningen. I noen tilfeller vil det være behov for å bruke korsett i produktet, og produktet tilpasses deretter. I andre tilfeller vil det være behov for spesialtilpasset støtteordninger eller polstringer.

Ansvarlig lege/terapeut som anbefaler/foreskriver våre hjelpemidler bør vurdere mulige fordeler og eventuell risiko for den enkelte pasient som skal bruke produktet.

For å avdekke mulige kontraindikasjoner, bør følgende observeres:

 • Store feilstillinger
 • Fikserte kontrakturer
 • Osteoporose
 • Instabil beinstruktur
 • Instabile ledd
 • Åpne sår i huden i områder på kroppen som kommer i kontakt med Innowalk
 • Sirkulasjonsforstyrrelser
 • Respirasjonsforstyrrelser
 • Hjertelidelser
 • Epilepsi

Å gå er en kompleks bevegelse. Når du bruker NF-Walker, støttes barnet i en oppreist stilling. Våre konsulenter vil justere hjelpemiddelet individuelt for å skape de beste forutsetninger for å oppnå en vellykket gangbevegelse.

Brukerens styrke og fysiske begrensinger vil selvsagt påvirke potensialet for bevegelse. Det kan ta tid for brukeren å finne sin måte å gå på og bygge nok styrke til å oppnå det.

Noen brukere mestrer det å gå i NF-Walker allerede første gang de prøver den, mens andre trenger tid til å tilpasse seg.

Innowalk Extra Small – bredde 63 cm, lengde 95 cm, max høyde 140 cm, vekt 27.5 kg
Høyde på bruker 80-120 cm
Max vekt på bruker 35 kg.


Innowalk Small – bredde 76 cm, lengde 150 cm, max høyde 210 cm, vekt 78 kg
Høyde på bruker110-145 cm
Max vekt på bruker55 kg.


Innowalk Medium – bredde 76 cm, lengde 150 cm, max høyde 210 cm, vekt 78 kg
Høyde på bruker 130-165 cm
Max weight of user 75 kg.


Innowalk Large – bredde 76 cm, lengde 170 cm, max høyde 210 cm, vekt 110 kg
Høyde på bruker 150-190 cm
Max vekt på bruker 95 kg.

Ja, det finnes alternative metoder for å få en bruker inn og ut av NF-Walker. Vi tilbyr både sete- og løftestropper (til heis/personløfter) som tilbehør. Kontakt din hjelpemiddelkonsulent i Made for Movement for å finne den rette løsningen for deg. Vi tilbyr også omfattende opplæring for deg og andre omsorgspersoner i hvordan du bruker produktet trygt for å forebygge skader på enten brukeren eller deg selv.

Vi tilbyr standardhodestøtter, men vi har også stor erfaring med å bruke spesialtilpasset hodestøtter. Vi vil alltid prøve å finne den riktige løsningen om standard alternativet ikke fungere. Ta kontakt med din hjelpemiddelkonsulent i Made for Movement for å diskutere alternative løsninger.

Innowalk er definert som medisinsk teknisk hjelpemiddel og anbefales derfor periodisk ettersyn en gang årlig. I tillegg er det behov for justering og oppfølgning av produktet for å sikre at hjelpemiddelet er optimalt innstilt til brukeren i forhold til vekst og endring i funksjon. Det sikrer at brukeren har maksimal effekt av Innowalk.

NF-Walker er individuelt tilpasset til den enkelte bruker og krever på samme måte som Innowalk jevnlig justering etter hvert som brukerens behov endres.

Ta kontakt med den ansvarlige terapeut som vil kontakt hjelpemiddelsentralen for bestilling av deler. Du kan også ta direkte kontakt med Made for Movements hjelpemiddelkonsulent i ditt fylke.

Barnets ståprogram og generell posisjonering bør diskuteres løpende med ansvarlig terapeut og i henhold til barnets helsetilstand. Generelle retningslinjer for stående posisjon er minimum 1 time per dag.

I noen tilfeller kan det være nødvendig å ha ulike hjelpemidler tilgengelig for eksempel på ulike arenaer hvor barnet er i løpet av dagen for å kunne imøtekomme nok stående aktivitet i løpet av en dag.

Imidlertid er det mange terapeuter som mener at NF-Walker og Innowalk fungerer fint som både stå- og bevegelseshjelpemiddel.

I Norge dekkes NF-Walker og Innowalk av hjelpemiddelsentralen. Fysioterapeuten eller ergoterapeuten vil være behjelpelig med å søke. For eventuelle spørsmål kan du kontakte Made for Movement på tlf 35 50 51 20 eller info.no@madeformovement.com.

I Sverige må du kontakte ansvarlig forskriver i ditt län. Eventuelt ta kontakt med Made for Movement Sverige på tlf 033-21 08 80 eller info.se@madeformovement.com.

I Danmark bevilges NF-Walker som hjelpemiddel via hjemkommunen. For spørsmål ta kontakt med Made for Movement Danmark på tlf 43 99 77 29 eller info.dk@madeformovement.com.