HAPPY REHAB

Et interaktivt dynamisk ståsystem designet for trening av grovmotoriske og kognitive ferdigheter. Happy Rehab tilbyr intensiv og spesifikk trening av aktiv og passiv leddbevegelighet, balanse og nevromusklær kontroll.

 • Happy Rehab
  Happy rehab
 • Happy Rehab_Product
  Happy rehab
Happy Rehab 1

Hvem passer Happy Rehab for?

Happy Rehab passer for barn, unge og voksne med en nevrologisk lidelse, slik som:

 • Cerebral parese
 • Slag
 • Ervervet hjerneskade

Personen har en mild til moderat grad av grovmotorisk funksjonsnedsettelse svarende til GMFCS - E&R I-III (IV). Hjelpemidlet bidrar til spesifikk trening av leddbevegelighet, balanse og muskulær kontroll, både som en del av daglig trening for å opprettholde eller bedre funksjon, og etter annen medisinsk behandling slik som Botulinium toxin (BTX)-injeksjoner i underekstremitetene eller operasjoner. 

Happy Rehab 2

Hvor kan man bruke Happy Rehab?

Happy Rehab har en programvare "MyTRAINER" og et bevegelsessystem "MOVEment" som blir tilpasset individuelt til den enkelte personens behov. Det er vanligvis fysioterapeuten som sammen med brukeren planlegger og strukturerer treningsprogrammet. Dette guider og motiverer brukeren til å gjennomføre et spesifikt og målrettet treningsforløp.

Hjelpemiddelet er personlig og kan brukes hjemme, i barnehagen eller i skolen. 

Se hvordan Happy Rehab fungerer

Happy Rehab er et ståsystem med bevegelige fotpedaler og knestøtter.  Personen kan velge dataspill som stimulerer til kombinert aktiv bevegelse av ankler og knær eller isolerte bevegelser av enten anklene eller knærne. 

Eksemplevis kan "tågjengere" ha glede av et isolert ankelprogram, mens personer med "crouch-gait" vil ha mest nytte av et isolert kne-program. 

Taktile kraft-sensorer i fotpedalene registrerer aktiv vektoverføring i alle retninger og gir anledning til å praktisere balanseøvelser i en sikker og trygg posisjon.  

Fordeler med Happy Rehab

 • Spesifikk aktiv og passiv trening av leddbevegelighet i ankler og knær
 • Trening av balanse og muskulær kontroll
 • Motiverende og interaktiv trening
 • Feedback gjennom øvelsesstatistikk
Contact us_Orange

Kontakt oss!

Ta gjerne direkte kontakt med oss for mer produktinformasjon, pristilbud eller spørsmål knyttet til utprøving.

Kontakt oss