<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Love to move

Vi anser att rörelse och deltagande med alla de extra hälsofördelar som det innebär bör vara möjligt för alla, oavsett funktionsnivå.

Vi arbetar målmedvetet för att förändra liv tillsammans.

Studier och dokumentation

Vi tror starkt på att dela kunskap med dig. Vi vill hjälpa dig att fatta mer välgrundade, evidensbaserade val och beslut.