<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Rörlighet och deltagande med alla de extra hälsofördelarna som det innebär bör vara möjligt för alla, oavsett funktionsnivå.

Vi arbetar målmedvetet för att förändra liv tillsammans.

VÅRA LÖSNINGAR

Stående, rörelse och gående – skräddarsytt efter den enskilde användaren.
Våra lösningar är avsedda för barn, ungdomar och vuxna med medfödda och förvärvade rörelsestörningar som påverkar personernas muskelstyrka, motorik, balans och hållning, vilket minskar förmågan att stå och gå självständigt.

iPad_Image_Adult with CP

Fysisk aktivitet och träning för vuxna med CP

Du kommer också att få ett exempel på ett träningsprogram för en person med CP.

Jag är redo att ladda ner!

Blogg

En fysioterapeuts upplevelse av att ...

Barnet har haft en fantastisk utveckling med Hibbot tack vare den engagerade och kreativa personalen på förskolan. Kristine Grastro Ekbråten är pediatrisk fysioterapeut i ett distrikt i Oslo. Hon har lång erfarenhet som kliniker, ...

Barnet har haft en fantastisk utveckling med Hibbot tack vare den engagerade och kreativa personalen på ...

Ria Cuppers: ”Att begränsa terapin till ...

Vi satte oss ner med den belgiska fysioterapeuten Ria Cuppers för att diskutera några av hennes tankar kring stående- och gåendeterapi för barn med funktionshinder. Ria är en av uppfinnarna bakom Hibbot, ett nytt och innovativt ...

Vi satte oss ner med den belgiska fysioterapeuten Ria Cuppers för att diskutera några av hennes tankar kring ...

Robotbaserad gångrehabilitering ger ...

En ny prospektiv, kontrollerad studie fann att robotbaserad gångrehabiliteringsträning (Innowalk Pro) ger snabbare och större effekt på utvecklingen av funktionell muskelstyrka, balans, gånghastighet och uthållighet jämfört med ...

En ny prospektiv, kontrollerad studie fann att robotbaserad gångrehabiliteringsträning (Innowalk Pro) ger ...

Studies_Postes_Web

Produktstudier och affischer

Vi tror starkt på att dela kunskap med dig. Vi vill hjälpa dig att fatta mer välgrundade, evidensbaserade val och beslut.

Läs mer