FAQ

Samlad information och vägledning om de vanligaste frågorna relaterade till våra hjälpmedel.

Hibbot

Barn som kan lära sig att gå antingen självständigt eller med hjälp av ett handhållet gånghjälpmedel. Det kan vara barn med cerebral pares GMFCS nivå II-III eller andra neurologiska sjukdomar med en mobilitetsnivå som motsvarar GMFCS II-III. Barnet ska inte ha några kontrakturer och ska visa tecken på att vara motiverad att stå och gå.

Från så lite som 60 cm och upp till maxlängden på 125 cm.
Maximal vikt är 30 kg.

Hibbot är ett dynamiskt gånghjälpmedel som underlättar deltagande i vardagliga aktiviteter. Det rekommenderas att man börjar stimulerar barnets stående från så tidigt som 11–13 månaders ålder.

I denna ålder är det ett vanligt utvecklingsfenomen för de flesta barn att börja öva på att stå.

Hjälpmedlet Hibbot syftar till att efterlikna fysioterapeutens stödjande händer på bäckenet och ger precis så mycket stöd som det enskilda barnet behöver för att kunna stå upp i en mer funktionell och upprätt position.

Enheten uppmuntrar aktivitet i sträckmusklerna och främjar postural anpassning och balans. Detta är en förutsättning för att man ska kunna uppnå funktionell rörelse.

När barnet har blivit tillräckligt starkt för att kunna stå själv med tillräcklig träning och med sträckning över höfterna kan det börja gåträna i hjälpmedlet.

Vi har tagit fram en guide för både fysioterapeuter och föräldrar med ett antal förslag på hur de kan använda Hibbot.

Förslagen fokuserar på att förbättra barnets balans och styrka.

Du kan ladda ner guiden här.

Ja, hjälpmedlet är godkänt för utomhusbruk. Trots det bör det endast på jämna underlag och under övervakning av en ansvarsfull vuxen.

Våra mycket skickliga hjälpmedelsrepresentanter coachar individer, ger råd till och motiverar användare, vårdgivare och terapeuter.

Under det första utprovningen anpassar vår representant hjälpmedlet efter barnets specifika behov.

Vi undervisar och underlättar därefter för den ledande terapeuten som har förskrivit hjälpmedlet hur denne gör små justeringar regelbundet. Detta säkerställer att hjälpmedlet är korrekt justerat för att ta hänsyn till tillväxt och progression av barnets motoriska funktion.

Hibbot är ett personligt gånghjälpmedel och får endast användas av det barn som det har ställts in för.

Hibbot levereras som en komplett enhet och anpassad för den storlek barnet har vid leveranstidpunkten. Stödet och hjulen är de enda delarna som kommer att behöva bytas ut när barnet växer.

Dessa delar kan beställas från Made for Movement eller representanten i ditt land.

Hibbot har stöd för bäckenet som efterliknar terapeutens händer och gör det möjligt för barnet att stå. Barnet behöver inte hålla i hjälpmedlet med händerna som på ett traditionellt gånghjälpmedel – handsfree-gående. Hibbot utmanar barnet att röra sig bort från en böjd position och istället arbeta på att stärka böjarmuskulaturen och hitta balansen. Små justeringar på Hibbot gör det möjligt att anpassa hur mycket stöd som behövs för att antingen öka eller minska stödet till följd av progressionen av barnets motoriska funktion.

Hibbot består av två ”fallskyddsarmar”. Fallskyddet justeras så att det är placerat bara 5–10 cm över golvet. Om barnet skulle tappa balansen framåt eller åt sidan, kommer fallskyddet att ta i marken/golvet och förhindra att barnet faller.

Dessutom är Hibbot utrustad med en kompass som kan slås PÅ eller stängas AV för att reglera svängning i sidled. Genom lateral svängning kommer Hibbot att vrida sig in mot mitten igen och barnet kommer att gå rakt framåt. Fallskyddsstödet och kompassen gör att barnet kan träna säkert på sin balans i Hibbot.

Hibbot kan enkelt demonteras för transport. I bruksanvisningen finns en beskrivning av hur man avlägsnar och monterar fallskyddet och hjulen.

Ramen, fallskyddet och korsetten kan transporteras tillsammans i en påse medan hjulen transporteras separat.

Hibbot ”växer” med barnet genom att man byter ut korsetten och hjulen. Gränsen är en vikt på 30 kg och en längd på 125 cm. Perioden som barnet använder hjälpmedlet beror på barnets ursprungliga funktionsnivå. Mer engagerade barn behöver Hibbot i många år. Vi rekommenderar att man börjar så tidigt som möjligt för att få barnet att bli så aktivt som möjligt på rätt sätt. Intensitet, upprepning, specifik träning (är viktiga faktorer i den motoriska inlärningsprocessen förknippad med att stå och gå.

Att Hibbot kan anpassas för att växa med barnet gör den till en smart investering som kan användas under många år vid behov, och att barnet kan börja använda den i unga år.

Även om Hibbot kan tyckas ha en enkel konstruktion vid första anblicken, så är det ett heltäckande och smart hjälpmedel med avancerad inbyggd teknik. En människas händer har alltid varit svårt att efterlikna inom robotiken, men Hibbot efterliknar alla handrörelser som en fysioterapeut vanligtvis använder sig av när denne ska stödja ett barn när det går. Hibbots stöd är justerbart och tillräckligt smart för att ge barnet exakt det stöd som det behöver för att utvecklas. Det gör Hibbot unik samtidigt som den är användarvänlig.

NF-Walker

NF-Walker är utformade speciellt för personer med begränsad eller ingen förmåga att röra sig självständigt. De stöder användaren i en upprättstående position för att möjliggöra guidade eller självständiga rörelser på ett säkert och tryggt sätt. Hjälpmedlen lämpar sig för ett stort antal medicinska tillstånd såsom:

 • Cerebral pares
 • Syndrom som Retts och Trisomi 21 (Downs)
 • Ryggmärgsskada
 • Ryggmärgsbråck
 • Traumatisk hjärnskada

NF-Walker är ett dynamiskt stå- och gånghjälpmedel vars syfte är att ge användaren möjlighet till att utveckla självständig rörelse i en upprätt position. Den bör användas i dagliga aktiviteter tillsammans med andra för att stimulera till aktivitet och deltagande.

Forskning visar att om man bryter ett stillasittande beteende med fysisk aktivitet så är det bra för hälsan och välbefinnandet. Vi rekommenderar att användaren bör sträva efter att använda hjälpmedlet minst en timme per dag. Den sammanlagda tiden per dag kan delas upp på 2-3 kortare pass. Exempelvis kan användaren träna tre pass på 20 minuter vardera.

Tiden som tillbringas i NF-Walker bör dock alltid anpassas efter användaren och utvärderas kontinuerligt utifrån dennes hälsotillstånd. Vänligen kontakta din Made for Movement-konsult för rådgivning.

Nej. Enheten är utformade för att främja en säker och bekväm utveckling, oavsett fysisk funktionsnivå. Användaren behöver alltså inte kunna stå eller förflytta sig självständigt.

Ja, NF-Walker är godkänd för utomhusbruk.

Absolut! Du kan titta på alla våra videor på vår YouTube-kanal.

NF-Walker är utformade för att uppmuntra ett säkert viktbärande så att användaren kan bygga upp styrka och förtroende. Hur mycket av kroppsvikten som en användare bär upp beror på hur upprätt position hen kan uppnå. Ju mer upprätt position användaren uppnår, desto större vikt bär hen upp.

Vi har utformat den viktbärande mekanismen, med infästningssystemet på stödet, så att viktbärandet sker i skorna. Detta är för att kontakten mellan skosulorna och golvet inte ska påverka hur mycket av vikten som användaren bär upp utan att vikten istället är konstant.

Ja, det går till viss del att stötta upp och korrigera en snedställning som beror på skolios.Valet av vilken lösning som är bäst kommer alltid att vara en individuell bedömning. I vissa fall hjälper det att använda ett fast stöd, i andra fall ett dynamiskt överkroppsstöd. Båda med syfte att ge en bättre positionering och öka komforten för användaren.

Enskilda personer ska bedömas från fall till fall. Fysioterapeuten som ansvarar för att förskriva något av våra hjälpmedel kan bedöma de möjliga fördelarna respektive riskerna med att använda produkten för en patient. Förekomsten av följande tillstånd eller symtom bör övervakas noggrant:

 • Större missbildningar
 • Kraftiga kontrakturer
 • Osteoporos Beninstabilitet
 • Instabilitet i leder
 • Hudskador som påverkar de delar av kroppen som kommer i direktkontakt med enheten
 • Cirkulationsrubbningar
 • Andningsbesvär
 • Hjärtsjukdomar
 • Epilepsi

Att gå är en komplicerad rörelse. När ditt barn använder NF-Walker får det stöd i upprätt position. Våra konsulter kan även anpassa enheten för varje individ för att hjälpa till att skapa de bästa förutsättningarna för att framgångsrikt utföra en gångrörelse.

Den potentiella mobiliteten kommer dock naturligtvis att påverkas av användarens styrkenivå och fysiska begränsningar. Det kan ta tid för användaren att hitta ett eget gångmönster och bygga upp tillräckligt med styrka för att kunna utföra det.

En del användare kan gå redan första gången de använder NF-Walker, medan andra anpassar sig lite i taget. För att gå krävs det en minsta förmåga att hantera ”aktivt stående”. Ofta måste användarna behärska aktivt stående.

Ja, det finns alternativa metoder för att få en användare i och ur enheten. Vi erbjuder både en sits och lyftremmar (lyft/personlyft) som tillbehör för anpassning av ditt lyftsystem. Kontakta närmaste Made for Movement-kontor eller distributören i ditt land för att hitta den lösning som passar dig bäst. Vi erbjuder även omfattande utbildning för dig och andra vårdgivare i hur man använder produkten säkert för att undvika att användaren eller du själv skadas.

Vi erbjuder standardhuvudstöd, men vi har även stor erfarenhet av att skapa specialanpassade stöd. Vi kommer alltid att försöka hitta en passande lösning om standardalternativet inte fungerar optimalt. Kontakta din rådgivare eller Made for Movement-kontor/-distributören i ditt land för att diskutera alternativa lösningar.

Eftersom NF-Walker är ett personligt hjälpmedel och anpassat efter användarens individuella behov, behövs kontinuerlig service och uppföljning. Detta för att säkerställa att produkten är korrekt anpassad för användaren, pga faktorer som tillväxt och förändrad funktion.

Som ett personligt hjälpmedel är NF-Walker anpassad för individuell användning. Den enskilda NF-Walker enheten behöver underhållas regelbundet.

Reservdelar kan beställas och bytas via vår egen serviceavdelning eller via våra distributörer. Ersättningssystem skiljer sig från land till land – för mer detaljerad information, kontakta ditt lokala Made for Movement-kontor.

Det sammanlagda ståträningsprogrammet för ditt barn bör alltid diskuteras med barnets läkare eller fysioterapeut. Allmänna riktlinjer rekommenderas att vara inriktade på daglig ståträning. Detta innebär att det ibland kan behövas olika hjälpmedel för att tillgodose ditt barns samtliga praktiska behov.

Många fysioterapeuter anser dock att NF-Walker och Innowalk fungerar både som hjälpmedel för stående och rörelse, och därför uppfyller kraven både på statiskt och dynamiskt stående.

Det är möjligt att addera en extra fast stårem för stretching, om det behövs vid stående.

 

Systemet för ersättning vid köp av rörelsehjälpmedel varierar från land till land. Vi rekommenderar att du börjar med att kontakta närmaste Made for Movement-kontor för mer information om hur du går vidare.

Innowalk

Innowalk är utformade speciellt för personer med begränsad eller ingen förmåga att röra sig självständigt. De stöder användaren i en upprättstående position för att möjliggöra guidade eller självständiga rörelser på ett säkert och tryggt sätt. Hjälpmedlen lämpar sig för ett stort antal medicinska tillstånd såsom:

 • Cerebral pares
 • Syndrom som Retts och Trisomi 21 (Downs)
 • Ryggmärgsskada
 • Ryggmärgsbråck
 • Traumatisk hjärnskada
 • MS
 • Stroke

Forskning visar att om man bryter ett stillasittande beteende med fysisk aktivitet så är det bra för hälsan och välbefinnandet. Vi rekommenderar att användaren bör sträva efter att använda hjälpmedlet minst en timme per dag. Den sammanlagda tiden per dag kan delas upp på 2-3 kortare pass. Exempelvis kan användaren träna tre pass på 20 minuter vardera.

Tiden som tillbringas i Innowalk bör dock alltid anpassas efter användaren och utvärderas kontinuerligt utifrån dennes hälsotillstånd.

Nej. Enheten är utformade för att främja en säker och bekväm utveckling, oavsett fysisk funktionsnivå. Användaren behöver alltså inte kunna stå eller förflytta sig självständigt.

Träningen är utformad för att göras i stående position, vilket ger maximal muskelsträckning och viktbelastning. Den motoriserade passiva rörelsen provocerar fram ett aktivitetssvar i hela kroppen. Det är därför som träningen kallas aktivt stående.

Absolut! Du kan titta på alla våra videor på vår YouTube-kanal.

Innowalk är utformade för att uppmuntra ett säkert viktbärande så att användaren kan bygga upp styrka och förtroende. Hur mycket av kroppsvikten som en användare bär upp beror på hur upprätt position hen kan uppnå. Ju mer upprätt position användaren uppnår, desto större vikt bär hen upp.

Ja, det går till viss del att stötta upp och korrigera en snedställning som beror på skolios. Valet av vilken lösning som är bäst kommer alltid att vara en individuell bedömning. I vissa fall hjälper det att använda ett fast stöd, i andra fall ett dynamiskt överkroppsstöd. Båda med syfte att ge en bättre positionering och öka komforten för användaren.

Enskilda personer ska bedömas från fall till fall. Fysioterapeuten som ansvarar för att förskriva något av våra hjälpmedel kan bedöma de möjliga fördelarna respektive riskerna med att använda produkten för en patient. Förekomsten av följande tillstånd eller symtom bör övervakas noggrant:

 • Större missbildningar
 • Kraftig kontrakturer
 • Osteoporos Beninstabilitet
 • Instabilitet i leder
 • Hudskador som påverkar de delar av kroppen som kommer i direktkontakt med enheten
 • Cirkulationsrubbningar
 • Andningsbesvär
 • Hjärtsjukdomar
 • Epilepsi
Innowalk Small

bredd 62,5 cm, längd 95 cm, maxlängd 140 cm, vikt 27,5 kg

 • Användarens längd: 80 – 135 cm
 • Maxvikt, användare: 35 kg


Innowalk Medium

bredd 75.5 cm, längd 150 cm, maxlängd 210 cm, vikt 78 kg

 • Användarens längd: 125 - 170 cm
 • Maxvikt, användare: 80 kg


Innowalk Large

bredd 75.5 cm, längd 170 cm, maxlängd 210 cm, vikt 110 kg

 • Användarens längd: 160 - 190 cm
 • Maxvikt, användare: 95 kg

Vi erbjuder standardhuvudstöd, men vi har även stor erfarenhet av att skapa specialanpassade stöd. Vi kommer alltid att försöka hitta en passande lösning om standardalternativet inte fungerar optimalt. Kontakta din rådgivare eller Made for Movement-kontor för att diskutera alternativa lösningar.

Den enskilda Innowalk-enheten behöver underhållas regelbundet. Detta säkerställer att produkten är korrekt inställd för användaren i takt med att det uppstår förändringar hos användaren som beror på faktorer såsom tillväxt eller förändrad funktion.

Reservdelar kan beställas och bytas via vår egen serviceavdelning eller via våra distributörer. Ersättningssystem skiljer sig från land till land – för mer detaljerad information, kontakta ditt lokala Made for Movement-kontor.

Det sammanlagda ståträningsprogrammet för ditt barn bör alltid diskuteras med barnets läkare eller fysioterapeut. Allmänna riktlinjer rekommenderas att vara inriktade på daglig ståträning. Detta innebär att det ibland kan behövas olika hjälpmedel för att tillgodose ditt barns samtliga praktiska behov.

Många fysioterapeuter anser dock att Innowalk fungerar både som hjälpmedel för stående och rörelse, och därför uppfyller kraven både på statiskt och dynamiskt stående.

Systemet för ersättning vid köp av rörelsehjälpmedel varierar från land till land. Vi rekommenderar att du börjar med att kontakta närmaste Made for Movement-kontor för mer information om hur du går vidare.

Xplore

Xplore är speciellt utformad för personer som har begränsad eller ingen förmåga att röra sig självständigt (som inte kan gå utan hjälp eller har begränsad gångförmåga). Den håller användaren i upprätt läge så att hen kan röra sig säkert och bekvämt, med eller utan stöd. Xplore kan användas för personer med många olika diagnoser: 

 • Cerebral pares
 • Olika syndrom såsom Retts syndrom och trisomi 21
 • Ryggmärgsskador
 • Ryggmärgsbråck
 • Traumatisk hjärnskada

Xplore är ett dynamiskt gånghjälpmedel och låter användaren röra sig självständigt i upprätt läge. Den används för många vardagliga aktiviteter och uppmuntrar användaren att röra sig mer, så att de kan engagera sig i vardagliga situationer.

Vetenskapliga studier tyder på att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på hälsa och välbefinnande, så vi rekommenderar att du använder enheten i en timme varje dag.

Hur mycket faktisk tid som används med Xplore beror på användarens egen hälsa och måste bedömas regelbundet. Din lokala Made for Movement-konsult ger dig gärna råd om detta.

Användaren styr Xplore med sina benrörelser och genom att flytta sin vikt. Den kan också styras för hand med en valfri styrenhet.

Xplore finns i två storlekar och kan justeras individuellt av vår utbildade personal i detta avseende. Om du märker att enheten blir för liten, vänligen kontakta vår personal direkt eller skicka ett e-postmeddelande till info.se@madeformovement.com

Det finns inget behov av att stå upprätt, användaren stöds av en sadel. Du har valet att ta bort detta om barnet kan stå upprätt utan hjälp.

Ja, Xplore är lämplig för utomhusbruk och har testats därefter.

Ja, till viss del är det möjligt att anpassa för felposition orsakad av skolios. Detta måste dock alltid bedömas från fall till fall så att den bästa lösningen kan göras. I vissa fall kan en korsett eller annat dynamiskt kroppsstöd placera användaren i en bättre hållning och därmed säkerställa större komfort.

En individuell bedömning måste alltid göras. Den ansvarige fysioterapeuten som ordinerar ett av våra hjälpmedel kan väga upp de potentiella fördelarna mot riskerna med att patienten använder produkten i fråga. Noggrann övervakning krävs för patienter med följande sjukdomar eller symtom: 

 • Betydande missbildningar
 • Stora kontrakturer
 • Osteoporos
 • Benskörhet
 • Ledinstabilitet
 • Hudskador i områden i direktkontakt med hjälpmedlet
 • Cirkulationsstörningar
 • Andningsproblem
 • Hjärtsjukdomar
 • Epilepsi

Vi erbjuder standard huvudstöd, men vi har också lång erfarenhet av att utveckla anpassade lösningar. Vi kommer med den rätta lösningen för dig om standardalternativet inte är helt lämpligt för dig. Kontakta din lokala konsult eller Made for Movement-kontoret i ditt land för att diskutera alternativa lösningar.

Det kan skilja sig åt mellan olika län huruvida man kan få Xplore förskriven. Därför rekommenderar vi att du kontaktar Made for Movement. De skulle gärna ge dig råd om hur du går vidare.

Nackkrage

Ja, nackkragen är inte fäst vid ett hjälpmedel, utan runt personens hals som stöder huvudet. Den kan användas i alla typer av rullstolar, stå- eller gånghjälpmedel.

Nackkragen finns i 3 storlekar som täcker halsomfång mellan 25 och 55 cm, så den passar både barn och vuxna.

Nackkragen är lämplig för personer med måttlig till signifikant reducerad huvudkontroll. Nackkragen ger nödvändigt stöd för att möjliggöra naturlig huvudposition vid sittande, stående eller under förflyttning. 

Det är alltid klokt att rådgöra med din läkare, fysioterapeut eller arbetsterapeut innan du använder någon ny utrustning för posturalt stöd. Vi på Made for Movement är alltid tillgängliga för att svara på eventuella frågor, kontakta oss gärna.

Ja, nackkragen överensstämmer med EU: s förordning om medicintekniska produkter (MDR) och är CE-godkänd.

Headaloft

Headaloft levereras med tre olika långa pannkardborrband för att möjliggöra justeringar.

De som saknar bristande huvudkontroll kan dra nytta av att använda ett främre huvudstöd. Stöd för pannan i kombination med nackstöd, håller huvudet upprätt vilket underlättar  för bättre andning, matning, ögonkontakt, kommunikation och social interaktion.

Vi rekommenderar att ha kvar Headaloften på sin Innowalk för att undvika att den ställs in fel vid eventuella förflyttningar till andra hjälpmedel.

Ja, Headaloft är en MDR-registrerad medicinsk produkt av klass 1 tillverkad enligt ISO13485 kvalitetsstandarder.