<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Forskning visar att om man bryter ett stillasittande beteende med fysisk aktivitet så är det bra för hälsan och välbefinnandet. Vi rekommenderar att användaren bör sträva efter att använda hjälpmedlet minst en timme per dag. Den sammanlagda tiden per dag kan delas upp på 2-3 kortare pass. Exempelvis kan användaren träna tre pass på 20 minuter vardera.

Tiden som tillbringas i NF-Walker och Innowalk bör dock alltid anpassas efter användaren och utvärderas kontinuerligt utifrån dennes hälsotillstånd. Vänligen kontakta din Made for Movement-konsult för rådgivning.

Våra gång- och rörelsehjälpmedel är utformade speciellt för personer med begränsad eller ingen förmåga att röra sig självständigt. De stöder användaren i en upprättstående position för att möjliggöra guidade eller självständiga rörelser på ett säkert och tryggt sätt. Hjälpmedlen lämpar sig för ett stort antal medicinska tillstånd såsom:

 • Cerebral pares
 • Syndrom som Retts och Trisomi 21 (Downs)
 • Ryggmärgsskada
 • Ryggmärgsbråck
 • Traumatisk hjärnskada

Nej. Enheterna är utformade för att främja en säker och bekväm utveckling, oavsett fysisk funktionsnivå. Användaren behöver alltså inte kunna stå eller förflytta sig självständigt.

Våra gång- och rörelsehjälpmedel är utformade speciellt för personer med begränsad eller ingen förmåga att röra sig självständigt. De stöder användaren i en upprättstående position för att möjliggöra guidade eller självständiga rörelser på ett säkert och tryggt sätt. Hjälpmedlen lämpar sig för ett stort antal medicinska tillstånd såsom:

 • Cerebral pares
 • Syndrom som Retts och Trisomi 21 (Downs)
 • Ryggmärgsskada
 • Ryggmärgsbråck
 • Traumatisk hjärnskada

Nej. Enheterna är utformade för att främja en säker och bekväm utveckling, oavsett fysisk funktionsnivå. Användaren behöver alltså inte kunna stå eller förflytta sig självständigt.

Träningen är utformad för att göras i stående position, vilket ger maximal muskelsträckning och viktbelastning. Den motoriserade passiva rörelsen provocerar fram ett aktivitetssvar i hela kroppen. Det är därför som träningen kallas aktivt stående.

Absolut! Du kan titta på alla våra videor på vår YouTube-kanal.

NF-Walker bör endast användas på plana och jämna underlag. Användaren bör alltid övervakas av en ansvarig vuxen

NF-Walker och Innowalk är utformade för att uppmuntra ett säkert viktbärande så att användaren kan bygga upp styrka och förtroende. Hur mycket av kroppsvikten som en användare bär upp beror på hur upprätt position hen kan uppnå. Ju mer upprätt position användaren uppnår, desto större vikt bär hen upp.

Vi har utformat den viktbärande mekanismen, med infästningssystemet på stödet, så att viktbärandet sker i skorna. Detta är för att kontakten mellan skosulorna och golvet inte ska påverka hur mycket av vikten som användaren bär upp utan att vikten istället är konstant.

Ja, det går till viss del att stötta upp och korrigera en snedställning som beror på skolios. Valet av vilken lösning som är bäst kommer alltid att vara en individuell bedömning. I vissa fall hjälper det att använda ett fast stöd, i andra fall ett dynamiskt överkroppsstöd. Båda med syfte att ge en bättre positionering och öka komforten för användaren.

Enskilda personer ska bedömas från fall till fall. Fysioterapeuten som ansvarar för att förskriva något av våra hjälpmedel kan bedöma de möjliga fördelarna respektive riskerna med att använda produkten för en patient. Förekomsten av följande tillstånd eller symtom bör övervakas noggrant:

 • Större missbildningar
 • Kraftigt fixerade kontrakturer
 • Osteoporos Beninstabilitet
 • Instabilitet i leder
 • Hudskador som påverkar de delar av kroppen som kommer i direktkontakt med enheten
 • Cirkulationsrubbningar
 • Andningsbesvär
 • Hjärtsjukdomar
 • Epilepsi

Att gå är en komplicerad rörelse. När ditt barn använder NF-Walker får det stöd i upprätt position. Våra konsulter kan även anpassa enheten för varje individ för att hjälpa till att skapa de bästa förutsättningarna för att framgångsrikt utföra en gångrörelse.

Den potentiella mobiliteten kommer dock naturligtvis att påverkas av användarens styrkenivå och fysiska begränsningar. Det kan ta tid för användaren att hitta ett eget gångmönster och bygga upp tillräckligt med styrka för att kunna utföra det.

En del användare kan gå redan första gången de använder NF-Walker, medan andra anpassar sig lite i taget. För att gå krävs det en minsta förmåga att hantera ”aktivt stående”. Ofta måste användarna behärska aktivt stående först.

Innowalk Small – bredd 62,5 cm, längd 95 cm, maxlängd 140 cm, vikt 27,5 kg
Användarens längd: 80-135 cm
Maxvikt, användare: 35 kg.


Innowalk Medium – bredd 75.5 cm, längd 150 cm, maxlängd 210 cm, vikt 78 kg
Användarens längd: 125-170 cm
Maxvikt, användare: 65 kg.


Innowalk Large – bredd 75.5 cm, längd 170 cm, maxlängd 210 cm, vikt 110 kg
Användarens längd: 160-190 cm
Maxvikt, användare: 95 kg.

Ja, det finns alternativa metoder för att få en användare i och ur enheten. Vi erbjuder både en sits och lyftremmar (lyft/personlyft) som tillbehör för anpassning av ditt lyftsystem. Kontakta närmaste Made for Movement-kontor eller distributören i ditt land för att hitta den lösning som passar dig bäst. Vi erbjuder även omfattande utbildning för dig och andra vårdgivare i hur man använder produkten säkert för att undvika att användaren eller du själv skadas.

Vi erbjuder standardhuvudstöd, men vi har även stor erfarenhet av att skapa specialanpassade stöd. Vi kommer alltid att försöka hitta en passande lösning om standardalternativet inte fungerar optimalt. Kontakta din rådgivare eller Made for Movement-kontor/-distributören i ditt land för att diskutera alternativa lösningar.

Innowalk Pro är en medicinteknisk enhet och därav är årlig service ett minimikrav. Dessutom behöver den enskilda Innowalk-enheten underhållas regelbundet. Detta säkerställer att produkten är korrekt inställd för användaren i takt med att det uppstår förändringar hos användaren som beror på faktorer såsom tillväxt eller förändrad funktion.

Som ett personligt hjälpmedel är NF-Walker anpassad för individuell användning. NF-Walker kräver samma underhåll som Innowalk för att göra justeringar i takt med att användarens behov förändras över tid.

Reservdelar kan beställas och bytas via vår egen serviceavdelning eller via våra distributörer. Ersättningssystem skiljer sig från land till land – för mer detaljerad information, kontakta ditt lokala Made for Movement-kontor eller distributören på din marknad.

Det sammanlagda ståträningsprogrammet för ditt barn bör alltid diskuteras med barnets läkare eller fysioterapeut. Allmänna riktlinjer rekommenderas att vara inriktade på daglig ståträning. Detta innebär att det ibland kan behövas olika hjälpmedel för att tillgodose ditt barns samtliga praktiska behov.

Många fysioterapeuter anser dock att NF-Walker och Innowalk fungerar både som hjälpmedel för stående och rörelse, och därför uppfyller kraven både på statiskt och dynamiskt stående.

Systemet för ersättning vid köp av rörelsehjälpmedel varierar från land till land. Vi rekommenderar att du börjar med att kontakta närmaste Made for Movement-kontor eller -distributör för mer information om hur du går vidare. Om vi inte finns representerade i ditt kan land, kan du kontakta huvudkontoret i Norge direkt.