Made for Movements sekretesspolicy

Personuppgifter är information eller bedömningar som kan kopplas till dig som individ, via ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, e-postadress eller IP-adress.

Information om beteendemönster betraktas också som personuppgifter, till exempel digitala spår som du lämnar efter dig på webben när du söker på något. För mer information se cookies.

Sekretesspolicy

Personuppgifter är information eller bedömningar som kan kopplas till dig som individ, via ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, e-postadress eller IP-adress.

Information om beteendemönster betraktas också som personuppgifter, till exempel digitala spår som du lämnar efter dig på webben när du söker på något. För mer information se cookies.

Made for Movement AS (organisationsnummer: 993 393 959) är ansvariga för hanteringen av personuppgifter och behandling av personuppgifter är föremål för gällande sekretesslagar.

Personuppgifterna som vi samlar in behöver vi för att kunna hantera våra kundrelationer, samt för att uppfylla företagets avtal direkt eller indirekt gentemot dig, kunden, samt för hantering av garanti- och produktansvar. Informationen används även för att svara på dina förfrågningar, förbättra våra tjänster och innehållet på vår webbplats, ge dig tips, råd och information om produkter och tjänster. Den används även för inbjudningar att delta i evenemang och för att be dig tycka till om våra produkter och tjänster, liksom för våra egna, interna syften. Hantering av personuppgifter kräver ditt medgivande, som du ger på begäran från oss, eller genom att frivilligt lämna information till oss via denna webbplats. Informationen kan även användas för marknadsanalyser.

Personuppgifter för ovannämnda syften kan också lämnas ut till företag/organisationer som Made for Movement samarbetar med inom och utanför EES och EU. Om Made for Movement har en skyldighet att lämna ut information till en offentlig myndighet, kommer informationen att lämnas ut enligt myndighetens krav.

Vi samlar in personuppgifter från dig som kund, från personer som företräder dig och representanter från offentliga register. Vi samlar även in personuppgifter från dig via kontaktuppgifterna som du lämnar ut i intresseanmälningar och liknande på vår webbplats eller via tredjepartstjänster.

När du delar inlägg, läggs informationen till där och då till den online.community du väljer. Hur den aktuella online-communityn hanterar dessa data vidare regleras av ditt avtal med online-communityn. Information om att du har delat ett inlägg är dock ingenting som vi sparar.

Lagring och radering sker i enlighet med personuppgiftslagen, och information som inte längre behövs utifrån det ändamål som den ursprungligen samlades in för, kommer att raderas.

Du har rätt att se informationen som vi har sparat om dig och hur vi behandlar den. Du kan även be att vi raderar informationen. När det gäller grundläggande information om hur vi behandlar personuppgifter på Made for Movement, vänligen se informationen i detta meddelande.

Du har rätt att begära att felaktig, ofullständig eller onödig information om dig korrigeras, tas bort eller kompletteras.

Ändringar uppdateras kontinuerligt för att uppfylla gällande lagstiftning. Vi uppmuntrar dig att hålla dig uppdaterad om vår nuvarande sekretesspolicy på den här webbplatsen.

Informationen skyddas och lagras i separata system med strikt begränsad åtkomst, och den behandlas endast av personer som har officiell åtkomst.

Enligt marknadsföringslagen, avsnitt 12, kan du välja att tacka nej till att ta emot marknadsföringsinformation från Made for Movement.

Om du skulle vilja få tillgång till den information som vi har om dig, eller om du har andra frågor som rör integritetsskydd, vänligen kontakta oss på.

Made for Movement AS
Org.nr: 993 393 959
Rødmyrlia 2
3735 Skien
NORWAY
+47 35 50 51 20
info@madeformovement.com

Villkor och Bestämmelser för Innowalk Activity Tracker-applikationen

Välkommen till Innowalk Activity Tracker från Made for Movement. Dessa villkor och bestämmelser reglerar din användning av vår träningsapp i kombination med Innowalk. Genom att få tillgång till eller använda vår tjänst, godkänner du att vara bunden av dessa villkor.

Senast uppdaterad: 5 december 2023

Registrering: Användaren måste registrera ett konto och ange korrekt och uppdaterad information.

Kontosäkerhet: Användaren är ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för sina inloggningsuppgifter och för alla aktiviteter som sker på deras konto.

Behörighet: Användaren måste vara myndig för att ingå ett bindande avtal eller ha föräldramyndighet för att använda appen.

Tillåten användning: Appen är avsedd för personligt, icke-kommersiellt bruk för aktivitetsmätning.

Förbjudet beteende: Användaren får inte missbruka appen, inklusive, men inte begränsat till, hackning, datainsamling eller andra obehöriga användningsmetoder.

Allt innehåll som ingår i appen, såsom text, grafik, logotyper, bilder, samt samlingen av dessa, och all programvara som används, är egendom tillhörande Made for Movement eller deras leverantörer och är skyddat av upphovsrätt och andra lagar.

Ditt integritet är viktig för oss. Vår integritetspolicy, se avsnittet nedan, reglerar insamling, användning och utlämnande av din personliga information.

"Tjänsten som den är": Innowalk Activity Tracker-applikationen tillhandahålls "som den är" och "som tillgänglig" utan några garantier.

Ansvar: Made for Movement ska inte hållas ansvariga för några indirekta, incidentella, speciella, följdskador eller påföljande skador, eller förlust av vinst eller intäkter, vare sig de uppstår direkt eller indirekt.

Made for Movement kan avsluta eller begränsa åtkomsten till vår tjänst omedelbart, utan förvarning, av vilken anledning som helst, inklusive, men inte begränsat till, om du bryter mot villkoren och bestämmelserna.

Om du har frågor eller bekymmer angående denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss.

Alternativt: 
Made for Movement AS
Org.nr: 993 393 959
Rødmyrlia 2
3735 Skien
NORWAY
+47 35 50 51 20
info@madeformovement.com

Integritetspolicy för Innowalk Activity Tracker-applikationen

Välkommen till Innowalk Activity Tracker från Made for Movement. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, lagrar och skyddar din personliga information när du använder vår app tillsammans med Innowalk.

Senast uppdaterad: 5 december 2023

Genom att registrera ett konto och använda vår app, samtycker du till insamling och användning av din information enligt beskrivningen i denna integritetspolicy. Du kommer att bli ombedd att godkänna följande:

  • Villkor och bestämmelser: Villkor och bestämmelser för Innowalk Activity Tracker-applikationen.
  • Samtycke till kontakt: Samtycke till att bli kontaktad av Made for Movement för marknadsföringsändamål.
  • Samtycke till datanvändning: Samtycke till lagring, användning och behandling av personuppgifter.
  • Samtycke till känsliga data: Specifikt samtycke till lagring, användning och behandling av känsliga personliga hälsouppgifter i enlighet med artikel 4 (15) i GDPR.

Personlig information: Inkluderar ditt namn och e-postadress, insamlad vid konto-registrering.

Träningsdata: När du startar ett träningspass i appen, samlar vi in och lagrar data från Innowalk-enheten, inklusive RPM (varv per minut), antal steg, distans, varaktighet på träningspasset, nivå av sittande eller stående position i Innowalk (mätt i 5 nivåer), aktiv eller passiv användning, och obalans mellan vänster och höger sida.

Enhetsdata: Under användning av Innowalk i kombination med appen, samlar vi in data om enheten som du är ansluten till för underhåll och felövervakning. Detta inkluderar information om drifttid för olika komponenter, fel, komponentfel och andra relevanta enhetsdata.

Den information vi samlar in används för att:

  • Erbjuda, underhålla och förbättra tjänsterna för Innowalk Activity Tracker.
  • Kommunicera med dig, inklusive att skicka uppdateringar och marknadsföringskommunikation (med ditt samtycke).
  • Analysera appanvändning för produktutveckling och förbättring.

Vi tar säkerheten för dina data på allvar. Din information lagras på säkra servrar och skyddas genom en kombination av fysiska, elektroniska och administrativa åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst eller avslöjande.

Vi säljer eller hyr inte ut dina personuppgifter till tredje parter. Data kan delas med tredjepartstjänsteleverantörer för ändamål som hosting, analys och kommunikation, enligt strikta konfidentialitetsavtal.

Dotterbolag och förvärvare av vår verksamhet eller tillgångar: Vi kan dela din information med våra dotterbolag som är skyldiga att hantera dina personuppgifter i enlighet med våra integritetspolicyer.

Om Made for Movement blir involverat i en företagssammanslagning, värdepapperserbjudande, konkurs, omstrukturering, upplösning eller annan liknande transaktion, kan vi dela eller överföra din information i samband med en sådan transaktion.

 

Vi kan uppdatera denna policy från viss tidspunkt. Vi kommer att meddela dig om eventuella betydande ändringar och publicera den uppdaterade policyn på vår webbplats.

Om du har frågor eller bekymringar kring denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss.

Alternativt:

Made for Movement AS
Org.nr: 993 393 959
Rødmyrlia 2
3735 Skien
NORWAY
+47 35 50 51 20
info@madeformovement.com