Made for Movement sin personvernerklæring

Personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller IP-adresse.

Opplysninger om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger, f.eks hva du søker etter på nettet legger igjen av digitale spor. For mer informasjon se cookies.

Behandlingsansvarlig

Made for Movement AS (org.nr: 993 393 959) er behandlingsansvarlig og behandling av personopplysningene skjer i henhold til gjeldene personvernlovgivning

Innhenting og behandling

Personopplysninger vi innhenter er nødvendige for at vi skal kunne administrere kundeforhold, og oppfylle selskapets avtaler direkte eller indirekte ovenfor deg som kunde, samt håndtering av eventuelle garanti- og produktansvar. Opplysningene brukes også med det formål å svare på dine henvendelser, forbedre våre tjenester og innhold på vår webside, gi deg tips, veiledning og informasjon om produkter og tjenester. Brukes også til invitasjon til deltagelse på arrangement og be om dine synspunkter på våre produkter og tjenester, samt for våre egne interne formål. Behandling av personopplysninger forutsetter samtykke fra deg, gitt etter forespørsel fra oss, eller ved at du frivillig sender informasjonen til oss via dette nettstedet. Opplysningene vil også kunne bli benyttet i markedsanalyser.

Personopplysningene kan for de nevnte formål også utleveres til selskap/organisasjoner Made for Movement samarbeider med innenfor og utenfor EØS- og EU-området. Dersom Made for Movement har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil opplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Hvor hentes opplysningene fra

Vi innhenter personopplysninger fra deg som kunde, og fra personer som representanter deg, og fra offentlige registre. Vi samler også inn personopplysninger fra deg gjennom registrering av kontaktinformasjon i interesseskjemaer o.l. på våre nettsider eller gjennom en tredjeparts tjenester.

Deling av innlegg på Made for Movement blogg

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

Oppvaring og sletting

Lagring og sletting skjer iht. personopplysningsloven, og opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, vil bli slettet.

Dine rettigheter

Du har rett til å få innsyn i informasjonen vi har lagret om deg, og hvordan vi behandler den, og du kan be om å få slettet informasjon. Når det gjelder grunnleggende informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger hos Made for Movement så henvises til informasjonen gitt i denne erklæring

Du har rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller unødvendige opplysninger om deg blir rettet, slettet eller supplert.

Endringer av denne personvernerklæring

Endringer oppdateres fortløpende til å være i tråd med gjeldende lovgivning. Vi oppfordrer deg til å holde deg oppdatert på vår til enhver tid gjeldende personvernerklæring på dette nettsted.

Hvordan sikres opplysningene

Opplysninger behandles og lagres i egne systemer med streng tilgangsbegrensning, og behandles bare av personer som har tjenstlig behov.

Reservasjon

I henhold til markedsføringsloven § 12 kan du reservere deg mot å motta markedsføring fra Made for Movement.

Kontaktinformasjon

Ønsker du å få innsyn i informasjonen vi har om deg eller har andre henvendelser knyttet til personvern ta kontakt.

Made for Movement AS
Org.nr: 993 393 959
Rødmyrlia 2
3735 Skien
NORWAY
+47 35 50 51 20
info@madeformovement.com