Made for Movement sin personvernerklæring

Personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller IP-adresse.

Opplysninger om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger, f.eks. hva du søker etter på nettet legger igjen av digitale spor. For mer informasjon se cookies.

Personvernerklæring

Personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til deg som enkeltperson, slik som for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller IP-adresse.

Opplysninger om atferdsmønstre er også regnet som personopplysninger, f.eks hva du søker etter på nettet legger igjen av digitale spor. For mer informasjon se cookies.

Made for Movement AS (org.nr: 993 393 959) er behandlingsansvarlig og behandling av personopplysningene skjer i henhold til gjeldene personvernlovgivning

Personopplysninger vi innhenter er nødvendige for at vi skal kunne administrere kundeforhold, og oppfylle selskapets avtaler direkte eller indirekte ovenfor deg som kunde, samt håndtering av eventuelle garanti- og produktansvar. Opplysningene brukes også med det formål å svare på dine henvendelser, forbedre våre tjenester og innhold på vår webside, gi deg tips, veiledning og informasjon om produkter og tjenester. Brukes også til invitasjon til deltagelse på arrangement og be om dine synspunkter på våre produkter og tjenester, samt for våre egne interne formål. Behandling av personopplysninger forutsetter samtykke fra deg, gitt etter forespørsel fra oss, eller ved at du frivillig sender informasjonen til oss via dette nettstedet. Opplysningene vil også kunne bli benyttet i markedsanalyser.

Personopplysningene kan for de nevnte formål også utleveres til selskap/organisasjoner Made for Movement samarbeider med innenfor og utenfor EØS- og EU-området. Dersom Made for Movement har opplysningsplikt overfor offentlig myndighet, vil opplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Vi innhenter personopplysninger fra deg som kunde, og fra personer som representanter deg, og fra offentlige registre. Vi samler også inn personopplysninger fra deg gjennom registrering av kontaktinformasjon i interesseskjemaer o.l. på våre nettsider eller gjennom en tredjeparts tjenester.

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

Lagring og sletting skjer iht. personopplysningsloven, og opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, vil bli slettet.

Du har rett til å få innsyn i informasjonen vi har lagret om deg, og hvordan vi behandler den, og du kan be om å få slettet informasjon. Når det gjelder grunnleggende informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger hos Made for Movement så henvises til informasjonen gitt i denne erklæring

Du har rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller unødvendige opplysninger om deg blir rettet, slettet eller supplert.

Endringer oppdateres fortløpende til å være i tråd med gjeldende lovgivning. Vi oppfordrer deg til å holde deg oppdatert på vår til enhver tid gjeldende personvernerklæring på dette nettsted.

Opplysninger behandles og lagres i egne systemer med streng tilgangsbegrensning, og behandles bare av personer som har tjenstlig behov.

I henhold til markedsføringsloven § 12 kan du reservere deg mot å motta markedsføring fra Made for Movement.

Ønsker du å få innsyn i informasjonen vi har om deg eller har andre henvendelser knyttet til personvern ta kontakt.

Made for Movement AS
Org.nr: 993 393 959
Rødmyrlia 2
3735 Skien
NORWAY
+47 35 50 51 20
info@madeformovement.com

Vilkår og betingelser for Innowalk activity tracker-applikasjonen

Velkommen til Innowalk Activity Tracker fra Made for Movement. Disse vilkårene og betingelsene regulerer din bruk av vår treningsapp i combinasjon med Innowalk. Ved å få tilgang til eller bruke vår tjeneste, godtar du å være bundet av disse vilkårene.

Sist oppdatert: 5. Desember 2023

Registrering: Brukeren må registrere en konto og oppgi nøyaktig og oppdatert informasjon.

Kontosikkerhet: Brukeren er ansvarlige for å opprettholde konfidensialiteten til sine påloggingsopplysningerog for alle aktiviteter som skjer på kontoen deres.

Kvalifikasjon: Brukeren må være myndige for å inngå en bindende kontrakt eller ha foreldresamtykke for å bruke appen.

Tillatt bruk: Appen er beregnet for personlig, ikke-kommersiell bruk for aktivitetsmåling.

Forbudt adferd: Brukeren må ikke misbruke appen, inkludert, men ikke begrenset til, hacking, datainnsamling eller andre uautoriserte bruksmåter.

Alt innhold inkludert i appen, som tekst, grafikk, logoer, bilder, samt samlingen av disse, og all programvare som brukes, er eiendom tilhørende Made for Movement eller deres leverandører og er beskyttet av opphavsrett og andre lover.

Personvernet ditt er viktig for oss. Vår personvernerklæring, se seksjonen nedenfor, regulerer innsamling, bruk og utlevering av din personlige informasjon.

Tjeneste "som den er": Innowalk Activity Tracker Applikasjonen leveres "som den er" og "som tilgjengelig" uten noen garantier.

Ansvar: Made for Movement skal ikke være ansvarlig for noen indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller straffbare skader, eller tap av fortjeneste eller inntekter, enten de påløper direkte eller indirekte.

Made for Movement kan avslutte eller suspendere tilgangen til vår tjeneste umiddelbart, uten forvarsel, av hvilken som helst grunn, inkludert, men ikke begrenset til, hvis du bryter vilkårene og betingelsene.

Hvis du har spørsmål eller bekymringer knyttet til denne personvernerklæring, vennlist kontakt oss.

Eller her: 
Made for Movement AS
Org.nr: 993 393 959
Rødmyrlia 2
3735 Skien
NORWAY
+47 35 50 51 20
info@madeformovement.com

Personvernerklæring for Innowalk Activity Tracker-applikasjonen

Velkommen til Innowalk Activity Tracker fra Made for Movement. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi samler inn, bruker, lagrer og beskytter din personlige informasjon når du bruker vår app sammen med Innowalk.


Sist oppdatert: 5. Desember 2023

Ved å registrere en konto og bruke appen vår, samtykker du til innsamling og bruk av informasjonen din som beskrevet i denne personvernerklæring. Du vil bli bedt om å godta følgende:

  • Vilkår og betingelser: Vilkår og betingelser for Innowalk Activity Tracker-applikasjonen.
  • Samtykke til kontakt: Samtykke til å bli kontaktet av Made for Movement for markedsføringsformål.
  • Samtykke til databruk: Samtykke til lagring, bruk og behandling av personopplysninger.
  • Samtykke til sensitive data: Spesifikt samtykke til lagring, bruk og behandling av sensitive personlige helseopplysninger i samsvar med artikkel 4 (15) i GDPR.

Personlig informasjon: Inkluderer ditt navn og e-postadresse, samlet inn under konto-registrering.

Treningsøkt-data: Når du starter en treningsøkt i appen, samler vi inn og lagrer data fra Innowalk-enheten, inkludert RPM (omdreininger per minutt), antall skritt, distanse, varighet på treningsøkten, nivå av sittende eller stående posisjon i Innowalk (målt i 5 nivåer), aktiv eller passiv bruk, og ubalanse mellom venstre og høyre side.

Enhets-data: Under bruk av Innowalk i kombinasjon med appen, samler vi inn data om enheten som du er koblet til for vedlikehold og feilovervåking. Dette inkludere informasjon om driftstid for ulike komponenter, feil, komponentfeil og andre relevante enhetsdata.

Informasjonen vi samler inn brukes til å:

  • Tilby, vedlikeholde og forbedre tjenestene til Innowalk Activity Tracker.
  • Kommunisere med deg, inkludert å sende oppdateringer og markedsføringskommunikasjon (med ditt samtykke).
  • Analysere appbruk for produktutvikling og forbedring.

Vi tar sikkerheten til dine data på alvor. Informasjonen din lagres på sikre servere og beskyttes gjennom en kombinasjon av fysiske, elektroniske og administrative tiltak for å forhindre uautorisert tilgang eller avsløring.

Vi selger eller leier ikke ut dine personlige data til tredjeparter. Data kan deles med tredjeparts tjenesteleverandører for formål som hosting, analyse og kommunikasjon, under strenge konfidensialitetsavtaler.

Datterselskaper og oppkjøpere av vår virksomhet eller eiendeler: Vi kan dele din informasjon med våre datterselskaper som er pålagt å håndtere dine personlige opplysninger i samsvar med våre personvernpolicyer.

Hvis Made for Movement blir involvert i en forretningssammenslutning, verdipapirtilbud, konkurs, omorganisering, oppløsning eller annen lignende transaksjon, kan vi dele eller overføre din informasjon i forbindelse med en slik transaksjon.

 

Vi kan oppdatere denne policyen fra tid til annen. Vi vil varsle deg om eventuelle betydelige endringer og legge ut den oppdaterte policyen på vår nettside.

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående denne personvernerklæring, vennligst kontakt oss.

Eller her: 
Made for Movement AS
Org.nr: 993 393 959
Rødmyrlia 2
3735 Skien
NORWAY
+47 35 50 51 20
info@madeformovement.com