<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bevegelse og deltagelse, med alle helsegevinster det innebærer, bør være mulig for alle uansett funksjonsnivå.

Vi er opptatt av å forandre liv, sammen.

VÅRE LØSNINGER

Stå, beveg deg og gå - med individuelt tilpassede hjelpemidler.
Våre løsninger er beregnet for barn, ungdom og voksne med medfødt eller ervervet fysisk funksjonsnedsettelse som påvirker personers muskelstyrke, motorikk, balanse og positur, og dermed reduserer evnen til å stå og gå selvstendig.

iPad_Image_Adult with CP

Fysisk aktivitet og trening for voksne med CP

Du vil også få et eksempel på et treningsprogram for personer med CP.

Jeg er klar til å laste ned!

Blogg

[Video] En salto snudde livet på hodet

Morten fikk en alvorlig ryggmargsskade etter en ulykke i basseng, men med målrettet trening og et stå-på humør kan han i dag gå korte avstander med assistanse. For å kunne være fysisk aktiv hver dag bruker han ...

Morten fikk en alvorlig ryggmargsskade etter en ulykke i basseng, men med målrettet trening og et stå-på ...

Hva er en ryggmargsskade?

Hvert år rammes omtrent 120 personer av en ryggmargsskade i Norge. Ryggmargen er “hovedledningen” mellom hjernen og kroppen. En skade på ryggmargen kan fører til permanente endringer av kroppsfunksjoner. Hva er en ryggmargsskade? ...

Hvert år rammes omtrent 120 personer av en ryggmargsskade i Norge. Ryggmargen er “hovedledningen” mellom ...

Hva er cerebral parese?

Cerebral parese (CP) er en livslang ikke-progressiv nevrologisk tilstand som påvirker evnen til å bevege seg og opprettholde balanse og postural kontroll. Det er den vanligste diagnosen som forårsaker motorisk ...

Cerebral parese (CP) er en livslang ikke-progressiv nevrologisk tilstand som påvirker evnen til å bevege seg ...

Studies_Postes_Web

Produktstudier og postere

Vi har stor tro på å dele kunnskap med deg. Vi ønsker å hjelpe deg med å ta beslutninger basert på evidens.

Les mer