HJELPEMIDDEL FOR HJEMMEBRUK

Alle skal kunne bevege seg gjennom dagen.

Fysisk aktivitet er avgjørende for vekst, utvikling, velvære og sosialisering. Uansett om du trenger et ganghjelpemiddel eller et dynamisk stå- og gåtreningshjelpemiddel
for å redusere stillesittende atferd, veileder vi deg i prosessen med å finne en løsning.

Les mer om løsninger til bruk i hjemmet

VÅRE LØSNINGER

Stå, beveg deg og gå - med individuelt tilpassede hjelpemidler.
Våre løsninger er beregnet for barn, ungdom og voksne med medfødt eller ervervet fysisk funksjonsnedsettelse som påvirker personens muskelstyrke, motorikk, balanse og positur, og dermed reduserer evnen til å stå og gå selvstendig.

BLOGG

Charlie – en liten gutt med CP, som har stor glede av fysisk aktivitet

Charlie har oppdaget gleden ved bevegelse og fysisk aktivitet i oppreist og vektbærende stilling. På grunn av sin alvorlige funksjonsnedsettelse og kroniske lungesykdom har han stor nytte av å bruke Innowalk, et dynamisk ...

Ståstativ med oppreisningsfunksjon fra sittende-til-stående

Et ståstativ har til hensikt å støtte barnet i stående posisjon dersom han/hun ikke har selvstendig stå funksjon. Det finnes mange typer ståstativ som tilbyr ulike muligheter for posisjonering og støttepunkter. Hvilket som er ...

Survey: Brukernes opplevelse av et dynamisk ståhjelpemiddel, Innowalk

Innowalk er et dynamisk ståhjelpemiddel som muliggjør fysisk aktivitet for mennesker med omfattende funksjonsnedsettelser. Vi har spurt brukerne våre i Storbritannia og Irland om hvordan de bruker hjelpemiddelet, og hvilke ...