<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Bevegelse og deltagelse, med alle helsegevinster det innebærer, bør være mulig for alle uansett funksjonsnivå.

Vi er opptatt av å forandre liv, sammen.

VÅRE LØSNINGER

Stå, beveg deg og gå - med individuelt tilpassede hjelpemidler.
Våre løsninger er beregnet for barn, ungdom og voksne med medfødt eller ervervet fysisk funksjonsnedsettelse som påvirker personers muskelstyrke, motorikk, balanse og positur, og dermed reduserer evnen til å stå og gå selvstendig.

iPad_Image_Adult with CP

Fysisk aktivitet og trening for voksne med CP

Du vil også få et eksempel på et treningsprogram for personer med CP.

Jeg er klar til å laste ned!

Blog

En fysioterapeuts erfaring med ...

Barnet har hatt en fantastisk fremgang med Hibbot takket være et målrettet, engasjert og kreativt personale i barnehagen. Kristine Grastro Ekbråten er barnefysioterapeut bydel Vestre Aker. Hun har lang erfaring som klinisk ...

Barnet har hatt en fantastisk fremgang med Hibbot takket være et målrettet, engasjert og kreativt personale i ...

Robotisert gangrehabilitering gir ...

En ny prospektiv, kontrollert studie fant at robotisert gangrehabilitering (Innowalk Pro) gir raskere og bedre effekter på utviklingen av funksjonell muskelstyrke, balanse, ganghastighet og utholdenhet sammenlignet med et ...

En ny prospektiv, kontrollert studie fant at robotisert gangrehabilitering (Innowalk Pro) gir raskere og ...

Lauranne og Maddox tar store skritt med ...

Visste du at et hjelpemiddel kan være med på bygge bro mellom terapeutisk intervensjon og daglig stimulering? Møt to barn som har hatt stor fremgang ved hjelp av vårt nye hjelpemiddel, Hibbot. Lauranne er en tre år gammel jente ...

Visste du at et hjelpemiddel kan være med på bygge bro mellom terapeutisk intervensjon og daglig stimulering? ...

Studies_Postes_Web

Produktstudier og postere

Vi har stor tro på å dele kunnskap med deg. Vi ønsker å hjelpe deg med å ta beslutninger basert på evidens.

Les mer