Evnen til å bevege seg er noe de fleste av oss tar for gitt. Vår erfaring har vist oss at bevegelse kan forandre livet til det bedre for mennesker med store fysiske funksjonsnedsettelser.

Vi er overbevist om at livskvalitet er nært knyttet til et individs helse og velvære, der fysiske, mentale og sosiale aspekter er gjensidig avhengige:

  • Sosialt velvære og anerkjennelse
  • Følelsen av å fungere i hverdagen
  • Deltakelse og psykisk helse
  • Emosjonelt velvære og selvfølelse
  • Tilgang på tjenester
  • Smerte og effekten av funksjonsnedsettelse
  • Familiehelse

Vi har tro på at bevegelse og aktivitet forbedrer både helse og velvære, uansett hvilket funksjonsnivå en person har. Det er nettopp derfor vi i Made for Movement brenner for å hjelpe mennesker med store funksjonsnedsettelser opp og stå og bevege seg.

Les mer om fordelene ved aktiv stående posisjon.

Together we improve the quality of life for individuals