<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1465959206967998&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sammen øker vi livskvaliteten for enkeltindivider

ProduksjonEvnen til å bevege seg er noe de fleste av oss tar for gitt. Vår erfaring har vist oss at bevegelse kan forandre livet til det bedre for mennesker med store fysiske funksjonsnedsettelser.

Vi er overbevist om at livskvalitet er nært knyttet til et individs helse og velvære, der fysiske, mentale og sosiale aspekter er gjensidig avhengige:

  • Sosialt velvære og anerkjennelse
  • Følelsen av å fungere i hverdagen
  • Deltakelse og psykisk helse
  • Emosjonelt velvære og selvfølelse
  • Tilgang på tjenester
  • Smerte og effekten av funksjonsnedsettelse
  • Familiehelse

Vi har tro på at bevegelse og aktivitet forbedrer både helse og velvære, uansett hvilket funksjonsnivå en person har. Det er nettopp derfor vi i Made for Movement brenner for å hjelpe mennesker med store funksjonsnedsettelser opp og stå og bevege seg.

Våre tjenester sikrer et resultat med høy kvalitet

Forhandlere

Vi samarbeider med brukere, familier, andre omsorgspersoner, terapeuter og leger i utvikling av hjelpemidler som er klinisk effektive og gir praktiske fordeler i hverdagen.

Våre innovative løsninger for bevegelse er et resultat av langsiktig satsning på forskning og utvikling. Vårt produktutviklingsteam holder til i Skien og kombinerer ekspertise innen elektro og mekanisk engineering, 3D tegning og produktdesign. Utviklingsavdelingen, som jobber tett med våre andre avdelinger, og viktigst av alt får tilbakemeldinger fra brukerne, er drevet av brukerfokuserte, teknologiske løsninger.

Våre faglig dyktige hjelpemiddelkonsulenter er din primærkontakt med oss. De utfører individuell opplæring og deler av sin omfattende kunnskap og erfaring med bruk av våre produkter. De veileder og motiverer både brukere, omsorgspersoner og terapeuter. Individuell oppfølging sikrer at våre skreddersydde hjelpemidler er optimalt tilpasset slik at effekten blir best mulig for brukerne.

Opplæring, kursing og rådgivning fra Made for Movements team er en integrert del av våre leveranser. Dette for å forsikre oss at dine behov blir best mulig ivaretatt.

Historien til Made for Movement

Å gi mennesker med store funksjonsnedsettelser mulighet for deltagelse i hverdagslige aktiviteter

Dette inspirerte de to gründerne av Made for Movment, nordmennene Ånund Olsen og Erik Vegge, til å starte selskapet i 1995. Etter å ha overbevist den britiske utvikleren av medisinsk utstyr, David Hart, fikk de lisens på salg av den originale NF-Walker og lanserte denne i 1996.

I 2007 deltok Ånund Olsen i «Skaperen», et norsk TV-program for entreprenører der de konkurrerte om den mest innovative teknologien. Han presenterte sin siste oppfinnelse, og vant hele konkurransen. Dermed ble Innowalk en realitet.

Siden 2008 har Innowalk blitt produsert og distribuert av Made for Movement internasjonalt.

Over tid har både NF-Walker og Innowalk utviklet seg og gjort tilgjengelig i flere varianter for å dekke ulike behov. I 2011 kom til eksempel Innowalk Pro på markedet, et utstyr utviklet for rehabilitering på kliniske institusjoner. I 2016 ble den nye generasjonen NF-Walker 2 lansert med forbedringer som gir mulighet for dynamisk stående og gående med enda bedre effekt.

I dag er Made for Movement markedsleder innenfor utvikling og leveranse av dynamisk stå- og gåhjelpemidler for mennesker med store fysiske funksjonsnedsettelser. Hovedkontoret ligger i Skien, med datterselskaper i Tyskland, Sverige, Storbritannia og Nederland. I tillegg til distributører i ytterligere 15 andre land, og med til sammen tusenvis av brukere, er vi på vei til å bli et globalt selskap.