Slik søker du om våre produkter

Personer som har varig og vesentlig redusert motorisk funksjon kan søke om utlån av våre hjelpemidler fra NAV. Her følger en guide på hvilke skjemaer som skal benyttes og hva som bør komme frem i en søknad. Vanligvis vil kommunal ergo- eller fysioterapeut være behjelpelig med å vurdere behov og utforme/sende søknad.