Per-Oivind-story.jpg

Møt Per Øivind!

 

Per Øivind er 25 år gammel og har Cerebral parese, GMFCS II.Han liker å være i fysisk aktivitet, har gangfunksjon, deltar i bassengtrening og mestrer generell daglig aktivitet til tross for innskrenket bevegelighet i flere ledd, samt stor synshemning.

Med alderen har imidlertid Per Øivind opplevd forverring av grovmotorisk funksjon. Gangen ble gradvis dårligere og han behøvde mye støtte når han gikk. Spastisitet og kontraktur har ført til økt bøy i hofter og knær. Økende grad av funksjonshemninger førte til at han ble mer og mer stillesittende.

“Innowalk gir et godt og hensiktsmessig bevegelsesmønster og en gunstig dynamisk belastning på muskel- og skjelettsystemet, i motsetning til statiske ståbrett eller stårullestoler. Treningsformen er lett tilgjengelig for både bruker og hjelper, og aktiviteten bidrar til å opprettholde, og bedre funksjonsnivå, blant annet gangen.”

– HALLDIS, FYSIOTERAPEUT

Valg av hjelpemiddel

Det ble besluttet å gjennomføre en hofteoperasjon i 2015, og i månedene før og etter operasjonen anbefalte fysioterapeut å benytte Innowalk som treningshjelpemiddel. Til å begynne med brukte Per Øivind Innowalk 20-30 minutter en gang daglig. I dag går han i Innowalk 60 minutter to ganger daglig.

Resultat og effekt

Per Øivind har blitt mer utholdende, fått økt strekk i knær og hofter og skrittlengden har økt. Dette har nok også sammenheng med at han gjennomførte en hofteoperasjon, men den store treningsmengden hadde vært vanskelig å få til uten bruk av Innowalk. Og ikke minst, han viser stor glede når han går i Innowalk.

HubSpot Video

Jeg er klar for å laste ned!