Made for Movements sekretesspolicy

Personuppgifter är information eller bedömningar som kan kopplas till dig som individ, via ditt namn, din adress, ditt telefonnummer, e-postadress eller IP-adress.

Information om beteendemönster betraktas också som personuppgifter, till exempel digitala spår som du lämnar efter dig på webben när du söker på något. För mer information se cookies.

Ansvar för hantering av information

Made for Movement AS (organisationsnummer: 993 393 959) är ansvariga för hanteringen av personuppgifter och behandling av personuppgifter är föremål för gällande sekretesslagar.

Insamling och hantering

Personuppgifterna som vi samlar in behöver vi för att kunna hantera våra kundrelationer, samt för att uppfylla företagets avtal direkt eller indirekt gentemot dig, kunden, samt för hantering av garanti- och produktansvar. Informationen används även för att svara på dina förfrågningar, förbättra våra tjänster och innehållet på vår webbplats, ge dig tips, råd och information om produkter och tjänster. Den används även för inbjudningar att delta i evenemang och för att be dig tycka till om våra produkter och tjänster, liksom för våra egna, interna syften. Hantering av personuppgifter kräver ditt medgivande, som du ger på begäran från oss, eller genom att frivilligt lämna information till oss via denna webbplats. Informationen kan även användas för marknadsanalyser.

Personuppgifter för ovannämnda syften kan också lämnas ut till företag/organisationer som Made for Movement samarbetar med inom och utanför EES och EU. Om Made for Movement har en skyldighet att lämna ut information till en offentlig myndighet, kommer informationen att lämnas ut enligt myndighetens krav.

Var informationen hämtas från

Vi samlar in personuppgifter från dig som kund, från personer som företräder dig och representanter från offentliga register. Vi samlar även in personuppgifter från dig via kontaktuppgifterna som du lämnar ut i intresseanmälningar och liknande på vår webbplats eller via tredjepartstjänster.

Delning av inlägg på en Made for Movement-blogg

När du delar inlägg, läggs informationen till där och då till den online.community du väljer. Hur den aktuella online-communityn hanterar dessa data vidare regleras av ditt avtal med online-communityn. Information om att du har delat ett inlägg är dock ingenting som vi sparar.

Lagring och radering

Lagring och radering sker i enlighet med personuppgiftslagen, och information som inte längre behövs utifrån det ändamål som den ursprungligen samlades in för, kommer att raderas.

Dina rättigheter

Du har rätt att se informationen som vi har sparat om dig och hur vi behandlar den. Du kan även be att vi raderar informationen. När det gäller grundläggande information om hur vi behandlar personuppgifter på Made for Movement, vänligen se informationen i detta meddelande.

Du har rätt att begära att felaktig, ofullständig eller onödig information om dig korrigeras, tas bort eller kompletteras.

Ändringar i denna integritetspolicy

Ändringar uppdateras kontinuerligt för att uppfylla gällande lagstiftning. Vi uppmuntrar dig att hålla dig uppdaterad om vår nuvarande sekretesspolicy på den här webbplatsen.

Hur information skyddas

Informationen skyddas och lagras i separata system med strikt begränsad åtkomst, och den behandlas endast av personer som har officiell åtkomst.

Förbehåll

Enligt marknadsföringslagen, avsnitt 12, kan du välja att tacka nej till att ta emot marknadsföringsinformation från Made for Movement.

Kontaktuppgifter

Om du skulle vilja få tillgång till den information som vi har om dig, eller om du har andra frågor som rör integritetsskydd, vänligen kontakta oss på.

Made for Movement AS
Org.nr: 993 393 959
Rødmyrlia 2
3735 Skien
NORGE
+47 35 50 51 20
info@madeformovement.com