KARRIÄR OCH LEDIGA TJÄNSTER

Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett internationellt företag med entreprenörsanda, inspirerande kunder och engagerade kollegor.

| Vårt universum

VAR EN DEL AV
NÅGOT STÖRRE

  • Vi ger människor möjlighet att röra på sig för att förbättra livskvaliteten.
  • Internationellt, innovativt, medicintekniskt företag med huvudkontor i Norge.
  • Dotterbolag i 3 länder: Sverige, Tyskland och Storbritannien/Irland.
  • Ett nätverk av distributörer i ytterligare 15 länder.
| Lediga tjänster

VILL DU BLI
EN AV OSS?

Vi har inga lediga tjänster just nu. 

| Vår kultur

VÄRDEN VI
ARBETAR EFTER

Användarfokus
Användarna är våra inspiratörer. De ger oss insikt, inspirerar oss att utveckla och att gå "den extra milen" för att stärka dem.

Kunskap
Vi söker ständigt ny kunskap, delar med oss av insikter och vi förbättrar ständigt standarden för spetskompetens i allt vi gör.

Innovation
Vi anammar nya möjligheter och anpassar oss till förändringar i vår miljö för att leverera bättre lösningar på nya sätt.

Omtanke
Vi bryr oss! Genom att vara öppen, inkluderande, visa respekt och se alla människors värde.