Vad är ett dynamiskt ståhjälpmedel?

Personer med svåra motoriska funktionsnedsättningar kan ha begränsad förmåga att stå och röra sig. De tillbringar en stor del av sin vakna tid i stillasittande position.

Dynamiskt stående kan definieras som en stående position där rörelser utförs samtidigt. Ett dynamiskt ståhjälpmedel gör det möjligt att personen kan stå säkert och få fullt stöd i en upprätt viktbärande position samtidigt som den upplever rörelser av ben och armar. 

Jonathan_mfm_innowalk_large_88_Small

Vad är skillnaden mellan statiskt ståhjälpmedel och dynamiskt ståhjälpmedel? 

Statiskt och dynamiskt stående erbjuder olika typer av aktivitet eftersom belastnings- och muskelaktiveringsmönster skiljer sig avsevärt mellan dem.

Statiskt eller passivt stående möjliggörs med ett ståstöd där personen fixeras utan möjlighet till att röra kroppen.

Dynamiskt stående tillåter människor att uppleva gångrörelser i en upprätt viktbärande position. Motorassisterade rörelser av benen (och armarna) möjliggör reciprok tyngdöverföring samt böjning och sträckning av muskler.

Varför är stående och rörelse så viktigt? 

Stående och rörelse är en viktig milstolpe för grovmotorisk utveckling och påverkar kroppen både fysiskt och mentalt. Personer med svåra funktionsnedsättningar behöver stöd av hjälpmedel för att kunna komma upp i stående position och uppleva rörelse. 

Här är några av fördelarna:

  • ledhälsa 
  • bål- och huvudkontroll 
  • hjärtfunktion
  • andning
  • matsmältning
  • självkänsla
  • visuell motorisk kontroll, och
  • socialisering
Standing

Guide: 24-timmars positionering

Positionering är en viktig intervention för att möjliggöra och förbättra funktionsförmågauppmuntra aktivitet och deltagande och förhindra sekundära komplikationer.
Ladda ner vår guide och få mer kunskap om 24-timmars positionering.

Ladda ner här

Vilket hjälpmedel passar mitt barn?

Ett hjälpmedel har till syfte att stödja ditt barns utveckling, öka självständigheten och låta barnet utforska världen trots sin funktionsnedsättning. Made for Movements hjälpmedel är designade för att uppmuntra till aktivitet och deltagande, men du kanske undrar "Vilket hjälpmedel passar mitt barn?"

Läs mer på vår blogg: Vilken produkt passar mitt barn?

Selma_IW_mfm__47
Innowalk-Ada

Vårt dynamiska ståhjälpmedel Innowalk

Innowalk ger assisterade rörelser av nedre och övre extremiteter i sittande och stående position. Den assisterade rörelsen av de nedre extremiteterna liknar ett normalt gångmönster med böjning och sträckning i höftled, knäled och fotled. Upplev rörelsefriheten med Innowalk som möjliggör aktivitet och minskar stillasittande beteende.

Läs mer
FAQ

Vanliga frågor

Vi förstår att du säkert har många frågor. För att göra det lättare för dig har vi samlat de vanligaste frågorna om våra hjälpmedel. 

Läs dem här

Contact us_Orange

Redo för ett samtal?

Vill du ha ett samtal med oss för att få veta mer om vilka möjligheter som finns?

Kontakta oss

Calendar_blue

Redo för ett fysiskt möte?

Vill du få se och prova våra hjälpmedel?

Boka en produktdemonstration